Prerábate elektroinštaláciu? Pozor na umiestnenie rozvodnej skrinky

Rozvodná skrinka je srdcom domovej alebo bytovej elektroinštalácie. Prostredníctvom nej budete vypínať jednotlivé elektrické okruhy v prípade poruchy alebo údržby elektroinštalácie. Mala by byť preto na takom mieste, aby bola rýchlo a jednoducho dostupná. Poradíme vám, ktoré miesta sú na to vhodné, čo o nich hovoria normy a z akých častí sa vlastne elektroinštalácia v dome či byte skladá.

Nie je skrinka ako skrinka

Rozvody elektrickej energie v dome či byte môžeme rozdeliť na tri pomyselné časti:

 • Elektrická prípojka

Skladá sa z prípojkovej skrinky s nožovými poistkami a z príslušnej kabeláže. Ak ste pripojení na vzdušné vedenie, prípojkovú skrinku nájdete na stĺpe elektrického vedenia. Ak máte dom pripojený na podzemné vedenie, stĺpová prípojková skrinka je zabetónovaná v zemi pred vaším pozemkom. V bytových domoch sa prípojková skrinka nachádza spravidla na fasáde domu na prízemí. Zasahovať do prípojky bez vedomia distribučnej spoločnosti nemôžete.

 • Elektromerový rozvádzač

Je napájaný z prípojky a osadený elektromerom, hlavným ističom a v niektorých prípadoch aj modulom hromadného diaľkového ovládania na spínanie spotrebičov využívajúcich nočný prúd. Elektromerový rozvádzač je síce sčasti vaším majetkom a nesiete zaň zodpovednosť, no je v správe distribučnej spoločnosti. Jednotlivé komponenty v ňom sú zaplombované a nesmiete do nich zasahovať, maximálne môžete vypnúť a zapnúť hlavný istič.
Elektromerový rozvádzač musí byť umiestnený v súlade s podmienkami distribučnej spoločnosti, t. j. spravidla na hranici pozemku. Môže sa teda nachádzať na fasáde domu, na pevne zabetónovanej základni pred plotom, prípadne priamo v plote.

 • Domový (bytový) rozvádzač

Je napájaný z elektromerového rozvádzača a jeho obsluha a údržba sú výlučne vo vašej kompetencii (resp. v kompetencii vami vybraného kvalifikovaného elektrikára). Elektrický rozvod sa v ňom delí na viacero okruhov, z ktorých každý má samostatnú nadprúdovú ochranu, najčastejšie v podobe ističa. Taktiež v ňom majú svoje miesto aj ďalšie prvky, ako napríklad prúdové chrániče, prepäťová ochrana, stýkače na ovládanie spotrebičov atď.

Čo hovoria normy

Pri umiestňovaní bytového rozvádzača by ste mali brať do úvahy najmä bezpečnostné hľadisko. V prípade poruchy, požiaru či nebodaj úrazu elektrickým prúdom by mal byť jednoducho prístupný. Taktiež by mala byť bezpečná aj jeho obsluha a údržba.

Pred rozvádzačom musíte nechať trvale voľný priestor s minimálne 80 cm rovnou plochou. Rozvádzač teda neinštalujte do vstavaných skríň, pod schodiská ani na schodiská, ani ho nezakrývajte nábytkom či inými predmetmi.

Bytové rozvádzače sa osadzujú vo zvislej polohe, po otvorení dvierok musia mať ešte stále krytie aspoň IP 20. Musíte použiť rozvádzač, ktorý bude vyhovovať vonkajším vplyvom daného priestoru, kde bude umiestnený (vlhkosť, prach a pod.). Protokol o vonkajších vplyvoch by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie a mal by ho vyhotoviť projektant.

Vedeli ste, že…?

Neodborným zásahom do rozvodnej skrinky, akým je napríklad vyvŕtanie otvorov na káble bez použitia vhodných priechodiek pri montáži na povrch, porušíte úroveň krytia IP. Taktiež ju porušíte, ak nenainštalujete záslepky na prázdne pozície bez osadených prístrojov (napr. ističov). Takáto rozvodná skrinka potom nespĺňa potrebné parametre a elektroinštalácia nemusí prejsť prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou).

V bytoch má rozvádzač pevné miesto

Situácia v bytoch je pomerne jednoznačná – rozvodná skrinka má spravidla pevné miesto neďaleko vchodových dverí do bytu, a to preto, aby bola čo najbližšie k elektromerovému rozvádzaču, umiestnenému najčastejšie v stúpačkových rozvodoch na chodbe medzi jednotlivými bytmi.

Toto umiestnenie väčšina majiteľov bytov zachováva aj pri rekonštrukciách svojich príbytkov. V bytoch je totiž realizácia podomietkových káblových rozvodov pomerne problematická (je nutné drážkovanie a sekanie do tvrdého železobetónu) a rekonštrukčné práce by dosť predražila. Pri jej umiestnení si však dajte pozor, aby na ňu dosiahli všetci členovia domácnosti okrem detí a mohli vypnúť ističe v prípade poruchy elektroinštalácie.

pozemok-dom-stavba-konstrukcia
Foto: Legrand

V dome za dverami alebo v technickej miestnosti

V starých rodinných domoch sa rozvodné skrinky umiestňovali najčastejšie v predsieni za dverami, prípadne vonku pred dverami. Umiestnenie pred vchodovými dverami nie je príliš dobrý nápad, keďže väčšina rozvádzačov má krytie na úrovni IP 30 a nie sú teda chránené pred dažďom. Navyše, vonku je to ľahký terč pre zlodejov alebo vandalov. Pri rekonštrukcii rodinných domov obvykle nie je problém rozvádzač presunúť o pár metrov do predsiene domu. Mnoho starších domov je totiž z pórobetónu či tehly a sekanie alebo drážkovanie do nich je jednoduché.

Ďalším vhodným miestom, ktoré sa uplatňuje najmä pri novostavbách rodinných domov, je tzv. technická miestnosť. Ide o miestnosť, kde sa nachádza napríklad kotol, bojler alebo tepelné čerpadlo, či rozvody vody. V niektorých domoch sa v týchto miestnostiach nachádza aj umývadlo či sprchovací kút. Pri umiestňovaní rozvádzača do miestnosti s týmto vybavením si preto dajte pozor na vzdialenosti a delenie priestoru do jednotlivých zón podľa STN 33 2000-7-701.

Vedeli ste, že…?

Ak chcete nainštalovať rozvádzač do steny, ktorá susedí s kúpeľňou, musíte si dať pozor aj na rozdelenie priestoru do zón. Podľa STN 33 2000-7-701 musia byť elektrické rozvody (teda aj rozvádzač) v týchto stenách zapustené do hĺbky minimálne 5 cm od zóny 0, 1 alebo 2.

Dátové rozvody do samostatného rozvádzača

K modernej elektroinštalácii patria i slaboprúdové rozvody počítačovej siete, televízneho signálu, zabezpečovacieho systému či systému inteligentnej elektroinštalácie. Tieto majú tiež svoje koncové zariadenia, ktoré by ste určite chceli mať na jednom mieste.

Podľa noriem je odporúčaná vzdialenosť slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov 10 cm pri ich súbehu na trase dlhej do 5 m a 20 cm pri súbehu na trase nad 5 m. Ak chcete umiestniť slaboprúdové zariadenia do 230 V rozvodnej skrinky, bude pre vás pravdepodobne problematické túto vzdialenosť dodržať. Okrem toho, v rozvodnej skrinke sa nachádzajú aj zdroje rušenia, ako napríklad elektromagnety v stýkačoch, ističoch či prúdových chráničoch.

Najrozumnejším riešením teda bude, ak ukončíte slaboprúdovú kabeláž v samostatnom rozvádzači, ktorý vyhradíte na tento účel a umiestnite doň aj všetky potrebné zariadenia. No nezabudnite do rozvádzača nainštalovať 230 V zásuvky na ich napájanie. Výnimkou sú prvky niektorých systémov inteligentnej elektroinštalácie, ktoré priamo ovládajú 230 V spotrebiče. Tie sa väčšinou umiestňujú do hlavnej domovej rozvodnej skrinky.

Zapamätajte si:

 • Súčasťou rodinného domu sú aspoň tri rozvodné skrinky – prípojková skrinka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač.
 • Do prípojky a elektromerového rozvádzača nemôžete zasahovať bez vedomia distribučnej spoločnosti.
 • Obsluha domového (bytového) rozvádzača je plne vo vašej kompetencii, jeho údržba a rekonštrukcia zase v kompetencii vami vybraného elektrikára.
 • K domovému či bytovému rozvádzaču musí byť z bezpečnostných dôvodov trvalý prístup. Nechajte okolo neho plochu aspoň 80 cm. Nezakrývajte ho nábytkom ani neumiestňujte do vstavaných skríň.
 • Rozvádzač nesmie byť umiestnený ani pod schodmi či na ramene schodiska.
 • V bytoch má väčšinou pevné miesto nad dverami, resp. vedľa dverí.
 • V domoch sa umiestňuje najčastejšie tesne za vchodové dvere alebo do technickej miestnosti.
 • Pre slaboprúdové rozvody a prístroje by ste mali použiť samostatný rozvádzač.

2 KOMENTÁRE

 1. Ako riešiť východiskovú revíznu správu elektrickej inštalácie rekreačnej dvojpodlažnej chaty, ktorá má bytový rozvádzač umiestnený na medzi poschodí, teda na ramene schodiska ?

  • Dobrý deň, pán Vavrinec

   Vaša otázka je veľmi špecifická a je ju ťažké posúdiť, bez toho, aby sme konkrétne videli, kde je rozvádzač umiestnený.
   V každom prípade však, rozvádzač musí byť na prístupnom mieste, nemal by byť založený alebo nainštalovaný na neprístupnom mieste.
   Ak sa rozvádzač nachádza na medzipodlaží je na prístupnom mieste a je pred ním dostatočné voľné miesto podľa normy to znamená aspoň 60 – 80 cm a korešponduje to s projektom, tak je všetko v poriadku.
   Ak to tak nie je, tak potom je to na revíznom technikovi aké k tomu zaujme stanovisko. Revízny technik posudzuje bezpečnosť a funkčnosť nie praktickosť (to asi posúdime všetci, že to nie je praktické ak máte svoj rozvádzač vonku na chodbe a hocikto ma k nemu prístup.)
   V každom prípade jedná sa o východiskovú revíziu pri nej podľa STN 332000-6 :2018 je potrebné prehlásenie projektanta a prehlásenie inštalačnej firmy,
   ktorý garantujú svoju prácu. Posúdia bezpečnosť a funkčnosť a keď je to v poriadku, tak by nemal byť problém s kladným stanoviskom.

   S pozdravom redakcia portálu Electrend.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články