Chcete presunúť elektromer? Pripravte sa na rekonštrukciu prípojky. 

Ak sa chystáte preložiť elektromer svojpomocne, brzdite. Elektromer je totiž majetkom distribučnej spoločnosti a tá ho chráni pred manipuláciou plombovaním. Elektromer taktiež nemôžete presunúť na ľubovoľné miesto – elektromerový rozvádzač má presne stanovenú pozíciu a technické podmienky, podľa ktorých musí byť vyhotovený. Nemusíte mať obavy, prinášame vám ucelený návod so všetkými krokmi, ktoré musíte pri presune elektromeru vykonať, a upozorníme vás aj na prípadné nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Nový elektromer – nové predpisy

Vo väčšine starých domov je elektromer súčasťou hlavnej rozvodnej skrinky, v ktorej sa nachádza aj hlavný istič a ističe jednotlivých elektrických okruhov v dome.

Elektrická prípojka je najčastejšie realizovaná vzdušným vedením zo stĺpa elektrického vedenia na povalu. Prípojková skrinka býva v tom prípade umiestnená pri stĺpiku, na ktorom je pripevnené vedenie do domu, prípadne nad rozvodnou skrinkou. Vo väčšine prípadov je osadená závitovými poistkami.

Najčastejším dôvodom pre premiestnenie elektromera je teda výmena kompletnej elektroinštalácie v dome, vrátane rozvodnej skrinky. Ďalší dôvod môže byť, že chcete na dome vymeniť strechu spolu s krovom.

Ak budete pri týchto činnostiach zasahovať do elektromera či do elektrickej prípojky, tento krok musí vopred odobriť váš distribútor elektrickej energie (Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade presunu elektromera však musíte pri realizácii nového elektromerového rozvádzača i prípojky dodržať súčasne platné technické normy (STN) i technické podmienky pripojenia, ktoré si určuje vaša distribučná spoločnosť. Hoci sú STN všeobecne záväzné na celom Slovensku, podmienky pripojenia i postup premiestnenia elektromera sa pri jednotlivých distribútoroch môžu líšiť.

Distribučné spoločnosti obvykle požadujú, aby bol elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste na hranici vášho pozemku. To v praxi znamená, že ho musíte umiestniť buď na fasádu domu (ak je verejne prístupná), prípadne priamo do plota či na samostatne stojacu základňu niekde pred vaším plotom. Toto umiestnenie platí pre rodinné domy, rekreačné chaty a podobné obytné objekty.

K elektromerovému rozvádzaču musíte udržiavať priamy a trvalý prístup, ktorý nemôžete obmedziť napr. ďalšími stavebnými aktivitami v jeho okolí. Môžete použiť iba taký rozvádzač, ktorý bol priamo na tento účel vyrobený a ktorý spĺňa požiadavky distribučnej spoločnosti a príslušných STN.

Vedeli ste, že…?

V prípade, že máte záujem o dvojtarifné meranie a systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) pre vykurovanie alebo ohrev vody tzv. nočným prúdom, nezabudnite to distribučnej spoločnosti oznámiť pri podaní žiadosti o preloženie elektromera. Ak ste dvojtarifné meranie dosiaľ nevyužívali, budú vám musieť nainštalovať nový dvojsadzbový elektromer a tiež modul HDO. Nezabudnite si vybrať taký elektromerový rozvádzač, ktorý disponuje dostatkom miesta na tieto komponenty.

Postup je podobný ako pri novej prípojke

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

V prvom rade musíte podať žiadosť distribučnej spoločnosti, na základe vyjadrenia ktorej si necháte vypracovať projekt novej elektrickej prípojky. V ňom bude presne špecifikované, odkiaľ budete dom pripájať, aké prvky a akú kabeláž pri tom použijete. Projekt vám vypracuje kvalifikovaný projektant elektrických zariadení.

V ďalšom kroku požiadate distribučnú spoločnosť o premiestnenie elektromera (každá spoločnosť má na to iný formulár) s tým, že k žiadosti doložíte vyhotovenú projektovú dokumentáciu. Distribučná spoločnosť vám premiestnenie odobrí, následne si musíte zohnať kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje a pripojí elektromerový rozvádzač (zatiaľ bez elektromera) a príslušnú kabeláž.

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu. Ak chcete pár eur ušetriť, môžete výkopové práce realizovať svojpomocne. K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika – elektroinštalačná firma, ktorá vám príde realizovať prípojku, spravidla má nejakého k dispozícii. Revízny technik vyhotoví revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia prípojky – tie predložíte distribučnej spoločnosti.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Zapamätajte si:

 • najčastejším dôvodom presunu elektromera je rekonštrukcia strechy alebo rekonštrukcia kompletnej elektroinštalácie,
 • pri presune musíte na umiestnenie elektromera použiť rozvodnú skrinku a vybrať miesto v súlade s aktuálne platnými STN a pripojovacími podmienkami distribútora elektrickej energie,
 • vo väčšine prípadov ide v podstate o realizáciu novej prípojky elektrickej energie,
 • k novej prípojke musíte mať vypracovanú projektovú dokumentáciu ešte pred podaním žiadosti o preloženie elektromera, tá musí byť v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti,
 • prípojku realizuje kvalifikovaný elektrikár alebo elektroinštalačná firma,
 • pred samotným presunom elektromera musíte zabezpečiť revíziu novej prípojky revíznym technikom,
 • v poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí zrealizujú svoju časť elektrickej prípojky a následne vykonajú prekládku elektromera s jeho odplombovaním a následným zaplombovaním.

24 KOMENTÁRE

  • Dobrý deň, pán Štefan

   Ďakujeme za váš názor.
   Želáme veľa úspechov

   redakcia portálu Electrend

 1. Dobrý deň, chcem len zmeniť tarifu z DD5 na DD6 – tepelné čerpadlo, prečo musím umiestniť elektromer na hranicu pozemku. Je to starý rodinný dom.

  • Dobrý deň, Daniela

   táto otázka je v kompetencii elektrární. Oni sa snažia dosiahnuť, aby všetky elektromery boli na hraniciach pozemku podľa ich všeobecných predpisov a interných noriem. Je to hlavne pre ľahšie a jednoduchšie odpisovanie stavu elektromerov pripadne ich výmene. V tomto prípade z prechodu z dd5 na dd6 prichádza k zmene časov nastavenia Hdo čiže zmena časov kedy je vysoká a nízka tarifa čisto teoreticky by mohol elektromer ostať na pôvodnom mieste z funkčného hľadiska. Záleží aj od toho aký elektromer je tam momentálne inštalovaný, či má už v sebe integrovaný spínač Hdo alebo ho ma externý. Je tam veľa vecí, ktoré to môžu ovplyvniť v každom prípade je to na technikovi z elektrární, ktorý to posúdi a stanoví podmienky. Treba vždy riešiť individuálne konkrétnu situáciu.

   Želáme vám veľa pekných dní,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 2. Prosím Vás o odpoveď, keď mám na rodičovskom domčeku elektrickú prípojku na nástrešák a teraz ju obec chce zmeniť lebo musí, pretože ide cez podporný drevený stĺp, ktorý stojí v chodníku a ktorý rekonštruuju, aké sú moje povinnosti, náklady a podobne?

  • Dobrý deň, Milan,

   Ďakujeme za špeciálnu otázku.
   Zo strany distribúcie ide o zmenu podmienok pripojenia, takže elektromer na verejne prístupnom mieste – do plota (žiadosť zmena technických podmienok, projekt, prekládka merania , revízia a odovzdanie).
   Čo sa týka financovania platiť by to mal investor, takže v tomto prípade vy alebo obec. Ak je na ten drevený stĺp vecné breneno, tak by to mala platiť obec, lebo je to vyvolaná investícia z ich strany, ale ak na ten stĺp nie je vecné bremeno, tak to je na dohode medzi vami a obcou.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 3. Dobrý den mam otázku prečo a z jakého dôvodu sa musia prehodiť hodiny elektrometer na plot resp. ku dostupnemu miestu ked chcem dať nainštalovať FOTOVOLTIKU ďakujem .

  • Dobrý deň, Tomáš,

   ďakujeme za otázku.
   V prípade fotovoltaliky – ak budete aj elektrinu dodávať do siete, tak v tom prípade sa menia technické parametre pripojenia a elektrárne majú právo pri všetkých zmenách technických podmienok dať Vám do podmienok, aby bol elektromer na verejne prístupnom mieste. A aj z technického hľadiska sa mení elektromer s HDO a bude mať iné rozmery a musí byť v plastovej skrinke. To je dôvod prečo to od vás vyžadujú.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 4. Dobrý deň,chcem robiť novú el.inšt. na staršej nehnuteľnosti aj presunom elejtromera do plota,nebude problém keď platím elektrinu SPP ??

  • Dobrý deň, Robo,

   SPP je len papierový dodávateľ elektriny, ktorému platíte, ale distribúcia je buď ZDE DIS SSE DIS alebo VS DIS – záleží v ktorej časti Slovenska bývate. Čiže distribúciu majú na starosti elektrárne, takže určite nebude problém s prekládkou lebo tam podávate žiadosť na distribúciu a nie na SPP.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 5. Dobrý deň,

  chcel by som sa spýtať, momentálne ešte mame hodiny na dome s prívodom cez strešník ako sa kedysi robilo rekonštruujeme dom a menili sme strechu je potrebné premiestiť v tomto prípade hodiny do plotu? Do prívodu (strešníka) hodín zasahovane nebolo je to plne funkčne a zablombovane.
  ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, Miroslav,

   Nemusíte to dávať do oplotenia, ale odporúčali by sme aspoň vymeniť prívodný kábel zo strešníka do elektromera, aby ste sa vyhli neskôr problémom. Ale ak rekonštruujete aj elektroinštalaciu v dome, tak najlepšia varianta by bola dať elektromer do oplotenia, ak je to technicky možné, lebo asi potom to už nevymeníte tak ľahko a ani nie tak skoro, keď zrekonštrujete domček.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré.
   S pozdravom redakcia portálu Electrend

 6. Dobrý deň, pred rokom sme zbúrali dom. Elektromer sa musel zo starého domu vybrať. Zavolali sme známemu, ktorý pracuje s elektrinou nech nám poradí. No ten nám povedal, že kľudne vyberme elektromer z domu(samozrejme blomby sme nechali nepoškodené). A potom naďalej plaťme elektrinu mesačne ako sme zvykli. No teraz máme len prázdny pozemok a elektromer odložený. Chceli by stavať nový dom, len elektrinu nemáme. Vedeli by ste nám stým nejak poradiť? Ďakujem

  • Dobrý deň, milá Nikoleta,

   Zhrňme si vašu situáciu: Ak to správne chápem, tak zmluvu ste nezrušili a ani nepožiadali o prekládku prípojky, a tak bez dovolenia distribučnej spoločnosti ste svojvoľne zdemontovali elektromer. Neporušili ste plomby a máte ho odložený. Ak je to teda tak, ako popisujete, môže to byť naozaj veľký problém. Porušili ste podmienky zmluvy a môžete kvôli tomu dostať veľkú pokutu. Ak sa na to pozrieme spätne, mali ste ešte pred búraním vybaviť prekládku elektromera. Teraz Vám ostáva iba pokúsiť sa vybaviť prekládku, ideálne možno aj cez „dobrého známeho“. Inak vám hrozí, že vás môže distribučná spoločnosť žalovať, vzhľadom k tomu, že ste jednak porušili zákon o energetike a svojvoľne zdemontovali ich meracie zariadenie a zároveň zrušili odberné miesto.

   V každom prípade vám silno držíme palce, aby sa vám problém v čo najlepšej možnej miere podarilo vyriešiť.
   Veľa zdaru a pekných dní želá redakcia portálu Electrend

 7. Prajem dobry den
  Chcem sa opytat, ci je mozne premiestnit pripojku na miesto, ktore nie je hranicou pozemku, ale zaroven je to miesto pristupne. Na tomto mieste bude oplotenie. Prvych par metrov bude totiz neoplotene parkovisko, kde by pripojka zavadzala (ide o miesto pod kontrolou Východoslovenskej distribučnej, a.s.).
  Dakujem pekne

  • Dobrý deň, Stano,

   ďakujeme za otázku. Čo sa týka umiestnenia, malo by to byť na hranici, ale toto je prípad, kde sa to dá dohodnúť s technikom, ktorý to má na starosti. Bežne to inštalačné firmy takto vedia dohodnúť, čiže by nemal byť problém. Elektromer bude verejne prístupný, čo by teda malo byť v poriadku.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 8. Dobrý deň.
  Chceme prerobiť pôvodnú elektroinštaláciu na chatke. Rozvádzač s elektromerom máme na chatke bez oplotenia. Pri vodný kábel ide do poistkovej skrine a odtiaľ do rozvádzača.
  Ako máme postupovať ak chceme starý rozvádzač demontovať prívod zaustit do nového elektromeroveho rozvádzača na tej istej pozícii a domovy rozvádzač umiestniť v chatke? Máme to riešiť ako rekonštrukciu a potrebujeme projekt? Potrebujeme novu revíziu?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Emil,

   Čo sa týka vašej otázky, navrhovali by sme to riešiť cez poruchovú linku ako výmenu elektromerového rozvádzača kvôli havarijnému stavu elektromerového rozvádzača alebo poruchy hlavného ističa.
   Čiže zavoláte na poruchovú linku, že máte poškodený hlavný istič a potrebujete súhlas na odplombovanie a zároveň máte elektrikára, ktorý to vymení, len potrebujete súhlas na odplombovanie.
   Oni Vám dajú súhlas na výmenu a vy vymeníte rozvádzač a aj istič a napojíte si aj vývod do nového rozvádzača chatky ktorý máte vo vnútri.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

  • Dobrý deň, milá Slavomíra,

   ak budete riešiť stavebné povolenie alebo ohlášku tak projekt budete potrebovať ku kolaudácii a aj pri revízií, ale ak nebudete kolaudovať a ani ohlášku či stavebné riešiť, tak nebudete potrebovať projekt.
   Držíme palce a želáme všetko dobré,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 9. Dobrý deň, chcem sa opýtať :mám projekt z roku 2014,rekonštrukcia domovej prípojky a chcem preložiť hodiny z domu do pripravenej skrinky, ako mám postupovať? Je projekt ešte platný? Ďakujem

  • Dobrý deň, pán Vladimír,

   ďakujem za otázku.
   Projekt z roku 2014 už asi nebudú akceptovať, nakoľko v roku 2018 došlo k zmene noriem a pravdepodobne to elektrárne nebudú akceptovať. (ale skúsil by som to – možno Vám to prejde)
   Čo sa týka postupu najskôr treba požiadať o prekládku, následne pošlú technické podmienky pripojenia na základe ktorých musíte vypracovať projekt. Ak ten Váš bude spĺňať technické požiadavky, tak ho pošlete na odsúhlasenie. Následne Vám príde odpoveď, či je to ok a ak áno, tak sa to môže realizovať. Potom sa pošle revízna správa so skutkovým stavom a následne už len čakáte, kým sa Vám ozvú technici z distribučky, že Vám to prídu prepojiť. Tento postup platí pre ZSE dis – pre ostatné sa to trochu líši.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 10. Dobry den. Prosim o radu. Mame este stary sposob zavedenia ele. Nastresak, hodiny na fasade domu.
  Prerabame cely dom. Vykopove prace od stlpa. Po rozvodnu skrinu na plote. Osadenie skrine, mozem. Aj svojpomocne? Polozenie kablu uz opravnena osoba… Samozrejme aj projekt hej? Dakujem

  • Dobrý deň, Palo,

   ďakujeme za otázku.
   Čo sa týka inštalácie, mala by to celé urobiť inštalačná firma, ktorá má na to patričné oprávnenie a osvedčenie. Ale, ak sa s nimi, s ním dohodnete, tak mu
   pravdepodobne budete môcť s niečím pomôcť, respektíve niečo pripraviť, predpripraviť.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články