Štruktúrovaná kabeláž

Má svoje široké využitie vďaka vysokej flexibilitedlhodobej životnosti. So štruktúrovanou kabelážou sa stretávame napr. v dátových centrách, ale aj v menších podnikoch či organizáciách.

Kvalitne vybudovaná dátová sieť tvorí neoddeliteľnú súčasť každej modernej budovy (administratívne a obchodné priestory, priemyselné budovy, školy, hotely, bytové domy atď.).

Štruktúrovaná kabeláž sa skladá z prvkov metalickej a optickej kabeláže. Pomocou nej je možné vyriešiť otázku internetovej, intranetovej a telekomunikačnej technológie, ale aj zabezpečovacie a kamerové systémy. Používateľ si môže ľubovoľne zvoliť, na akú službu bude ktoré prípojné miesto (telekomunikačnú zásuvku) využívať.

Systém štruktúrovanej kabeláže je zároveň vysoko flexibilný a je v ňom možné uskutočňovať viaceré zmeny – od zmeny poskytovanej služby až po celkovú zmenu technológie. Tieto systémy sa realizujú ako súčasť infraštruktúry pri výstavbe nových budov, ale rovnako aj pri rekonštrukciách a prestavbách starších objektov.

Poďme si priblížiť, z čoho sa systém štruktúrovanej kabeláže skladá.

Základná topológia štruktúrovanej kabeláže

Pri budovaní dátových sietí používame tzv. stromovú štruktúru založenú na hviezdicovej topológii, ktorá je jednou z najbežnejších, pretože sa ľahko udržiava.

Jej výhoda spočíva najmä v tom, že v prípade poruchy jednej pracovnej stanice táto neovplyvní prevádzku celej siete ako celku. K ďalším výhodám patrí dobrá škálovateľnosť siete, jednoduché riešenie problémov a výpadkov, vysoký výkon (v závislosti od správneho návrhu) a flexibilné možnosti správy siete.

Srdcom systému štruktúrovanej kabeláže je dátový rozvádzač (rack). Do rozvádzača je možné umiestňovať rôzne komponenty telefónnych a počítačových sietí (routery, switche), počítačové servery alebo záložné zdroje, prípadne súčasti audiovizuálnej aparatúry (zosilňovače, zvukové efekty a pod.).

Súčasťou dátových rozvádzačov sú neodmysliteľne aj patch panely. Patch panely sú sieťové porty držané pokope v dátových rozvádzačoch, ktoré slúžia na spájanie prichádzajúceho a odchádzajúceho vedenia v miestnej sieti (LAN) alebo iného komunikačného, elektronického a elektrického systému. Patch panely v LAN sieťach spájajú sieťové počítače navzájom s vonkajšími dátovými linkami, čím LAN sieťam umožňujú pripájať sa na internet alebo do iných rozsiahlych sietí. Patch panely poskytujú prehľadné usporiadanie obvodov zapojením a odpojením príslušných patch káblov.

Pomocou štruktúrovanej kabeláže je tiež možné vyriešiť otázku kamerových systémov. Do racku sa jednoducho vloží NVR (Network Video Recorder), do ktorého sa pripoja kamery, a z patch panelu sa privedie internet.

Rozdelenie a parametre

Keďže štruktúrovaná kabeláž musí mať iné parametre ako klasická, boli vytvorené medzinárodné normy, ktoré sú podmienkou pri certifikácii, ale takisto aj zárukou jej správnej funkčnosti. Jednotlivé triedy certifikácií udávajú reakciu na oheň, prenosovú rýchlosť a typ tienenia.

Rozdelenie podľa tienenia

 • U/UTP – Unshielded Twisted Pairs – netienený s krútenými pármi žíl.
 • F/UTP – Foiled with Unshielded Twisted Pairs – tienený alumíniovou fóliou s netienenými pármi žíl.
 • S/UTP – Shielded with Unshielded Twisted Pairs – tienený opletením s netienenými pármi žíl.
 • SF/UTP – Shielded and Foiled with Unshielded Twisted Pairs – tienený opletením a alumíniovou fóliou s netienenými pármi žíl.
 • U/FTP – Unshielded with Foiled Twisted Pairs – netienený s tienenými pármi žíl.
 • F/FTP – Foiled with Foiled Twisted Pairs – tienený s tienenými pármi žíl.
 • S/FTP – Shielded with Foiled Twisted Pairs – tienený opletením s tienenými pármi žíl.
 • SF/FTP – Shielded and Foiled with Foiled Twisted Pairs – tienený opletením a alumíniovou fóliou s tienenými pármi žíl.

V praxi sa však skratky s názvami trochu líšia. Najčastejšie sa používa netienený typ, tzv. UTP, tienený fóliou s netienenými pármi žíl zvaný FTP, alebo tienený fóliou a tienenými pármi žíl nazývaný STP.

Rozdelenie podľa rýchlostnej kategórie

 • Cat 5E – cenovo najdostupnejšia kategória, šírka prenosového pásma 100 MHz, max. prenosová rýchlosť je 1 Gb/s.
 • Cat 6 – šírka prenosového pásma 250 Mhz, prenosová rýchlosť 1 Gb/s, keďže žily takéhoto kábla sú hrubšie, čiže odpor je menší, umožňuje lepší prenos PoE (Power over Ethernet).
 • Cat 6A – šírka pásma v tejto kategórii je 500 Mhz, čo umožňuje prenos 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an 10Gbase-T), čiže prenosová rýchlosť je 10 Gb/s.
 • Cat 7, 7A – boli navrhnuté so šírkou pásma 600/1000 Mhz, prenosová rýchlosť je 10 Gb/s na 100 m dĺžke, avšak konektory, ktoré využíva, nie sú RJ45, ale GG45, keďže nie sú tak rozšírené – táto kabeláž sa používa iba výnimočne.
 • Cat 8A – pracuje so šírkou pásma 2000 Mhz, čo umožňuje prenosovú rýchlosť až 40 Gb/s, avšak iba na dĺžke 30 m.

Trieda reakcie na oheň

Každý kábel dodávaný na trh EÚ musí mať na základe skúšok realizovaných v laboratóriách akreditovaných Európskou komisiou stanovenú triedu reakcie na oheň. Pre káble s triedou reakcie na oheň B2ca a Cca sa okrem typovej skúšky vyžaduje aj certifikát o nemennosti parametrov (AVCP) v Systéme 1+.

 • Pre triedy reakcie na oheň Aca, B1ca, B2ca, Cca a Dca sú zároveň definované aj doplnkové klasifikácie.
 • Triedy reakcie na oheň Aca a B1ca sú pre káble používané v štruktúrovaných kabelážach bohužiaľ technicky nedosiahnuteľné.
 • Pre káble s triedou reakcie na oheň Fca sa laboratórne testy nevyžadujú. Používanie káblov s triedou reakcie na oheň Fca v budovách je v kabelážach pre informačné technológie zakázané.

Káblové trasy

Štruktúrovaná kabeláž a všeobecne dátové káble musia mať vlastnú trasu. Norma určuje odporúčanú vzdialenosť pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov, a to 10 cm na trase dlhej do 5 m a 20 cm na trase dlhšej ako 5 m. To platí pre trasy v žľaboch, ale aj pod omietkou. Pre slaboprúdové trasy je možné použiť žľaby CABLOFIL, ktoré zastrešuje Legrand.

Keďže slaboprúdové káble sú tenké a ľahké, tieto žľaby nemusia byť perforované – používajú sa drôtené, čo má aj niekoľko výhod. Hlavnou z nich je odvetrávanie káblov a ľahká priepustnosť vzduchu. Žľaby majú rovnakú nosnosť ako perforované a sú ľahké na inštaláciu, keďže spojky a konzoly sú bezskrutkové.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články