Chcete presunúť elektromer? Pripravte sa na rekonštrukciu prípojky. 

Ak sa chystáte preložiť elektromer svojpomocne, brzdite. Elektromer je totiž majetkom distribučnej spoločnosti a tá ho chráni pred manipuláciou plombovaním. Elektromer taktiež nemôžete presunúť na ľubovoľné miesto – elektromerový rozvádzač má presne stanovenú pozíciu a technické podmienky, podľa ktorých musí byť vyhotovený. Nemusíte mať obavy, prinášame vám ucelený návod so všetkými krokmi, ktoré musíte pri presune elektromeru vykonať, a upozorníme vás aj na prípadné nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Nový elektromer – nové predpisy

Vo väčšine starých domov je elektromer súčasťou hlavnej rozvodnej skrinky, v ktorej sa nachádza aj hlavný istič a ističe jednotlivých elektrických okruhov v dome.

Elektrická prípojka je najčastejšie realizovaná vzdušným vedením zo stĺpa elektrického vedenia na povalu. Prípojková skrinka býva v tom prípade umiestnená pri stĺpiku, na ktorom je pripevnené vedenie do domu, prípadne nad rozvodnou skrinkou. Vo väčšine prípadov je osadená závitovými poistkami.

Najčastejším dôvodom pre premiestnenie elektromera je teda výmena kompletnej elektroinštalácie v dome, vrátane rozvodnej skrinky. Ďalší dôvod môže byť, že chcete na dome vymeniť strechu spolu s krovom.

Ak budete pri týchto činnostiach zasahovať do elektromera či do elektrickej prípojky, tento krok musí vopred odobriť váš distribútor elektrickej energie (Západoslovenská, Stredoslovenská alebo Východoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade presunu elektromera však musíte pri realizácii nového elektromerového rozvádzača i prípojky dodržať súčasne platné technické normy (STN) i technické podmienky pripojenia, ktoré si určuje vaša distribučná spoločnosť. Hoci sú STN všeobecne záväzné na celom Slovensku, podmienky pripojenia i postup premiestnenia elektromera sa pri jednotlivých distribútoroch môžu líšiť.

Distribučné spoločnosti obvykle požadujú, aby bol elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste na hranici vášho pozemku. To v praxi znamená, že ho musíte umiestniť buď na fasádu domu (ak je verejne prístupná), prípadne priamo do plota či na samostatne stojacu základňu niekde pred vaším plotom. Toto umiestnenie platí pre rodinné domy, rekreačné chaty a podobné obytné objekty.

K elektromerovému rozvádzaču musíte udržiavať priamy a trvalý prístup, ktorý nemôžete obmedziť napr. ďalšími stavebnými aktivitami v jeho okolí. Môžete použiť iba taký rozvádzač, ktorý bol priamo na tento účel vyrobený a ktorý spĺňa požiadavky distribučnej spoločnosti a príslušných STN.

Vedeli ste, že…?

V prípade, že máte záujem o dvojtarifné meranie a systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) pre vykurovanie alebo ohrev vody tzv. nočným prúdom, nezabudnite to distribučnej spoločnosti oznámiť pri podaní žiadosti o preloženie elektromera. Ak ste dvojtarifné meranie dosiaľ nevyužívali, budú vám musieť nainštalovať nový dvojsadzbový elektromer a tiež modul HDO. Nezabudnite si vybrať taký elektromerový rozvádzač, ktorý disponuje dostatkom miesta na tieto komponenty.

Postup je podobný ako pri novej prípojke

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

V prvom rade musíte podať žiadosť distribučnej spoločnosti, na základe vyjadrenia ktorej si necháte vypracovať projekt novej elektrickej prípojky. V ňom bude presne špecifikované, odkiaľ budete dom pripájať, aké prvky a akú kabeláž pri tom použijete. Projekt vám vypracuje kvalifikovaný projektant elektrických zariadení.

V ďalšom kroku požiadate distribučnú spoločnosť o premiestnenie elektromera (každá spoločnosť má na to iný formulár) s tým, že k žiadosti doložíte vyhotovenú projektovú dokumentáciu. Distribučná spoločnosť vám premiestnenie odobrí, následne si musíte zohnať kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje a pripojí elektromerový rozvádzač (zatiaľ bez elektromera) a príslušnú kabeláž.

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu. Ak chcete pár eur ušetriť, môžete výkopové práce realizovať svojpomocne. K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika – elektroinštalačná firma, ktorá vám príde realizovať prípojku, spravidla má nejakého k dispozícii. Revízny technik vyhotoví revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia prípojky – tie predložíte distribučnej spoločnosti.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Zapamätajte si:

 • najčastejším dôvodom presunu elektromera je rekonštrukcia strechy alebo rekonštrukcia kompletnej elektroinštalácie,
 • pri presune musíte na umiestnenie elektromera použiť rozvodnú skrinku a vybrať miesto v súlade s aktuálne platnými STN a pripojovacími podmienkami distribútora elektrickej energie,
 • vo väčšine prípadov ide v podstate o realizáciu novej prípojky elektrickej energie,
 • k novej prípojke musíte mať vypracovanú projektovú dokumentáciu ešte pred podaním žiadosti o preloženie elektromera, tá musí byť v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti,
 • prípojku realizuje kvalifikovaný elektrikár alebo elektroinštalačná firma,
 • pred samotným presunom elektromera musíte zabezpečiť revíziu novej prípojky revíznym technikom,
 • v poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí zrealizujú svoju časť elektrickej prípojky a následne vykonajú prekládku elektromera s jeho odplombovaním a následným zaplombovaním.

58 KOMENTÁRE

  • Dobrý deň, pán Štefan

   Ďakujeme za váš názor.
   Želáme veľa úspechov

   redakcia portálu Electrend

 1. Dobrý deň, chcem len zmeniť tarifu z DD5 na DD6 – tepelné čerpadlo, prečo musím umiestniť elektromer na hranicu pozemku. Je to starý rodinný dom.

  • Dobrý deň, Daniela

   táto otázka je v kompetencii elektrární. Oni sa snažia dosiahnuť, aby všetky elektromery boli na hraniciach pozemku podľa ich všeobecných predpisov a interných noriem. Je to hlavne pre ľahšie a jednoduchšie odpisovanie stavu elektromerov pripadne ich výmene. V tomto prípade z prechodu z dd5 na dd6 prichádza k zmene časov nastavenia Hdo čiže zmena časov kedy je vysoká a nízka tarifa čisto teoreticky by mohol elektromer ostať na pôvodnom mieste z funkčného hľadiska. Záleží aj od toho aký elektromer je tam momentálne inštalovaný, či má už v sebe integrovaný spínač Hdo alebo ho ma externý. Je tam veľa vecí, ktoré to môžu ovplyvniť v každom prípade je to na technikovi z elektrární, ktorý to posúdi a stanoví podmienky. Treba vždy riešiť individuálne konkrétnu situáciu.

   Želáme vám veľa pekných dní,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 2. Prosím Vás o odpoveď, keď mám na rodičovskom domčeku elektrickú prípojku na nástrešák a teraz ju obec chce zmeniť lebo musí, pretože ide cez podporný drevený stĺp, ktorý stojí v chodníku a ktorý rekonštruuju, aké sú moje povinnosti, náklady a podobne?

  • Dobrý deň, Milan,

   Ďakujeme za špeciálnu otázku.
   Zo strany distribúcie ide o zmenu podmienok pripojenia, takže elektromer na verejne prístupnom mieste – do plota (žiadosť zmena technických podmienok, projekt, prekládka merania , revízia a odovzdanie).
   Čo sa týka financovania platiť by to mal investor, takže v tomto prípade vy alebo obec. Ak je na ten drevený stĺp vecné breneno, tak by to mala platiť obec, lebo je to vyvolaná investícia z ich strany, ale ak na ten stĺp nie je vecné bremeno, tak to je na dohode medzi vami a obcou.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 3. Dobrý den mam otázku prečo a z jakého dôvodu sa musia prehodiť hodiny elektrometer na plot resp. ku dostupnemu miestu ked chcem dať nainštalovať FOTOVOLTIKU ďakujem .

  • Dobrý deň, Tomáš,

   ďakujeme za otázku.
   V prípade fotovoltaliky – ak budete aj elektrinu dodávať do siete, tak v tom prípade sa menia technické parametre pripojenia a elektrárne majú právo pri všetkých zmenách technických podmienok dať Vám do podmienok, aby bol elektromer na verejne prístupnom mieste. A aj z technického hľadiska sa mení elektromer s HDO a bude mať iné rozmery a musí byť v plastovej skrinke. To je dôvod prečo to od vás vyžadujú.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 4. Dobrý deň,chcem robiť novú el.inšt. na staršej nehnuteľnosti aj presunom elejtromera do plota,nebude problém keď platím elektrinu SPP ??

  • Dobrý deň, Robo,

   SPP je len papierový dodávateľ elektriny, ktorému platíte, ale distribúcia je buď ZDE DIS SSE DIS alebo VS DIS – záleží v ktorej časti Slovenska bývate. Čiže distribúciu majú na starosti elektrárne, takže určite nebude problém s prekládkou lebo tam podávate žiadosť na distribúciu a nie na SPP.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 5. Dobrý deň,

  chcel by som sa spýtať, momentálne ešte mame hodiny na dome s prívodom cez strešník ako sa kedysi robilo rekonštruujeme dom a menili sme strechu je potrebné premiestiť v tomto prípade hodiny do plotu? Do prívodu (strešníka) hodín zasahovane nebolo je to plne funkčne a zablombovane.
  ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, Miroslav,

   Nemusíte to dávať do oplotenia, ale odporúčali by sme aspoň vymeniť prívodný kábel zo strešníka do elektromera, aby ste sa vyhli neskôr problémom. Ale ak rekonštruujete aj elektroinštalaciu v dome, tak najlepšia varianta by bola dať elektromer do oplotenia, ak je to technicky možné, lebo asi potom to už nevymeníte tak ľahko a ani nie tak skoro, keď zrekonštrujete domček.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré.
   S pozdravom redakcia portálu Electrend

 6. Dobrý deň, pred rokom sme zbúrali dom. Elektromer sa musel zo starého domu vybrať. Zavolali sme známemu, ktorý pracuje s elektrinou nech nám poradí. No ten nám povedal, že kľudne vyberme elektromer z domu(samozrejme blomby sme nechali nepoškodené). A potom naďalej plaťme elektrinu mesačne ako sme zvykli. No teraz máme len prázdny pozemok a elektromer odložený. Chceli by stavať nový dom, len elektrinu nemáme. Vedeli by ste nám stým nejak poradiť? Ďakujem

  • Dobrý deň, milá Nikoleta,

   Zhrňme si vašu situáciu: Ak to správne chápem, tak zmluvu ste nezrušili a ani nepožiadali o prekládku prípojky, a tak bez dovolenia distribučnej spoločnosti ste svojvoľne zdemontovali elektromer. Neporušili ste plomby a máte ho odložený. Ak je to teda tak, ako popisujete, môže to byť naozaj veľký problém. Porušili ste podmienky zmluvy a môžete kvôli tomu dostať veľkú pokutu. Ak sa na to pozrieme spätne, mali ste ešte pred búraním vybaviť prekládku elektromera. Teraz Vám ostáva iba pokúsiť sa vybaviť prekládku, ideálne možno aj cez „dobrého známeho“. Inak vám hrozí, že vás môže distribučná spoločnosť žalovať, vzhľadom k tomu, že ste jednak porušili zákon o energetike a svojvoľne zdemontovali ich meracie zariadenie a zároveň zrušili odberné miesto.

   V každom prípade vám silno držíme palce, aby sa vám problém v čo najlepšej možnej miere podarilo vyriešiť.
   Veľa zdaru a pekných dní želá redakcia portálu Electrend

 7. Prajem dobry den
  Chcem sa opytat, ci je mozne premiestnit pripojku na miesto, ktore nie je hranicou pozemku, ale zaroven je to miesto pristupne. Na tomto mieste bude oplotenie. Prvych par metrov bude totiz neoplotene parkovisko, kde by pripojka zavadzala (ide o miesto pod kontrolou Východoslovenskej distribučnej, a.s.).
  Dakujem pekne

  • Dobrý deň, Stano,

   ďakujeme za otázku. Čo sa týka umiestnenia, malo by to byť na hranici, ale toto je prípad, kde sa to dá dohodnúť s technikom, ktorý to má na starosti. Bežne to inštalačné firmy takto vedia dohodnúť, čiže by nemal byť problém. Elektromer bude verejne prístupný, čo by teda malo byť v poriadku.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 8. Dobrý deň.
  Chceme prerobiť pôvodnú elektroinštaláciu na chatke. Rozvádzač s elektromerom máme na chatke bez oplotenia. Pri vodný kábel ide do poistkovej skrine a odtiaľ do rozvádzača.
  Ako máme postupovať ak chceme starý rozvádzač demontovať prívod zaustit do nového elektromeroveho rozvádzača na tej istej pozícii a domovy rozvádzač umiestniť v chatke? Máme to riešiť ako rekonštrukciu a potrebujeme projekt? Potrebujeme novu revíziu?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Emil,

   Čo sa týka vašej otázky, navrhovali by sme to riešiť cez poruchovú linku ako výmenu elektromerového rozvádzača kvôli havarijnému stavu elektromerového rozvádzača alebo poruchy hlavného ističa.
   Čiže zavoláte na poruchovú linku, že máte poškodený hlavný istič a potrebujete súhlas na odplombovanie a zároveň máte elektrikára, ktorý to vymení, len potrebujete súhlas na odplombovanie.
   Oni Vám dajú súhlas na výmenu a vy vymeníte rozvádzač a aj istič a napojíte si aj vývod do nového rozvádzača chatky ktorý máte vo vnútri.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

  • Dobrý deň, milá Slavomíra,

   ak budete riešiť stavebné povolenie alebo ohlášku tak projekt budete potrebovať ku kolaudácii a aj pri revízií, ale ak nebudete kolaudovať a ani ohlášku či stavebné riešiť, tak nebudete potrebovať projekt.
   Držíme palce a želáme všetko dobré,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 9. Dobrý deň, chcem sa opýtať :mám projekt z roku 2014,rekonštrukcia domovej prípojky a chcem preložiť hodiny z domu do pripravenej skrinky, ako mám postupovať? Je projekt ešte platný? Ďakujem

  • Dobrý deň, pán Vladimír,

   ďakujem za otázku.
   Projekt z roku 2014 už asi nebudú akceptovať, nakoľko v roku 2018 došlo k zmene noriem a pravdepodobne to elektrárne nebudú akceptovať. (ale skúsil by som to – možno Vám to prejde)
   Čo sa týka postupu najskôr treba požiadať o prekládku, následne pošlú technické podmienky pripojenia na základe ktorých musíte vypracovať projekt. Ak ten Váš bude spĺňať technické požiadavky, tak ho pošlete na odsúhlasenie. Následne Vám príde odpoveď, či je to ok a ak áno, tak sa to môže realizovať. Potom sa pošle revízna správa so skutkovým stavom a následne už len čakáte, kým sa Vám ozvú technici z distribučky, že Vám to prídu prepojiť. Tento postup platí pre ZSE dis – pre ostatné sa to trochu líši.

   Držíme vám palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 10. Dobry den. Prosim o radu. Mame este stary sposob zavedenia ele. Nastresak, hodiny na fasade domu.
  Prerabame cely dom. Vykopove prace od stlpa. Po rozvodnu skrinu na plote. Osadenie skrine, mozem. Aj svojpomocne? Polozenie kablu uz opravnena osoba… Samozrejme aj projekt hej? Dakujem

  • Dobrý deň, Palo,

   ďakujeme za otázku.
   Čo sa týka inštalácie, mala by to celé urobiť inštalačná firma, ktorá má na to patričné oprávnenie a osvedčenie. Ale, ak sa s nimi, s ním dohodnete, tak mu
   pravdepodobne budete môcť s niečím pomôcť, respektíve niečo pripraviť, predpripraviť.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 11. Dobrý deň, na staršom dome momentálne pracujeme na zmene podzemného vedenia elektriny,elektrárne mi už poslali súhlas že môžeme,mám už vybavené všetky vytýčenia sietí nakoľko stĺp sa nachádza na opačnej strane cesty no niekde som čítala že musím mať aj povolenia od všetkých dodávateľov sietí. je to pravda? Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Ivana,

   ďakujeme za otázku.
   Potrebujete mať povolenie resp. vyjadrenie od všetkých inštitúcií ako napr. SPP, vodárne, kanalizácia, telekomunikácie, regionálna správa ciest nakoľko asi pôjdete v súbehu.
   A radíme vám dodržať ich požiadavky, aby ste nepoškodili ich siete a vyhli sa tak zbytočným problémom.

   Držíme palce a pozdravujeme,
   redakcia portálu Electrend

 12. Dobrý deň, mame elektromer na plote otočený do cesty. Budeme robiť nový plot a napadlo nás či môžeme hodiny nechať na tom istom mieste ale otočené do dvora, tým pádom by z druhej strany od cesty ich nebolo vidno a vynikol by viac plot. Ďakujem za odpoveďou

  • Dobrý deň, Ria,

   ďakujeme za otázku.
   Elektromer musí ostať prístupný z verejného miesta. Čiže vám toto riešenie žiaľ vôbec neodporúčame.

   Držíme palce pri riešení,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 13. Pozdravujem.
  Zrekonštruovali sme rodinny dom. Vznikli v ňom samostatné 3 byty. Dom má jednu prípojku a jeden elektromer. Chcem to kolaudovat ako rodinný dom s 3 bytmi. Potrebuje mať každý byt samostatnu prípojku, elektromer?

  • Dobrý deň, Imrich,

   ďakujeme za otázku.
   Všetko záleží od toho aký je momentálne hlavný istič (koľko ampérový) a čo chcete robiť s tými spomenutými bytmi. Ak ich budete prenajímať, tak by som tam odporučil dať podružné merače – elektromery pre správne rozpočítanie spotrebovanej elektriny. Ale z hľadiska kolaudácie by to nemal byť problém v tomto stave.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 14. Dobry den,
  rád by som vymenil stare poistky za istice (je to starší rodinný dom, prívod cez strechu, skriňa na fasade domu). Skriňa je celá drevená a rád by som ju prerobil (plechova alebo plast, ističe). Čo je ktomu potrebné?

  • Dobrý deň, Štefan,

   ďakujeme za otázku.
   Ak máte v tej skrinke elektromer a chcete robiť rekonštrukciu, tak bez premiestnenia elektromera na verejne prístupné miesto to bude problém. Ak tam elektromer nie je, tak ju môžete pokojne vymeniť za novú skrinku s dostatočným krytím IP pred vodou a cudzími telesami.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 15. Dobrý deň, ako ďaleko musí byt umiestnená skrinka na elektromer od stĺpa z ktorého budem napájaný. Ďakujem.

  • Dobrý deň, Pavol,

   ďakujeme za otázku – Od 1.1. 2021 pre ZSEDIS max dĺžka kábla po elektromer je 50 m.

   S pozdravom redakcia portálu Electrend

 16. Dobrý deň chcem sa opýtať,chceme fotovoltaické panely ale máme hodinu v dome ale merač máme taký že odpisujú si to priamo v elektrárni aj v takom prípade musí byť hodine na verejnom mieste čiže na plote?dakujem

  • Dobrý deň, Lucia,

   ďakujeme za otázku.
   Pri každej zmene tarify alebo pri navýšení výšky hlavného ističa si elektrárne môžu vyhradiť v podmienkach, aby sa meranie vybudovalo na hranici pozemku.
   A nakoľko riešite panely bude sa meniť aj tarifa a v tom prípade sa určite bude musieť prípojka zrekonštruovať.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 17. Zdravim mám pozemok so starým domom, ktorý je napojený na 3x25A. Chcem na pozemku postaviť ďalší dom. Viem použiť pre nový dom existujúce pripojenie? Pre obe stavby postačuje existujúca hodnota istica. Ak nie ako postupovať? Treba požiadať o nové pripojenie a mať tak v konečnom dôsledku 2elektromery? D.

  • Dobrý deň, Marian,

   ďakujeme za otázku.
   Ak máte meranie na verejne prístupnom mieste t.j. napr. v oplotení a hodnota hlavného ističa bude dostačujúca pre oba domy, tak sa tam budete môcť čisto teoreticky pripojiť na jedno odberné miesto, ale pri stavebnom povolení budete potrebovať deklarovať zdroj napájania a budete to musieť konzultovať s technikom distribučky – lebo oni vám dajú vyjadrenie k stavebnému povoleniu. Ak by vám to nestačilo, tak si budete musieť dať žiadosť o nové odberné miesto a vybudovať novú prípojku.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 18. Dobrý deň,

  idem robiť rekonštrukciu starého domu s komplet novým krovom, takže stavebné povolenie a pod. Prívodný kábel je ťahaný vzduchom cez cestu na (nástrešák) na streche. Elek. hodiny sú umiestnené vo vnútri domu. V tejto situácii sa postupuje ako? Je nutné podkopávať cestu a umiestniť elek. hodiny na okaj pozemku a ak áno je potrebné povolenie od distribúcie, že bude premiestnený prívodný kábel, ak budem mať povolenie od mesta podkopať cestu? Je v tejto situácii nejaká výnimka, že by sa vymenil nástrešák, elek. hodiny na okraj pozemku?

  Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň, Milan,

   Určite bude potrebná prekládka prípojky:
   Postup je nasledovný:
   1. Podať si žiadosť o prekládku prípojky.
   2. Z distribučky Vám pošlú podmienky prekládky.
   3. Tam bude určite vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na základe ich podmienok.
   4. Poslanie projektu na odsúhlasenie.
   5. Vybavenie stavebného povolenia na prípojku.
   6. Realizácia vrátane vytýčení sieti, rozkopávkové povolenie realizácie prípojky.
   7. Doručenie do elektrární potrebné dokumenty revízia atesty plán skutočného vyhotovenia.
   8. Po splnení podmienok elektrárne prídu preložiť elektromer a odpojiť vzdušné vedenie.

   Držíme palce!
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 19. Dobrý deň.
  Poprosim o radu.mame hodiny na plote,ktorý nie je hranicou pozemku a teraz by sme chceli postaviť plot podľa skutočnej hranice pozemku.hodiny by neboli voľné dostupné.dom je skolaudovany v r. 2016.je treba hodiny preložiť?
  Ďakujem

  • Dobrý deň, Tomáš,

   ďakujeme za otázku.
   Elektromer musí ostať verejne prístupný, takže je potrebné ho preložiť.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia portálu Electrend

 20. Dobrý deň,
  máme skriňu pre spoločné elektromery viacerých účastníkov umiestnenú na našej stavbe, ale otočenú na cudzí
  pozemok. Musíme ju preložiť na inú stranu stavby prístupnú z ulice. Je technicky možné vedenie zo zeme z
  pôvodného miesta len predĺžiť k novému miestu cez našu budovu? Vzhľadom na stavebnú dispozíciu a zastavanosť
  dotknutého územia by bol nový prívod v zemi veľmi, veľmi komplikovaný a nákladný.
  Ďakujem vopred za odpoveď

  • Dobrý deň, Branislav,

   ďakujeme za otázku.
   Technický to možné je – kábel sa môže napojiť a predĺžiť, ale ak to správne chápem idete premiestiť zariadenie distribučky takže určite technické riešenie treba s nimi odkonzultovať.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 21. Dobrý deň chcel by som sa spýtať ze keď chcem dat zaviesť 3 fázy miesto 220v musím vyložiť elektromer? prývod je 3 fázový ale zapojené do elektromer je na 220v. predtým tam mali 3 fázový prúd ale od koho to kupujem dal prerobiť a oni nezapojily len na 220v a ostatný kabeláž není zapojené do elektromeru. Chcel by som po kúpe dat aj elektrické kúrenie. A ešte taká otázka keby ste vedeli, že aké ističe potrebujem keď chcem mať aj elektrický kotol, a chcel by som používať aj cirkulár staršieho typu 7,5 kW motrom?
  Za odpoveď vopred ďakujem!

  • Dobrý deň, Alexander,

   S najväčšou pravdepodobnosťou bude treba meranie vyložiť von, ale technické podmienky Vám pošlú v zmluve ak požiadate o zmenu výšky hlavného ističa a zmenu počtu fáz.
   Čo sa týka hodnoty hlavného ističa, neviem aký bude elektrický kotol ale počítajme 12 KW, takže asi by som žiadal minimálne 3×25 A, ale skôr to vidím na 3x32A – keď tieto zariadenia budete používať v súbehu naraz aj s domácnosťou.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 22. Dobrý deň.
  Plánujeme rekonštrukciu staršieho domu. S presunom elektromeru na hranicu pozemku rátame, no otázka je skôr, či to realizovať už teraz, alebo až po prerobení elektrických rozvodov vo vnútri stavby. Nakoľko revízia bude potrebná aj potom pri kolaudácii stavby. Je tam nejaký rozdiel v revíziách? Alebo to môžeme riešiť teraz a revízia nám bude platiť aj ku kolaudácii?

  Ďakujem.

  • Dobrý deň, Matej,

   ďakujeme za otázku.
   Určite odporúčame rekonštrukciu prípojky začať riešiť čo najskôr, aby ste sa nedostali pri vybavovaní do časovej tiesne. Čo sa týka revízie budete potrebovať zvlášť revíziu prípojky a zvlášť revíziu elektroinštalácie – elektrárne potrebujú revíziu prípojky, ich nezaujíma inštalácia za elektromerom, takže budete potrebovať dve revízie – ideálne teda netreba čakať na prerobenie domu.

   Držíme vám palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 23. Dobrý deň,
  Chcem si dať urobiť bránu pred dom na elektrické otváranie. Nemám tam ale vyvedený elektrický kábel pre napájanie motora na bránu.
  Chcel by som sa opýtať či by sa dal napojiť motor pre bránu niekde do elektrického rozvádzača pred domom, kde je elektromer pre dom.
  Ak je niečo také možné, vedeli by ste mi prosím poradiť aký je postup?
  Za odpoveď vopred ďakujem.

  • Dobrý deň, Ivan,

   Dá sa to zrealizovať, ale musí sa to samozrejme napojiť za elektromer, čiže za meranie a musí sa tam dať aj istič pre bránu, síce elektrárne nemajú veľmi radi, ak je v ich rozvádzači ďalší istič napr pre bránu, ale ak máte nový rozvádzač, kde je plombovateľný hlavný istič a vývod do domu za elektromerom je na svorkách pod krytom, ktorý nie je zaplombovaný, tak sa to dá vyriešiť. Odporúčame zavolať nejakého elektrikára a ten by vám s tým pomohol a posúdil by, či je to možné alebo nie.

   Držíme palce, s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 24. Dobrý deň, ďakujem za Vašu stránku a hlavne o tento článok. Chcem sa spýtať ohľadom toho, keď už mám poriešené až do povelenia stavebneho úradu, potrebujem prekopat 15m cez vedľajšiu cestu, je a musí byť potrebné si vyžiadať vytycit ostatné siete ktoré tam už existujú? Dotatok: s z dediny a cesta je vyznačená zákazom parkovania.

  Ďakujem pekne a prajem pekný zvyšok dna.

  • Dobrý deň, René,

   ďakujeme veľmi pekne za pochvalu aj za otázku. Odporúčame vám zakaždým vytýčiť siete, aby ste boli chránený, aj keď tadiaľ nič nejde. Predídete tým nepríjemnostiam.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 25. Dobry den redakcia Electrend,
  Rad by som sa spytal ako je to s pristupom k meraciemu zariadeniu prevadzkovatelovi distribucnej sustavy. Ide o to ze meracie zariadenie, ktore obsahuje elektromery a istice, je na verejne pristupnom mieste a skrina sa da bezproblemov otvorit a vypnut prud. Radi by sme si dali na skrinu s meracim zariadenim visiace zamky, aby nam niekto z ulice nevypol prud a neodblokoval elektornicky zamok na vstupe do budovy.

  Aky je vas nazor na zabezpecenie skrine s elektromerom a isticmy na verejnom mieste?

  Dakujem velmi pekne!

  • Dobrý deň, Ján,

   Ďakujeme za otázku.
   Na elektromerový rozvádzač nemôžete dať visiace zámky, lebo musí to byť prístupné pracovníkom ZSE oni ho v prípade výmeny elektromera odstránia. Ale možno by tam vedeli nainštalovať energo visiaci zámok ale od toho zase nebudete mať kľúče vy a v prípade výpadku budete musieť stále volať poruchy. Skúste kontaktovať technika ZSE pod ktorého spadáte a on vám možno niečo dovolí alebo vám lepšie poradí – je to individuálne.

   Držíme vám palce,
   s pozdravom redakcia magazínu Electrend

 26. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, hodiny ktoré sme mali na dome s prívodom cez strešník ako sa to kedysi robilo, sme museli
  z dôvodu „zlého“ pripojenia premiestniť na verejné miesto. Po dohode so zamestnancom distribučnej spoločnosti sme ho dali osadiť na betónový stĺp odkiaľ sme pripojený (aby sme nemuseli dávať kábel od stĺpa až na náš pozemok do zeme), no stĺp sa nachádza cca 50cm v záhradke u suseda (cez plot z verejného miesta sa dá skrinka v prípade odpočtu v pohode otvoriť). môže ostať skrinka s elektromerom na tomto mieste, alebo ju musíme premiestniť do nášho plota? Ak to budeme musieť premiestniť, potrebujeme nejaké povolenia?
  ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

  • Dobrý deň, pán Ján,

   ďakujeme za otázku.
   Je to veľmi neštandardne riešené. Neviem prečo sa pri tej poruche nenainštalovalo meranie na verejne prístupné miesto ale na stĺp. Ale ak to robili technici ZSE tak je to ich starosť. Ale ak ste si to robili vo vlastnej réžií tak to budete musieť riešiť vy. Nakoľko to nie je na prístupnom mieste záleží na technikoch ZSE. Ak by to malo byť správne, malo by sa meranie nainštalovať na verejne prístupné miesto a tam budete potrebovať žiadosť o prekládku -projekt – prípadne stavebné povolenie – revíznu správu a plán skutočného vyhotovenia.

   Držíme vám palce!
   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

 27. dobry den
  starsi rodinny dom .na stlpe odpojene 2 kable, pred elektromerom umiestnenym v chodne tiez odpojene dva kable teda domcek ide na jednu fazu ,vedenie vzduchom ,dotaz —jestvuje sposob moznost vynimka aby pri vymene elektromera z jednofazoveho na trojfazovy sa elektromer nemusel presuvat na hranicu pozemku ////lebo technicky zapojit dva kable na stlpe a o dva viac do trofazoveho noveho elektromeru nie je zlozite……chcem sa vyhnut byrokracii zlozitym rieseniam

  • Dobrý deň, pán Ladislav,

   ďakujeme za otázku.
   Technicky to je možné, ale bohužiaľ reálne to nepôjde lebo dochádza k zmene technických podmienok pripojenia a tam majú právo na to, aby bolo meracie zariadenie a na hranici pozemku. Takže bude musieť ísť meranie na hranicu pozemku a po dohode s technikom budete mať bližšie informácie o realizácií.

   V každom prípade vám držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.