Prípojka v byte verzus v dome

Elektrická prípojka predstavuje jednu z najdôležitejších inžinierskych sietí. Jej realizácia by sa mala uskutočniť ešte pred začiatkom výstavby objektu. Čo by ste mali vedieť o jej umiestnení, funkciách a obmedzeniach? A aký je postup pri realizovaní elektrickej prípojky? Čítajte ďalej.

Vaša cesta k elektrickej prípojke sa bude skladať zo štyroch hlavných krokov. Najprv budete musieť distribučnej spoločnosti poslať žiadosť spolu s ďalšími dokumentmi. Distribučná spoločnosť by mala odpovedať do 30 dní a vo svojej odpovedi zahrnúť aj podmienky pripojenia.

Vedeli ste, že…?
V žiadosti o pripojenie môžete zahrnúť aj prípadný záujem o uzatvorenie zmluvy o pripojení. Značne tak urýchlite celý proces vybavovania.

Zmluva o pripojení

Ďalším krokom na ceste k elektrickej prípojke je podpísanie zmluvy o pripojení. Po uzatvorení tejto zmluvy je potrebné distribučnej spoločnosti zaplatiť poplatok. Po splnení technických podmienok pripojenia je možné pripojiť rozvodnicu s poistkami, ktorá bude domovom pre nový elektromer.

Pri tomto kroku je potrebné zvoliť vhodnú veľkosť ističa vzhľadom na potrebný výkon a spotrebiče, ktoré sa budú v danom objekte využívať. S výberom optimálneho riešenia by mal pomôcť projektant.

Odberné miesto a elektrická prípojka

V schválenej projektovej dokumentácii sú zahrnuté parametre, na základe ktorých sa realizuje odberné miesto. Jeho súčasťou je:

 • Elektromerový rozvádzač
 • Istič
 • Kabeláž
 • Uzemnenie

Samotná realizácia elektrickej prípojky ale ešte musí počkať. Najprv sa o slovo hlási projekt, ktorý musí byť schválený. Následne je potrebné ohlásiť drobnú stavbu pre inžiniersku sieť. Až po jej schválení je možné pristúpiť k realizácii elektrickej prípojky. Firma, ktorá ma na starosti realizáciu elektrických prác, by sa mala postarať o:

 • vybudovanie elektrického prívodu,
 • zapojenie rozvádzača,
 • poslanie revíznej správy.

Následne je rad na distribučnej spoločnosti, ktorá má zrealizovať pripojenie do distribučnej sústavy zo svojej strany.

Dodávateľ elektriny

V tomto bode do hry vstupuje aj dodávateľ energie. Úlohou distribučnej spoločnosti je iba zabezpečenie pripojenia k elektrickej sieti. Majiteľ objektu si tak musí vybrať aj spoločnosť, ktorá mu bude dodávať elektrickú energiu. Výber optimálnej spoločnosti je samostatnou kapitolou. Odporúčame svoj výber postaviť na:

 • Referenciách
 • Dostupnosti
 • Cene za služby
 • Dôvere k dodávateľovi

Inštalácia elektromeru

Dodávateľ elektrickej energie bude potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • Zmluvu o dodávke elektriny
 • Zmluvu o pripojení
 • Revíznu správu

Iba v prípade, že je dokumentácia v poriadku, dôjde k inštalácii elektromeru. Následne sa zaplombuje elektromer a hlavný istič. To pre odberateľa znamená začiatok odberu elektriny.

Vedeli ste, že…?
Celý proces vybavovania elektrickej prípojky od poslania prvej žiadosti až k realizácii pripojenia môže zabrať až 4 mesiace. Vaša trpezlivosť bude preto kľúčová.

Výber elektromeru

Bez nového elektromeru sa novovybudované odberné miesto nezaobíde. Konkrétne zariadenie dodá dodávateľ elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny.

V starších bytoch bol štandardom jednofázový elektromer. Jeho výhodou je nižší poplatok za pripojenie. Novšie, plne elektrifikované byty už bežne disponujú trojfázovými prípojkami.

V prípojkách v domoch sa najčastejšie realizuje pripojenie s trojfázovým elektromerom. Množstvo techniky potrebnej na stavbe si totiž vyžaduje práve toto pripojenie.

Vedeli ste, že…?
Aj keď je v bytových domoch štandardom jednofázový elektromer, môže ísť o obmedzujúce riešenie. Aj v byte totiž môže vzniknúť potreba používania spotrebiča vyžadujúceho trojfázový prúd. Príkladom je elektrický sporák.

Koľko ma to všetko bude stáť?

Otázka financií je pri realizovaní prípojky veľmi dôležitá. Vo všeobecnosti sa bavíme o stovkách eur, no všetko závisí od podmienok v mieste prípojky. Cena tak môže v určitých prípadoch presiahnuť tisíc eur.

Na výške ceny sa najviac podpíše dĺžka kábla. Natiahnutie a uloženie dlhšieho kábla si bude vyžadovať drahšie výkopové práce. Ak je potrebné natiahnuť kábel pod cestou, bude to ešte drahšie. Dlhší kábel si vyžaduje hrubší prierez, čím rastie aj jeho cena.

Vedeli ste, že…?
Najčastejšie realizovaný typ prípojky na elektrickú sieť s trojfázovým ističom stojí približne 700 eur. Ak však budete potrebovať pripojenie do distribučnej siete z opačnej strany ulice, môže cena presiahnuť 1 000 eur, a nezaobídete sa bez tzv. rozkopávkového povolenia.

Nezabudnite na revízie

Pre úspešnú kolaudáciu stavby je potrebné absolvovať odbornú prehliadku (resp. revíziu). Tú má na starosti revízny technik po tom, čo sa dokončí elektroinštalácia objektu.

Nezabudnite na fakt, že elektroinštalácie si vyžadujú pravidelné revízie. Čo sa konkrétnych lehôt revízií týka, priamo závisia od protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.