Problémy s elektroinštaláciou, ktoré vám pri kúpe domu môžu narobiť vrásky

Aj rozvody el. energie v starom dome vám môžu narobiť nečakané starosti, navýšiť rozpočet na rekonštrukciu a v niektorých prípadoch dokonca ohroziť váš majetok či zdravie. Na čo si pri elektroinštalácii v starom dome dať pozor? Nemusí byť predsa zlato všetko, čo sa blyští.

V dome je stará el. prípojka

Staré domy sú k rozvodnej sieti najčastejšie pripojené z el. stĺpa vzdušným vedením, ktoré končí na streche domu, následne pokračuje do prípojkovej poistkovej skrinky alebo aj rovno do rozvádzača na hlavný istič či v niektorých prípadoch na vypínač. V rozvádzači sa nachádzajú aj ističe pre jednotlivé el. okruhy domu. To však nie je v súlade so súčasnými podmienkami distribučných spoločností elektriny. Tie vyžadujú, aby bol elektromerový rozvádzač umiestnený na hranici pozemku a teda prístupný z ulice (najčastejšie v plote).

Ak vám vzdušná prípojka nebude pri rekonštrukcii prekážať a neplánujete rekonštruovať elektroinštaláciu, postačí, ak prehlásite odberné miesto na svoje meno. Ak však budete pri rekonštrukcii dom odpájať od rozvodnej siete, distribučná spoločnosť vás znova nepripojí, pokým nebudete mať elektrickú prípojku zrekonštruovanú v súlade s ich podmienkami pripojenia.

Na rekonštrukciu prípojky si pripravte cca 700 eur. Náklady sa vám však môžu navýšiť v prípade, že bude stĺp vzdušného vedenia na druhej strane cesty. Ešte horší môže byť prípad, ak bude stĺp na súkromnom pozemku vášho suseda a ten bude brániť pripojeniu ako účastník stavebného konania (žiaľ, aj také prípady sa na Slovensku stávajú).

Dom je odpojený od elektriny

Distribučná spoločnosť vás do siete nepripojí, pokiaľ nesplníte podmienky pripojenia. V tomto prípade teda pre vás bude platiť to, čo v bode 1., a el. prípojku budete musieť zrekonštruovať.

V stenách sú hliníkové rozvody el. energie

Vo väčšine domov postavených pred 90. rokmi nájdete elektrické rozvody s hliníkovými vodičmi. Hliník je síce oproti medi lacnejší, má však niekoľko negatívnych vlastností. Tenké vodiče sa pri ohybe často lámu, hliník pod tlakom svoriek „tečie“, vodič sa sploští, svorka stráca vodivý kontakt a vplyvom zvýšeného prechodového odporu sa zahrieva.

Neskôr môže vzniknúť el. oblúk (svorka začne „iskriť“), čo môže viesť až k požiaru. Okrem toho vám hrozí aj úraz el. prúdom, keďže v dvojvodičových sieťach TN-C, aké sa zriaďovali s hliníkovými vodičmi, sa môže na kostre spotrebičov v prípade uvoľnenej svorky objaviť nebezpečné napätie. Počítajte teda s tým, že hliníkové rozvody budete musieť z bezpečnostných dôvodov vymeniť.

Jediný istič alebo chránič na všetko

V rámci šetrenia a nízkych nárokov na elektroinštaláciu z dôvodu nízkeho počtu elektrospotrebičov používali ľudia v minulosti čo najmenej ističov. Jeden istič na všetky svetlá však znamená, že pri poruche jedného svietidla či vypínača budete mať tmu v celom dome. Pri jedinom ističi na všetky zásuvky budú pri poruche bez napätia všetky zásuvky.

V súčasnosti, keď sa cena ističov pohybuje v jednotkách eur, sa veľa ľudí snaží šetriť na prúdových chráničoch, ktoré môžu navýšiť rozpočet o desiatky až niekoľko stoviek eur. Ani toto však nie je dobrý nápad, jediný prúdový chránič na celý dom znamená, že pri akejkoľvek poruche sa bez elektriny ocitne celý dom. Elektroinštalačné okruhy by ste teda mali rozdeliť rozumne, najrozumnejšie je prenechať túto záležitosť projektantovi.

Chýbajúci bleskozvod

Benevolentnejšie technické normy sa v minulosti dotkli aj ochrany pred bleskom. To je dôvod, prečo na väčšine starších domov bleskozvod jednoducho nenájdete. Blesk si však nevyberá, kam udrie a bleskozvod na susedovom, hoci aj o poschodie vyššom dome vás pravdepodobne nezachráni. Úder blesku môže poškodiť vašu elektroinštaláciu, elektrospotrebiče, spôsobiť požiar domu a dokonca aj ohroziť život vás a ostatných členov domácnosti.

Nemusíte však mať obavy – zriadenie bleskozvodu na starom, resp. zrekonštruovanom dome nie je žiadny problém. Počítajte s investíciou okolo 1 000 eur (samozrejme, závisí to od veľkosti domu a ďalších okolností). Pre vyššiu bezpečnosť elektroinštalácie ju môžete doplniť aj zvodičmi prepätia, ktoré sú hlavným prvkom ochrany pred bleskom na vnútornej strane objektu.

Tip pre vás – odpovede dá revízny technik

Rodinný dom je príliš veľkou investíciou na to, aby ste ho kupovali „naslepo“, preto si vždy na obhliadku vezmite stavebného inžiniera, znalca či niekoho, kto stavbám rozumie. V prípade, že nebudete chcieť elektroinštaláciu rekonštruovať, nechajte ju vopred prehliadnuť odborníkom – buď kvalifikovaným elektrikárom, alebo revíznym technikom.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články