Na Vašom názore na CSR nám záleží!

Venujte nám 15 minút a dajte nám ho vedieť pomocou dotazníku TU.


3 Fokálne oblasti udržateľného záväzku

obchodny-ekosystem
 

Obchodný ekosystém

Alebo ako spoločnosť Legrand eticky interaguje s celým ekosystémom svojich činností.

 

V priebehu celého hodnotového reťazca má spoločnosť Legrand v úmysle reagovať na očakávania zainteresovaných strán vo svojich činnostiach, od svojich dodávateľov po užívateľov a partnerov, s cieľom dosiahnuť pokrok pre všetkých a v čo najväčšom možnom súlade s etickými pravidlami.

Ako globálny špecialista a líder na trhu sa spoločnosť Legrand domnieva, že je zodpovedná za etické reagovanie na očakávania všetkých zainteresovaných strán, s ktorými komunikuje, či už zmluvne alebo inak, v rámci svojich činností: dodávatelia (priamy alebo nepriamy), používatelia (distribútori, inštalatéri alebo koncoví zákazníci) a celé ekonomické prostredie, v ktorom skupina denne pôsobí, najmä odvetvie energetiky.

Etika spoločnosti Legrand je v centre všetkých jej hospodárskych vzťahov po celú dobu hodnotového reťazca. Cieľom skupiny je poskytovať používateľom udržateľné riešenia a zabezpečiť trvalo udržateľný nákup.

Ľudia

Alebo ako spoločnosť Legrand komunikuje so všetkými svojimi zamestnancami a zainteresovanými stranami.

 

Po celom svete je spoločnosť Legrand v mene svojich zamestnancov a miestnych spoločenstiev zaviazaná rešpektovať ľudské práva, rozmanitosť, bezpečnosť, zdravie, pohodu a rozvíjať talenty každého jednotlivca.

S viac ako 38 000 zamestnancami na celom svete a predajnými alebo priemyselnými a obchodnými miestami vo viac ako 90 krajinách sa Legrand neustále rozvíja a venuje osobitnú pozornosť sociálnym povinnostiam. Skupina má v úmysle zaručiť dodržiavanie ľudských práv na celom svete a je plne zapojená do miestnych komunít. Taktiež sa zaväzuje chrániť bezpečnosť a zdravie všetkých svojich zamestnancov. Cieľom spoločnosti Legrand je tiež rozvíjať zručnosti každého človeka a podporovať rozmanitosť. Iba podporovaním povýšenia svojich zamestnancov môže skupina napredovať a pomôcť posunúť obchodný sektor vpred.

ludia
 
prostredie
 

Prostredie

Alebo prístup spoločnosti Legrand k ochrane životného prostredia.

 

Obmedzenie vplyvov činností spoločnosti Legrand na životné prostredie.

Zodpovednosťou spoločnosti Legrand je obmedziť vplyv svojich činností na životné prostredie a byť referenčným hráčom na začiatku nízko -uhlíkovej spoločnosti. Táto zodpovednosť sa týka miest skupiny, ako aj životného cyklu výrobkov, od ich návrhu až po koniec ich životnosti.

Výzvou je inovácia na zníženie environmentálnej stopy činností spoločnosti Legrand, najmä uprednostnením zavedenia obehového hospodárstva.


Spoločenská zodpovednosť podniku

POTREBUJETE NAINŠTALOVAŤ VIDEOVRÁTNIK?

Vyberte si inštalatéra zo svojho okolia tu.

Magazín Electrend

Informácie zo sveta elektroinštalácií, návody, tipy a rady na technicky dokonalé, inovačné a dizajnové riešenia. Ak sa v oblasti elektroinštalácií potrebujete zorientovať, inšpirovať alebo iba uistiť, ste na správnej adrese.