Prerábate elektroinštaláciu? Pozor na umiestnenie rozvodnej skrinky

Rozvodná skrinka je srdcom domovej alebo bytovej elektroinštalácie. Prostredníctvom nej budete vypínať jednotlivé elektrické okruhy v prípade poruchy alebo údržby elektroinštalácie. Mala by byť preto na takom mieste, aby bola rýchlo a jednoducho dostupná. Poradíme vám, ktoré miesta sú na to vhodné, čo o nich hovoria normy a z akých častí sa vlastne elektroinštalácia v dome či byte skladá.

Nie je skrinka ako skrinka

Rozvody elektrickej energie v dome či byte môžeme rozdeliť na tri pomyselné časti:

 • Elektrická prípojka

Skladá sa z prípojkovej skrinky s nožovými poistkami a z príslušnej kabeláže. Ak ste pripojení na vzdušné vedenie, prípojkovú skrinku nájdete na stĺpe elektrického vedenia. Ak máte dom pripojený na podzemné vedenie, stĺpová prípojková skrinka je zabetónovaná v zemi pred vaším pozemkom. V bytových domoch sa prípojková skrinka nachádza spravidla na fasáde domu na prízemí. Zasahovať do prípojky bez vedomia distribučnej spoločnosti nemôžete.

 • Elektromerový rozvádzač

Je napájaný z prípojky a osadený elektromerom, hlavným ističom a v niektorých prípadoch aj modulom hromadného diaľkového ovládania na spínanie spotrebičov využívajúcich nočný prúd. Elektromerový rozvádzač je síce sčasti vaším majetkom a nesiete zaň zodpovednosť, no je v správe distribučnej spoločnosti. Jednotlivé komponenty v ňom sú zaplombované a nesmiete do nich zasahovať, maximálne môžete vypnúť a zapnúť hlavný istič.Elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti, t. j. spravidla na hranici pozemku. Môže sa teda nachádzať na fasáde domu, na pevne zabetónovanej základni pred plotom, prípadne priamo v plote.

 • Domový (bytový) rozvádzač

Je napájaný z elektromerového rozvádzača a jeho obsluha a údržba sú výlučne vo vašej kompetencii (resp. v kompetencii vami vybraného kvalifikovaného elektrikára). Elektrický rozvod sa v ňom delí na viacero okruhov, z ktorých každý má samostatnú nadprúdovú ochranu, najčastejšie v podobe ističa. Taktiež v ňom majú svoje miesto aj ďalšie prvky, ako napríklad prúdové chrániče, prepäťová ochrana, stýkače na ovládanie spotrebičov atď.

Čo hovoria normy

Pri umiestňovaní bytového rozvádzača by ste mali brať do úvahy najmä bezpečnostné hľadisko. V prípade poruchy, požiaru či nebodaj úrazu elektrickým prúdom by mal byť jednoducho prístupný. Taktiež by mala byť bezpečná aj jeho obsluha a údržba.

Pred rozvádzačom musíte nechať trvale voľný priestor s minimálne 80 cm rovnou plochou. Rozvádzač teda neinštalujte do vstavaných skríň, pod schodiská ani na schodiská, ani ho nezakrývajte nábytkom či inými predmetmi.

Bytové rozvádzače sa osadzujú vo zvislej polohe, po otvorení dvierok musia mať ešte stále krytie aspoň IP 20. Musíte použiť rozvádzač, ktorý bude vyhovovať vonkajším vplyvom daného priestoru, kde bude umiestnený (vlhkosť, prach a pod.). Protokol o vonkajších vplyvoch by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie a mal by ho vyhotoviť projektant.

Vedeli ste, že…?

Neodborným zásahom do rozvodnej skrinky, akým je napríklad vyvŕtanie otvorov na káble bez použitia vhodných priechodiek pri montáži na povrch, porušíte úroveň krytia IP. Taktiež ju porušíte, ak nenainštalujete záslepky na prázdne pozície bez osadených prístrojov (napr. ističov). Takáto rozvodná skrinka potom nespĺňa potrebné parametre a elektroinštalácia nemusí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou).

V bytoch má rozvádzač pevné miesto

Situácia v bytoch je pomerne jednoznačná – rozvodná skrinka má spravidla pevné miesto neďaleko vchodových dverí do bytu, a to preto, aby bola čo najbližšie k elektromerovému rozvádzaču, umiestnenému najčastejšie v stúpačkových rozvodoch na chodbe medzi jednotlivými bytmi.

Toto umiestnenie väčšina majiteľov bytov zachováva aj pri rekonštrukciách svojich príbytkov. V bytoch je totiž realizácia podomietkových káblových rozvodov pomerne problematická (je nutné drážkovanie a sekanie do tvrdého železobetónu) a rekonštrukčné práce by dosť predražila. Pri jej umiestnení si však dajte pozor, aby na ňu dosiahli všetci členovia domácnosti okrem detí a mohli vypnúť ističe v prípade poruchy elektroinštalácie.

pozemok-dom-stavba-konstrukcia
Foto: Legrand

V dome za dverami alebo v technickej miestnosti

V starých rodinných domoch sa rozvodné skrinky umiestňovali najčastejšie v predsieni za dverami, prípadne vonku pred dverami. Umiestnenie pred vchodovými dverami nie je príliš dobrý nápad, keďže väčšina rozvádzačov má krytie na úrovni IP 30 a nie sú teda chránené pred dažďom. Navyše, vonku je to ľahký terč pre zlodejov alebo vandalov. Pri rekonštrukcii rodinných domov obvykle nie je problém rozvádzač presunúť o pár metrov do predsiene domu. Mnoho starších domov je totiž z pórobetónu či tehly a sekanie alebo drážkovanie do nich je jednoduché.

Ďalším vhodným miestom, ktoré sa uplatňuje najmä pri novostavbách rodinných domov, je tzv. technická miestnosť. Ide o miestnosť, kde sa nachádza napríklad kotol, bojler alebo tepelné čerpadlo, či rozvody vody. V niektorých domoch sa v týchto miestnostiach nachádza aj umývadlo či sprchovací kút. Pri umiestňovaní rozvádzača do miestnosti s týmto vybavením si preto dajte pozor na vzdialenosti a delenie priestoru do jednotlivých zón podľa STN 33 2000-7-701.

Vedeli ste, že…?

Ak chcete nainštalovať rozvádzač do steny, ktorá susedí s kúpeľňou, musíte si dať pozor aj na rozdelenie priestoru do zón. Podľa STN 33 2000-7-701 musia byť elektrické rozvody (teda aj rozvádzač) v týchto stenách zapustené do hĺbky minimálne 5 cm od zóny 0, 1 alebo 2.

Dátové rozvody do samostatného rozvádzača

K modernej elektroinštalácii patria i slaboprúdové rozvody počítačovej siete, televízneho signálu, zabezpečovacieho systému či systému inteligentnej elektroinštalácie. Tieto majú tiež svoje koncové zariadenia, ktoré by ste určite chceli mať na jednom mieste.

Podľa noriem je odporúčaná vzdialenosť slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov 10 cm pri ich súbehu na trase dlhej do 5 m a 20 cm pri súbehu na trase nad 5 m. Ak chcete umiestniť slaboprúdové zariadenia do 230 V rozvodnej skrinky, bude pre vás pravdepodobne problematické túto vzdialenosť dodržať. Okrem toho, v rozvodnej skrinke sa nachádzajú aj zdroje rušenia, ako napríklad elektromagnety v stýkačoch, ističoch či prúdových chráničoch.

Najrozumnejším riešením teda bude, ak ukončíte slaboprúdovú kabeláž v samostatnom rozvádzači, ktorý vyhradíte na tento účel a umiestnite doň aj všetky potrebné zariadenia. No nezabudnite do rozvádzača nainštalovať 230 V zásuvky na ich napájanie. Výnimkou sú prvky niektorých systémov inteligentnej elektroinštalácie, ktoré priamo ovládajú 230 V spotrebiče. Tie sa väčšinou umiestňujú do hlavnej domovej rozvodnej skrinky.

Zapamätajte si:

 • Súčasťou rodinného domu sú aspoň tri rozvodné skrinky – prípojková skrinka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač.
 • Do prípojky a elektromerového rozvádzača nemôžete zasahovať bez vedomia distribučnej spoločnosti.
 • Obsluha domového (bytového) rozvádzača je plne vo vašej kompetencii, jeho údržba a rekonštrukcia zase v kompetencii vami vybraného elektrikára.
 • K domovému či bytovému rozvádzaču musí byť z bezpečnostných dôvodov trvalý prístup. Nechajte okolo neho plochu aspoň 80 cm. Nezakrývajte ho nábytkom ani neumiestňujte do vstavaných skríň.
 • Rozvádzač nesmie byť umiestnený ani pod schodmi či na ramene schodiska.
 • V bytoch má väčšinou pevné miesto nad dverami, resp. vedľa dverí.
 • V domoch sa umiestňuje najčastejšie tesne za vchodové dvere alebo do technickej miestnosti.
 • Pre slaboprúdové rozvody a prístroje by ste mali použiť samostatný rozvádzač.

15 KOMENTÁRE

 1. Ako riešiť východiskovú revíznu správu elektrickej inštalácie rekreačnej dvojpodlažnej chaty, ktorá má bytový rozvádzač umiestnený na medzi poschodí, teda na ramene schodiska ?

  • Dobrý deň, pán Vavrinec

   Vaša otázka je veľmi špecifická a je ju ťažké posúdiť, bez toho, aby sme konkrétne videli, kde je rozvádzač umiestnený.
   V každom prípade však, rozvádzač musí byť na prístupnom mieste, nemal by byť založený alebo nainštalovaný na neprístupnom mieste.
   Ak sa rozvádzač nachádza na medzipodlaží je na prístupnom mieste a je pred ním dostatočné voľné miesto podľa normy to znamená aspoň 60 – 80 cm a korešponduje to s projektom, tak je všetko v poriadku.
   Ak to tak nie je, tak potom je to na revíznom technikovi aké k tomu zaujme stanovisko. Revízny technik posudzuje bezpečnosť a funkčnosť nie praktickosť (to asi posúdime všetci, že to nie je praktické ak máte svoj rozvádzač vonku na chodbe a hocikto ma k nemu prístup.)
   V každom prípade jedná sa o východiskovú revíziu pri nej podľa STN 332000-6 :2018 je potrebné prehlásenie projektanta a prehlásenie inštalačnej firmy,
   ktorý garantujú svoju prácu. Posúdia bezpečnosť a funkčnosť a keď je to v poriadku, tak by nemal byť problém s kladným stanoviskom.

   S pozdravom redakcia portálu Electrend.

 2. Dobrý deň, rád by som sa informoval, ako postupovať ak elektromer a prípojku do domu by sme chceli presunúť kvôli výstavbe dvojgaráže na iné miesto? Kto takéto premiestnenie vykonáva – distribučná spoločnosť?
  Ďakujem vopred za odpoveď.
  Matej

  • Dobrý deň, Matej,

   ďakujeme za otázku.
   Akonáhle chcete premiestniť elektromer dochádza k zmene technických podmienok pripojenia, to znamená, že musíte písomne požiadať distribučnú spoločnosť o zmenu technických podmienok/zmena spôsobu pripojenia – prekládka . Distribučka Vám dá podmienky za akých sa bude dať prekládka uskutočniť a čo všetko budete musieť vy k tomuto kroku vykonať. V každom prípade všetky náklady späté s prekládkou platíte vy ako odberateľ.

   Držíme palce a pozdravujeme
   redakcia portálu Electrend

 3. Dobrý deň, prosím vás je možné v rodinnom dome mat jeden hlavný isticov rozvadzac a popritom na každom poschodí zvlášť rozvadzac pre dané poschodie?

  • Dobrý deň, Patrik,

   Samozrejme môžete maj jeden hlavný rozvádzač a potom niekoľko podružných rozvádzačov v rodinnom dome, kľudne aj na každom poschodí. Treba len dodržať selektivitu istenia (postupnosť istenia v rozvádzačoch za sebou).

   Želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 4. Dobry den, kupit som starsiu chatu, ktora je aktualne odpojena od el. energie, elektromer je demontovany. Pripojkova skrinka a rozvadzac su na vonkajsej strane objektu vedla vchodovych dveri. Poistky v pripojkovej skrinke su este patronove poistky, momentalne demontovane (patrony vykrutene), privodna strana je pod prudom. V rozvadzaci bol povodne uvedeny aj elektromer, takisto su tam umiestnene poistky. Chcel by som to pred opätovnym pripojenim modernizovat a v rozvadzaci vymenit poistky za istice. Bude to stacit, alebo budu SSE pozadovat update na aktualny standard?
  S pozdravom
  Robert

  • Dobrý deň, Róbert,

   ďakujeme za otázku.
   Elektrárne zaujíma len inštalácia pred elektromerom, to čo je za elektromerom to ich veľmi nezaujíma, takže tam si môžete upraviť veci tak, ako uznáte za vhodné.
   Pred elektromerom musí byť plombovatelný hlavný istič so schválenou hodnotou ističa.

   Držíme palce a želáme všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 5. Dobrý deň,
  môžu sa inštalovať dve rozvodnice? Do prvej by bol osadený hl.vypínač + ďalšie vypínače (1radový-priehľadné dvere), pre „každodenné použitie“. V tej druhej by boli všetky istiace prvky (viac radový, nepriehľadné dvere). Samozrejme by boli prepojené. Zaujímalo by ma či mi elektr. môžu také riešenie spraviť, čiže či spĺňa normu, či potom prejde revíznou kontrolou.
  Za odpoveď Vám vopred ďakujem

 6. Ešte by som doplnil , že do menšej rozvodnice by bol privedený hlavný rozvádzací kábel od elektromeru, bola by v nej umiestnená ešte prepäťová ochrana, odtiaľ prepojená „druhá rozvidnica“ so všetkými istiacimi prvkami a znej by išli späť káble k vypínačom a miestným elektromerom a zase späť do „veľkej“ rozvodnice a odtiaľ už prepojené na domáci rozvod (zásuvky).
  Čiže (1) Hl.vypínač – (1) prepäťová ochrana – (2) ističe+pr.chránič – (1) elektromer 1F – (1) vypínač – (2) radové svorky -> kábel k zásuvkám.
  Ide mi o to aby ističe a pod, neboli vidno, ale v prípade búrky aj keď mám prep.ochranu aby som mohol bez ťažkostí odpojiť kanceláriu (PC+XEROX) a obývačku (TV/SAT/…) a aby som vedel kontrolovať spotrebu PC a pod.
  Hľadal som kombinovanú rozvodnicu (priehľadné sklápacie dvere + nepriehľadné bočné dvere) ale takú som nenašiel.

  • Dobrý deň, Peter,

   k obom otázkam vám odpovedáme tu, nech sa páči:
   Je to trocha neštandardná požiadavka.
   Rozoznávame hlavné a podružné rozvádzače v tomto prípade – ja osobne by som to takto neriešil a ani to takto neodporúčam riešiť.
   Dal by som to do jednej rozvodnice, ale prvky, ktoré chcem vypínať alebo sledovať by som pomocou relé vyviedol mimo rozvodnice na nejaký panel. Alebo by som ich vyviedol do druhej rozvodnice, kde by boli iba čisto ovládacie prvky a signalizátory stavu – zapnuté vypnuté, prípadne signalizácia prepäťovej ochrany.

   Držíme palce a pozdravujeme,
   redakcia portálu Electrend

 7. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je potrebné pri zateplovani domu premiestniť hlavnú elektrickú skrinku ktorá je umiestnená na dome vonku vedľa vchodových dverí. Ďakujem

  • Dobrý deň, Silvia,

   ďakujeme za otázku. Pokiaľ vám pri zatepľovaní domu nebude narúšať estetiku, odporúčame nepremiestňovať hlavnú elektrickú skrinku. Z nášho postoja to teda nie je potrebné realizovať.
   Držíme palce a želáme všetko dobré,

   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 8. Dobry den
  Chcel som sa spytat, ci je nejaka norma na to, ako vysoko nad zemou musi byt upevnena hlavna rozvodova skrinka(ta s meracmi). Vzhladom na povodne a pod.
  Dakujem

  • Dobrý deň, Ondrej,

   ďakujeme za otázku. Elektrárne majú na to normu a v nej je písané, že spodná časť skrinky resp. spodná časť elektromera musí byť min. 80 cm od úrovne terénu.

   S pozdravom redakcia magazínu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.