Máte doma úsporné spotrebiče?

Viete, ako zistíte, či máte doma úsporné spotrebiče a koľko spotrebujú elektriny? Aké údaje nájdete na výrobnom a energetickom štítku a aký je rozdiel medzi výkonom a príkonom elektrospotrebičov? Pripravili sme pre vás kopu užitočných informácií a príkladov. A okrem toho vám dáme aj pár tipov, ako ušetriť elektrickú energiu. Tak poďme na to!

Ako rozumieť spotrebe energie

Mnohí ľudia si spotrebu energie mýlia s jej výkonom a príkonom a nevedia, že ide o dve rozdielne veličiny. Čo sa týka spotreby elektriny v domácnostiach, na účtoch za elektrinu i v špecifikácii elektrospotrebičov nájdete vždy vyznačenú jednotku kilowatthodina (kWh).

Výkon, resp. príkon (rozdiel vysvetľujeme ďalej v článku) je odvodený od množstva práce, ktorú spotrebič vykoná za určitý čas. Množstvo práce je v podstate len iný názov pre množstvo spotrebovanej energie. Základnou jednotkou práce, resp. energie je joule [J].

Zároveň tu platí vzťah: 1 J = 1 Ws (wattsekunda). Tento vzťah vyjadruje, že ak je nejaký spotrebič spustený po dobu 1 s a vydáva pri tom výkon 1 W, spotrebuje energiu v množstve 1 J (resp. 1 Ws). Ak to prepočítame na watthodiny, vyjde nám, že 1 Wh = 3 600 J (hodina má 3 600 sekúnd). 1 kWh, t. j. 1 000 Wh sa potom rovná 3 600 000 J. Kilowatthodiny sa pre vyjadrenie spotreby elektriny používajú z dôvodu, že si tak viete spotrebu jednotlivých elektrospotrebičov jednoducho vypočítať a veľmi rýchlo odhadnúť.

Predstavte si napr. elektrický ohrievač s príkonom 2 000 W. Po prepočte 2 000 W = 2 kW vám vyjde, že ak ho budete mať spustený jednu hodinu, spotrebuje 2 kWh. Podľa sadzby vášho dodávateľa za kWh si teda viete vypočítať, koľko vás prevádzka jednotlivých spotrebičov bude stáť. Priemernú ročnú spotrebu energie niektorých spotrebičov nájdete na energetickom štítku (píšeme o ňom ďalej v článku).

Príkon, výkon, účinnosť a vzťah medzi nimi

 • Na výrobných (nie energetických) štítkoch elektrospotrebičov nájdete údaj o príkone. Ten špecifikuje, aké množstvo energie zariadenie spotrebúva.
 • Výkon je, naopak, údaj, ktorý hovorí, aké množstvo energie spotrebič vydáva v žiadanej forme. Napr. v prípade žiarovky je žiadanou formou svetlo, v prípade vysávača to je podtlak, resp. sací výkon. Zvyšná energia sa vyplytvá v podobe strát (najčastejšie tepelných), ktoré sú zapríčinené konštrukčnými nedokonalosťami. Medzi ne patrí napr. zohrievanie vlákna žiarovky, prípadne vinutia elektromotora vplyvom elektrického odporu, ohrievanie ložísk elektromotora vplyvom trenia atď.
 • Pomeru medzi výkonom a príkonom potom hovoríme účinnosť. Účinnosť sa označuje gréckym písmenom éta – η = výkon : príkon. Tento pomer je rovný alebo nižší než 1 a vyjadruje sa tiež v percentách. V takom prípade sa vypočíta ako η = (výkon : príkon) * 100 – výsledkom je účinnosť v % (účinnosť 0,80 = 80 %).

Pre ilustráciu si predstavme klasickú 60 W volfrámovú žiarovku. 60 W v skutočnosti nie je jej výkon, ale príkon. Výkon žiarovky, t. j. energia vyžiarená v podobe svetla, je max. 3 W, zvyšných 57 W sa vyžiari v podobe tepla alebo v iných spektrách elektromagnetického žiarenia. Účinnosť klasických žiaroviek je teda do 5 %, čo je veľmi málo.

Ak si predstavíme bežný vysávač do domácnosti s príkonom 700 W, jeho sací výkon sa pohybuje okolo 200 W – to je tá energia, ktorú máme k dispozícii v žiadanej forme. Zvyšných 500 W vyžiari elektromotor v podobe tepla a stratia sa tiež turbulenciami a nedokonalosťami prúdenia vzduchu vo vysávači. Účinnosť takéhoto vysávača je potom cca 0,286; teda 28,6 %.

Údaje o výkone ani účinnosti však výrobcovia nezvyknú uvádzať. Aj to bol dôvod, prečo sa v EÚ zaviedli tzv. energetické štítky.

Vedeli ste, že…?

Niektorí ľudia si mýlia účinnosť s tzv. účinníkom, ide však o dve úplne rozdielne veličiny. Účinník sa používa na vyjadrenie efektivity využitia dodaného striedavého prúdu spotrebičom a týka sa tzv. zdanlivého a jalového výkonu. V domácich podmienkach vám však táto problematika nemusí robiť starosti, pretože za jalový výkon dodávateľovi elektriny domácnosti zatiaľ neplatia.

Nové energetické štítky od r. 2021

Energetický štítok spotrebiča slúži na to, aby ste sa rýchlo a jednoducho zorientovali v účinnosti jednotlivých modelov spotrebičov a vedeli ich medzi sebou porovnať. Na každom energetickom štítku nájdete ročnú spotrebu elektriny, energetickú triedu a niektoré špecifické parametre typické pre daný typ spotrebiča. Napr. v prípade kombinovaných chladničiek to je objem chladiacej i mraziacej časti a hlučnosť. Práve energetická trieda v tomto prípade reprezentuje účinnosť spotrebiča. Nejde však iba o vyjadrenie absolútnej účinnosti podľa vzorca, ktorý sme uviedli.

Ak si predstavíme dve rovnako účinné chladničky, jednu s objemom 150 l a druhú s objemom 300 l, logika nám hovorí, že tá väčšia bude mať teoreticky cca 2-násobnú spotrebu elektriny. To by znamenalo, že by musela patriť do horšej energetickej triedy, hoci by mala rovnakú účinnosť. Pri radení spotrebiča do energetickej triedy sa teda berú do úvahy aj ďalšie parametre výrobku.

Energetické štítky sú tu s nami už od r. 1994 a masovo sa rozšírili v r. 2004. Počas tohto obdobia technológie elektrospotrebičov pokročili a tie sa stávajú čoraz úspornejšími. Pôvodný rozsah energetických tried od A – najúspornejšie, cez B, C, D, E, F až po G – najmenej úsporné, teda prestával stačiť. EÚ sa teda rozhodla pridať úspornejšie triedy A+, A++ a A+++. Takéto značenie však začalo spotrebiteľov miasť, navyše, energetická náročnosť spotrebičov sa ďalej znižuje.

V roku 2021 preto prišlo k schváleniu nových energetických štítkov, na ktorých nájdete už len triedy od A do G. Zmenilo sa aj rozloženie údajov, orámovanie z modrého na čierne a tiež hlavička štítku, ktorá teraz obsahuje QR kód. V ňom je zakódovaný odkaz na internetovú stránku s údajmi o konkrétnom spotrebiči, aby ste si ich pravosť mohli overiť.

Obr. 1 – Vzor nového energetického štítku od r. 2021 (preložené do slovenčiny pre potreby článku). Zdroj: https://www.label2020.eu/the-new-label/main-features/

Nové energetické štítky vstúpili do platnosti 1.3.2021, pričom od 18.3.2021 musia byť všetky elektrospotrebiče, ktorých sa zmena týka, označené iba týmito novými štítkami (výrobca ani predajca už nesmie používať dvojité označenie aj starými štítkami). Niektorých spotrebičov, ako napr. vysávače, sušičky bielizne či klimatizácie, sa uvedená zmena bude týkať až v roku 2022. Ostávajú teda zatiaľ označené pôvodnými štítkami. Podrobnosti o energetických štítkoch nájdete na stránke Európskej kampane za nové energetické štítky.

Pár tipov na úsporu energie

 • Umiestnenie chladničkyNeumiestňujte chladničku ani mrazničku do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. ohrievače či radiátory, a ani na priame slnko. Takisto neporušujte min. dovolené vzdialenosti od stien a okolitých predmetov. Zníži sa tým účinnosť chladenia a stúpne spotreba energie.
 • Standby režim – Mnohé spotrebiče, ako napr. televízory, domáce kiná, počítače, ale aj klimatizácie, spotrebúvajú elektrinu, aj keď sú zdanlivo vypnuté. Môže za to tzv. pohotovostný (standby) režim, ktorý slúži na to, aby ste ich mohli rýchlejšie zapnúť. Jednotlivo ide väčšinou o spotrebu v rádoch W, pri väčšom množstve spotrebičov v domácnosti však môže ísť o desiatky W. Zabrániť tomu môžete vypnutím mechanického vypínača na spotrebiči – ak ním nie je vybavený, musíte ho vytiahnuť zo zásuvky alebo použiť predlžovací kábel s vypínačom.
 • Nabíjačky v zásuvke – Nabíjačka smartfónu, tabletu či notebooku, ktorý zabudnete odpojiť zo zásuvky, zbytočne spotrebúva elektrickú energiu. To sa týka aj rôznych adaptérov, ktoré napájajú spotrebiče – tie tiež spotrebúvajú energiu pri vypnutom spotrebiči.
 • Úsporné osvetlenie – Výmenou všetkých svetelných zdrojov za LED môžete ušetriť viac než 80 % elektriny pripadajúcej na osvetlenie.
 • Senzory pohybu – Sú ideálne na miestach ako predsieň, komora, špajza, pivnica či exteriér domu. Práve na týchto miestach môžete zabudnúť zhasnúť svetlo. Senzory pohybu zaistia, že osvetlenie bude zapnuté iba vtedy, keď to budete potrebovať.
 • Stmievače osvetlenia – Intenzívne osvetlenie môže v niektorých prípadoch zbytočne namáhať oči a nie všade ho potrebujete celý deň. Stmievače vám poskytnú univerzálnosť osvetlenia – zakúpte si pre istotu silnejšie žiarovky či žiarivky a v prípade potreby môžete intenzitu osvetlenia znížiť, čím ušetríte elektrinu. Moderné stmievače si poradia aj s LED žiarovkami.
 • Tepelné spotrebiče Nezakrývajte tepelné spotrebiče, ako napr. ohrievače. Pravidelne ich čistite, aby ste zabezpečili plynulý prietok vzduchu a vysokú účinnosť (to sa týka napr. aj fénov). Zakrytím môžete spôsobiť aj požiar.
 • Úspornejšie spotrebiče – Investícia do nových spotrebičov sa vám možno nezdá najekologickejšia. Ak si však prepočítate ročnú spotrebu energie 15-ročnej chladničky a nového úsporného modelu, budete prekvapení, ako rýchlo sa vám investícia môže vrátiť. Staré spotrebiče nemusíte vyhodiť, môžete ich ďalej predať a získanými peniazmi financovať časť nákupu nových.

Zhrnutie:

 • spotreba elektriny sa udáva v kilowatthodinách, aby ste si ju vedeli jednoducho prepočítať, platí vzťah, že 1 kWh = spotrebovanej energii, resp. vykonanej práci v množstve 3 600 000 J (joulov).
 • príkon je celkové množstvo energie, ktorú spotrebič spotrebuje, výkon je množstvo, ktoré vydá v žiadanej forme (napr. v prípade žiarovky je to svetelné žiarenie),
 • pomer výkon/príkon vyjadruje účinnosť spotrebiča, ak ho vynásobíte číslom 100, dostanete účinnosť v percentách,
 • výrobcovia účinnosť nešpecifikujú, úspornosť spotrebičov si však môžete overiť na energetickom štítku spotrebiča,
 • v marci 2021 vstúpila do platnosti nová verzia energetických štítkov, ktorá zavádza nové kritériá pre energetické triedy A až G namiesto pôvodných A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G,
 • elektrickú energiu môžete ušetriť správnym umiestnením chladničky, vypnutím spotrebičov v pohotovostnom režime, vytiahnutím nepoužívaných nabíjačiek a adaptérov zo zásuviek, výmenou svetelných zdrojov za LED, montážou senzorov pohybu a stmievačov osvetlenia, vyčistením tepelných spotrebičov či nákupom modernejších úsporných spotrebičov.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.