Nízkoenergetické domy – je ich využívanie výhodné?

Už zo samotného názvu vyplýva, že ide o domy, ktorých energetická náročnosť, teda spotreba energií, je menšia ako v prípade klasických domov. Tieto domy sú už v podstate štandardom v repertoári novostavieb stavebných firiem, ktoré narábajú s tými najmodernejšími stavebnými materiálmi a technikou. Ale je naozaj ich využívanie také výhodné?

Typy nízkoenergetických domov

Nízkoenergetické domy definujeme ako domy, v ktorých na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebujeme 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy ročne – možno povedať, že je tu zo strany objednávateľov požiadavka na minimálne tepelné straty. Popisované domy sú len začiatkom v škále moderných príbytkov, ktoré spotrebujú menej energií na zabezpečenie tepelnej pohody ľudí. Domy podľa potreby energie na vykurovanie môžeme celkovo rozdeliť až do troch kategórií:

  • nízkoenergetické domy – spotreba energie na vykurovanie 15 – 50 kWh/m2 za rok,
  • pasívne domy – spotreba energie na vykurovanie 5 – 15 kWh/m2 za rok,
  • nulové domy – spotreba energie na vykurovanie 0 – 5 kWh/m2 za rok.

Príprava elektroinštalácie

Z pohľadu elektroinštalácie sú nízkoenergetické domy – až na zopár požiadaviek – porovnateľné s tými klasickými. Rozdiel sa však predsa nájde – môžu obsahovať techniku, ako napríklad rekuperáciu tepla, tepelné čerpadlo a fototermiku, resp. fotovoltaiku. V takom prípade je nutné myslieť na ne pri plánovaní elektrických, prípadne aj vzduchotechnických rozvodov. Poďme sa preto na tieto 3 technické záležitosti pozrieť podrobnejšie.

Rekuperácia tepla. O čo ide?

Ako sme už naznačili, rekuperácia tepla je prvkom, ktorý je signifikantný pre nízkoenergetické nehnuteľnosti. Ide o veľmi dôležitú súčasť, ktorá efektívnym spôsobom minimalizuje tepelné straty vznikajúce zväčša kvôli vetraniu, teda potrebe vymeniť znehodnotený vzduch v interiéri za čistý z exteriéru. V tomto prípade slúži ako pomocník tzv. rekuperačná jednotka, ktorej najdôležitejšiu časť tvorí výmenník. Do tohto výmenníka je odvádzaný zohriaty, znehodnotený vzduch z domu, ale zároveň i čerstvý vzduch z exteriéru. Teplo pochádzajúce z vnútorného okruhu je vo výmenníku odovzdané čerstvému vzduchu z exteriéru, ktorý následne prúdi do domu, a takýmto sofistikovaným spôsobom sú tepelné straty minimalizované.

Vedeli ste, že…?

Z pohľadu efektivity vetrania a množstva izieb, kde je vetranie nutné, rozlišujeme medzi centrálnymi a decentrálnymi rekuperačnými systémami. V centrálnych sú všetky vzduchotechnické rozvody zo všetkých izieb napájané na jednu centrálnu rekuperačnú jednotku. Naproti tomu, decentrálnych jednotiek je viac a sú inštalované do izieb, kde je najvyššia potreba vetrania.

Tepelné čerpadlo. Aká je jeho funkcia?

Ide o elektrické zariadenie, ktoré získava určitú teplotu z okolitého prostredia a distribuuje ju do domu vo forme teplého vzduchu. Najrozšírenejším variantom u nás je tepelné čerpadlo, ktoré získava teplotu zo zeme. Funguje na princípe troch okruhov oddelených výmenníkom – prvý je uložený v zemi v podobe plastových rúrok naplnených nemrznúcou kvapalinou, ktorá sa vplyvom tepla z hĺbky zeme zohrieva a cirkuláciou dostáva k výmenníku, kde naráža na okruh druhý, naplnený chladiacim médiom. To sa začne zohrievať, čo spôsobí vyparovanie. Odparovanú zmes následne nasáva elektrický kompresor, stláča ju (čo má za následok zvýšenie teploty) a distribuuje do tretieho okruhu, ktorým je už samotný vykurovací systém domu.

Fotovoltaické a fototermické systémy. Aká je ich rola?

Takéto systémy zohrávajú v nízkoenergetických domoch dôležitú úlohu – pomocou nich dokážeme využiť energiu, ktorú nám ponúka samo slnko. Aj tu môžeme rozlišovať medzi dvomi základnými systémami – tými, ktoré zabezpečujú prevod solárnej energie na energiu elektrickú (fotovoltaika), a tými, ktoré slnečnú energiu využijú na vykurovanie domácnosti, resp. na ohrev úžitkovej vody (fototermika). A práve tieto sú do nízkoenergetických domov inštalované najčastejšie.

Klasický vs. energeticky úsporný dom – ktorý je výhodnejší?

Je veľmi zložité vyčísliť konkrétne hodnoty úspor pri výstavbe a užívaní nízkoenergetických domov oproti domom s klasickými hodnotami spotreby energií, pretože každý z nich je individuálny, vplýva na ne množstvo vonkajších faktorov a na výstavbu takýchto domov môžu byť použité odlišné materiály. Každopádne, z dlhodobého hľadiska aj z hľadiska environmentálmeho je využívanie nízkoenergetických domov výhodnejšie.

Zapamätajte si:

  • Okrem nízkoenergetických domov existujú i domy pasívne a nulové.
  • V prípade elektroinštalácie je nutné dbať na umiestnenie elektrických rozvodov a vzduchotechniky pre kľúčové zariadenia, ktorými sú tepelné čerpadlo, rekuperácia tepla a fotovoltaika.
  • Systém rekuperácie tepla pomáha pri výmene znehodnoteného vzduchu za čerstvý vzduch z exteriéru.
  • Tepelné čerpadlo najčastejšie využíva teplo zo zeme, no k dispozícii máme i typy, ktoré pre vykurovanie domácností získavajú teplo zo vzduchu.
  • Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na energiu elektrickú, v prípade solárnych panelov na tepelnú.
  • Z dlhodobého hľadiska sa investícia do nízkoenergetických domov oplatí.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.