Solárne panely – aj vy by ste radi ušetrili?

Úspora financií za distribúciu a za spotrebu elektrickej energie sa vplyvom neustáleho zdražovania týchto položiek stáva prioritou číslo jeden v mnohých domácnostiach. Na trhu je dostupných zopár produktov, pomocou ktorých dokážete zefektívniť vaše šetrenie.

Azda najpoužívanejším riešením je výroba el. energie z fotovoltaických, teda solárnych panelov. Pred samotnou realizáciou montáže sa však musíte popasovať s niektorými zásadnými otázkami. Na akom princípe vlastne tieto panely fungujú? Oplatí sa mi do nich investovať? Môžu byť inštalované na strechu môjho typu? Zvládnem montáž solárneho panelu aj sám?

Princíp fungovania solárnych panelov – kde sa tu tá elektrina nabrala?

Rozlišujeme dva základné druhy bežne dostupných solárnych panelov, a síce fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Čo sa týka fotovoltaických panelov, ide o zariadenia, ktoré využívajú svetelnú energiu a tú premieňajú pri tzv. fotovoltaickom jave (uvoľňovanie elektrónov za pomoci elektromagnetického vlnenia vnútri alebo na povrchu látky) na pre nás užitočnejšiu elektrickú energiu v podobe jednosmerného prúdu. Naproti tomu slnečné kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie. Premieňajú absorbované slnečné žiarenie na tepelnú energiu, ktorá pomocou teplonosnej látky v izolovaných potrubiach zohrieva vodu v zásobníkoch alebo pomáha vykurovať domácnosť. V oboch prípadoch sú panely len jedným kúskom v mozaike celého systému.

V prípade fotovoltaického panelu sú vo funkčnom systéme zabudované i prvky ako batérie či solárny regulátor. Je radený ihneď za panelom a slúži na optimalizovanie nabíjania vyššie spomenutých batérií. Ďalším je menič, ktorý nám transformuje jednosmerný prúd na prúd striedavý. Vzápätí môže byť spotrebovaný v rámci elektrických rozvodov v domácnosti. Zabudnúť netreba ani na kabeláž.

Typy fotovoltaických systémov

Z pohľadu využitia elektriny zo solárnych panelov máme k dispozícii niekoľko typov fotovoltaických (FV) systémov. Dostupné sú tzv. on-grid systémy, ktoré sú špecifické tým, že sú doplnené napájaním z distribučnej siete, čo znamená, že v prípade, ak el. energia z FV panelov nepostačuje pre pokrytie potrieb domácnosti, zvyšok sa odoberá zo siete. V tomto type FV systému môže nastať aj situácia, keď máme prebytok el. energie z panelov. Tento prebytok sa potom odvádza do distribučnej siete.

Ďalší FV systém je tzv. off-grid, nazývaný aj ako „solárny ostrovný systém“, ktorý, na rozdiel od predchádzajúceho, narába iba s elektrinou vyrobenou z FV panelov, teda objekt nie je pripojený na distribučnú sieť.

Existuje tiež hybridný FV systém, ktorého súčasťou je aj odber zo siete a v prípade potreby máme možnosť ho prepnúť do režimu s vnútorným okruhom. Znamená to, že fungujeme na FV systéme a keď nastane situácia, že nám energia z FV nepostačuje, odoberáme prúd zo siete. V prípade prebytku el. energie sa táto do distribučnej siete nedodáva, ale nabíja nám akumulátory, z ktorých môžeme energiu využiť neskôr.

Vedeli ste, že…?

Solárne ostrovné systémy sú navrhnuté pre použitie zväčša v chatách, víkendových domoch a záhradách. El. energia z týchto typov systémov sa priamo využíva, alebo sa uskladňuje v batériách.

Ako ich inštalovať? Juh vedie nad severom

Ešte pred samotným objednaním a následnou inštaláciou by ste si mali položiť otázku, na čo by mala byť energia zo solárneho systému využívaná. Po zodpovedaní tejto otázky by mal nasledovať výpočet finančnej návratnosti, či sa vám vôbec oplatí do týchto systémov investovať. Rovnako dôležitý je aj fakt, že plocha strechy, ktorá bude slúžiť pre budúcu montáž panelov, by mala byť pre čo najvyššiu účinnosť systému orientovaná na juh. Menším „zádrhelom“ môže byť v niektorých prípadoch aj dodatočná montáž bleskozvodov, keďže nesmú na streche popri solárnych paneloch chýbať. Niektorí možno rozmýšľajú nad svojpomocnou inštaláciou podobného systému, no napriek tomu je vždy lepšie zveriť ju do rúk kvalifikovaným odborníkom.

Prúd zo zelenej energie – kvalitný pocit satisfakcie

Napriek niektorým ťažkostiam, ktoré sa pri plánovaní a realizácii inštalácie môžu vyskytnúť, sú solárne systémy bezpochyby výborným nástrojom na zefektívnenie úspor za el. energiu, pričom fakt, že naša domácnosť dokáže využiť zelenú energiu z najjasnejšej hviezdy na oblohe, je ohromujúci.

Zapamätajte si:

  • Rozlišujeme medzi fotovoltaickými panelmi a slnečnými kolektormi.
  • Solárne ostrovné systémy disponujú uzavretým el. okruhom, teda nie sú napojené na distribučnú sieť.
  • Pre čo najvyššiu účinnosť by mal byť FV panel orientovaný na juh.
  • Bleskozvod pri FV paneloch nesmie absentovať.
  • Inštaláciu týchto systémov zverte do rúk kvalifikovaným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články