Ističe Legrand – vyššia bezpečnosť, rýchlejšia inštalácia a životnosť až 10 000 operácií

V ponuke Legrand nájdete okrem vypínačov, zásuviek a prvkov pre smart elektroinštalácie aj ucelené rady modulárnych prístrojov. Ide o desiatky druhov ističov, prúdových chráničov, zvodičov prepätia, rôznych relé, stýkačov a ďalších prístrojov. V tomto článku vám predstavíme výhody a zaujímavé riešenia modulárnych ističov Legrand a ich príslušenstva, ktoré vám uľahčia montáž, zvýšia bezpečnosť a predĺžia životnosť elektroinštalácie.

Modulárne ističe pre každú aplikáciu

Modulárne ističe Legrand sa vyrábajú v niekoľkých produktových radoch:

  • Ističe Legrand DX3 – Rad modulárnych ističov Legrand pre najnáročnejšie aplikácie nielen v obytných, ale aj v komerčných budovách a v priemysle. Môžete ich doplniť aj rôznym príslušenstvom, ktoré rozšíri ich funkcionalitu. Sú k dispozícii s menovitým prúdom do 125 A, vypínacou schopnosťou do 50 kA a tiež v jednosmernej verzii (napr. pre fotovoltické systémy).
  • Ističe Legrand RX3Základný rad ističov Legrand s menovitým prúdom do 63 A a vypínacou schopnosťou 6 kA. Ide o ekonomický variant poskytujúci vynikajúcu ochranu pre rezidenčné a komerčné budovy, pri ktorých stavbe hrá rozpočet významnú rolu.
  • Ističe Legrand TX3 – Kompromis medzi výhodnou cenou radu RX3 a odolnosťou radu DX3. Tento rad ističov sa vyrába vo variantoch s vypínacími schopnosťami 6 a 10 kA a s menovitým prúdom do 63 A. Ističe Legrand TX3 sú navrhnuté s ohľadom na rýchlu a jednoduchú inštaláciu a servis, pričom sú k dispozícii aj s bohatým príslušenstvom pre rozšírenie ich funkcionality.
  • Ističe Legrand DPX3 a DMX3 – Ide o výkonové ističe pre prúdy až do 4 000 A s vypínacou schopnosťou do 50 kA.

Modulárne ističe Legrand radov RX3, DX3 a TX3 dokážu obmedziť skratový prúd v obvode (trieda obmedzenia 3). Sú k dispozícii s charakteristikou B a C, ističe radov TX3 a DX3 navyše aj s charakteristikou D.

Neprehliadnite:
V uvedených radoch sa vyrábajú ističe desiatok rôznych kombinácií parametrov, či už je to jednofázový, jednosmerný, alebo trojfázový istič. Presné parametre jednotlivých modelov nájdete v katalógu Legrand.

Ešte bezpečnejšie ističe

Keďže ističe sú kľúčové prvky, každé vylepšenie ich bezpečnej prevádzky je krokom vpred pri ochrane danej elektroinštalácie. Vývojári v Legrande preto prišli s množstvom bezpečnostných vylepšení.

V prvom rade sú to prítlačné strmeňové svorky s krytím IPX2, ktoré zaisťujú dokonale vodivý spoj. Minimalizujú tak prípadné nekvalitné prechodové odpory, čo by mohlo spôsobiť zahrievanie pri vyšších prúdoch. Pri ističoch radu DX3 s menovitým prúdom 80 A a vyšším prichádza k až o 20 % menšiemu otepleniu oproti staršiemu produktovému radu.

Svorky v radoch DX3 a TX3 sú navyše vybavené bezpečnostnými klapkami, ktoré zakrývajú priestor pod strmeňom. Zabraňujú tak prípadnému nechcenému vloženiu vodiča pod strmeň. Páčky na ističoch v týchto radoch sú vybavené zelenočerveným indikátorom, vďaka ktorému ihneď viete identifikovať, či sú kontakty ističa vypnuté a či môžete na danom elektroinštalačnom okruhu pracovať.

Servisné práce urýchľuje farebné odlíšenie páčok ističov (čierne) od páčok prúdových chráničov (sivé), v prípade ističov DX3 aj farebné označenie vypínacej schopnosti. Ističe a chrániče DX3 a TX3 sú naviac vybavené priehľadným okienkom, do ktorého môžete umiestniť štítok s popisom daného ističa, resp. okruhu. Tvar okienka potom zabraňuje vypadnutiu štítka.

Bezpečnosť ističov priamo ovplyvňuje aj kvalita ich vyhotovenia. Tá je problémom pri falzifikátoch, ktoré sa, žiaľ, vyskytujú po celom svete. Originalitu ističov Legrand si preto môžete overiť na webovej stránke Legrand Copytracer, a to zadaním výrobného čísla ističa.

Ušetrite kvantá hodín práce

Niekoľko sekúnd ušetrených pri zapájaní či výmene jednotlivých ističov môže v konečnom dôsledku znamenať množstvo ušetrených hodín pri prácach na veľkých rozvádzačoch.

Okrem už uvedených farebných značení k tomu prispieva aj zrozumiteľné označenie parametrov ističa – od menovitého prúdu cez vypínaciu schopnosť až po triedu selektivity a smer zapínania páčky. Samozrejmosťou je aj možnosť prepojenia pomocou vidlicovej i kolíkovej prepojovacej lišty (hrebeňa), ktoré si môžete objednať ako príslušenstvo.

Inštaláciu ističov radu DX3 s menovitým prúdom 80 A a vyšším urýchľujú aj integrované izolačné priehradky, ktoré oddeľujú jednotlivé vodiče. V prípade potreby ich jednoducho vyklopíte z bočnej strany ističa.

Ističe DX3 a TX3 majú vzájomne kompatibilné produktové rady príslušenstva zahŕňajúce napr. rôzne typy spúští, pomocných či signalizačných kontaktov, motorových spúšťačov ističov (aj s automatickým resetom) atď. Inštalácia príslušenstva je takisto rýchla, no zároveň precízna. Je kompatibilné s vidlicovými prepájacími hrebeňmi a inštaluje sa jednoduchým nacvaknutím na príslušný modulárny prístroj.

Dlhšia životnosť a menšia záťaž pre prostredie

Udržateľnosti a šetrnosti k životnému prostrediu možno pri ističoch a iných modulárnych prístrojoch neprikladáte veľký význam. Udržateľná výroba však znamená aj dlhšiu životnosť výrobkov, a tým aj predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov.

Každý istič Legrand radov RX3, TX3 a DX3 je preto vyrábaný so životnosťou min. 10 000 operácií pod záťažou. Prispieva k tomu aj dizajn s ohľadom na dobré prirodzené prúdenie vzduchu ističom. To zlepšuje účinnosť chladenia pod záťažou a predlžuje životnosť.

Čo sa týka životného prostredia, okrem certifikátov kvality ako VDE a ISO 9001 sú tieto ističe vyrábané aj v súlade s environmentálnymi normami ISO 14 001 a RoHS. Sú teda vyrábané bez použitia olova a iných nebezpečných látok a vhodné aj do tých najčistejších a najnáročnejších prevádzkových podmienok.

Ističmi to nekončí

Legrand má, samozrejme, v ponuke aj množstvo iných typov modulárnych prístrojov ako ističe. Napr. prúdové chrániče, ktoré sú dnes súčasťou takmer každej elektroinštalácie, nájdete vo všetkých spomínaných radoch modulárnych prístrojov.

V radoch DX3 a RX3 sa vyskytujú aj vo forme chráničov s nadprúdovou ochranou (prúdový chránič s ističom), v DX3 navyše aj ako prídavné bloky k ističom. Ich výhody spočívajú v jednoduchej inštalácii a pripojení bez potreby dodatočného prepájania lištou (hrebeňom) alebo vodičmi.

Prídavné bloky okrem toho disponujú nastaviteľnou selektivitou (rozdielový prúd i čas vypnutia). Nastavenie môže prebiehať mechanicky alebo v prípade prídavného bloku s displejom elektronicky pomocou tlačidiel. Takýto blok potom umožňuje aj meranie spotreby, multifunkčné meranie a vzdialený dohľad nad spotrebou a stavom ističa pomocou prídavného interfejsu modulu.

V rade DX3 máte k dispozícii aj prídavné bloky zvodičov prepätia s rovnako jednoduchou inštaláciou ako pri blokoch prúdových chráničov.

Neprehliadnite:
Prečítajte si náš článok o najnovšom trende v ochrane elektroinštalácií, ktorým sú prístroje oblúkovej ochrany AFDD.

Zhrnutie:

  • Rad modulárnych ističov Legrand DX3 je vhodný pre najnáročnejšie aplikácie, RX3 pre rezidenčné a komerčné objekty a TX3 ponúka široké možnosti využitia vrátane bohatého príslušenstva.
  • Bezpečnosť ističov Legrand zvyšujú špeciálne navrhnuté svorky s minimálnymi prechodovými odpormi a bezpečnostnými klapkami, farebná indikácia zapnutia ističa a garancia originality výrobku s možnosťou overenia cez internet.
  • Montáž a výmenu vám urýchli zrozumiteľné označenie parametrov ističa, možnosť použiť vidlicové i kolíkové prepojovacie hrebene a rýchla, no precízna inštalácia príslušenstva.
  • Ističe Legrand sú vyrobené pre životnosť min. 10 000 operácií pod záťažou, dizajn je optimalizovaný pre optimálne prúdenie vzduchu, a tým aj chladenie pod záťažou.
  • K ističom sú k dispozícii okrem rôznych typov spúští, pomocných kontaktov a ďalšieho príslušenstva aj prídavné bloky s prúdovými chráničmi či zvodičmi prepätia.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články