Ako pripraviť elektroinštaláciu na montáž klimatizácie

Hoci to tak na prvé zamyslenie nemusí vyzerať, klimatizácia je veľmi účinným prostriedkom na chladenie i vykurovanie (dokáže preniesť až 3-krát viac tepla ako spotrebuje elektriny). Či už chcete pripraviť elektroinštaláciu pre klimatizáciu vo vašej novostavbe, alebo klimatizáciu montujete dodatočne, poradíme vám, ako na ňu pripraviť vašu elektroinštaláciu.

Jedna vonkajšia jednotka, jedna alebo viac vnútorných

Klimatizácia je v podstate tepelným čerpadlom typu vzduch – vzduch. Skladá sa z min. 1 vonkajšej a 1 alebo viacerých vnútorných jednotiek. Pri chladení interiéru prenáša teplo od vnútornej jednotky k vonkajšej, kde ho rozptýli do exteriéru, pri vykurovaní je smer prenosu tepla opačný.

Vonkajšie a vnútorné jednotky sú prepojené ohybným medeným potrubím, cez ktoré prúdi chladivo tzv. komunikačným káblom. Nejde však o žiadny špeciálny kábel na prenášanie dát, ale často o bežný silový kábel, ktorý musí byť schopný zniesť 230 V napätie a dostatočný prúd.

Klimatizácie delíme podľa konštrukcie na:

  • Mobilná klimatizácia – ide o jedno zariadenie, ktoré v sebe kombinuje vonkajšiu i vnútornú jednotku. Pri tomto type však musíte zabezpečiť odvod ohriateho či ochladeného vzduchu otvorom cez stenu alebo cez okno. Mobilná klimatizácia má napájací kábel ukončený vidlicou do bežnej 230 V zásuvky.
  • Split klimatizácia – skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vnútorná je vybavená napájacím káblom, ktorý je vo väčšine prípadov ukončený vidlicou do 230 V zásuvky. Vonkajšia môže byť napájaná samostatne, jednoduchším a najčastejšie používaným riešením je však napájanie z vnútornej jednotky pomocou už spomenutého komunikačného kábla.
  • Multisplit klimatizácia – skladá sa z 1 vonkajšej a viacerých vnútorných jednotiek. Vonkajšia je napájaná zo samostatného elektrického okruhu s vlastným istením, vnútorné sú napájané pomocou komunikačných káblov z vonkajšej jednotky.

Vnútorné jednotky split klimatizácie sa ďalej delia podľa montáže na nástenné (najčastejšie používané), parapetné s montážou pod okennú parapetu, podstropné s montážou na strop a kazetové s montážou do stropného podhľadu (používajú sa prevažne v kanceláriách a komerčnej sfére).

Vedeli ste, že…?

Montáž klimatizácie nemôžete vykonať svojpomocne. Táto činnosť patrí do rúk odborníka, ktorý má na ňu osvedčenie a certifikát pre prácu s chladiacimi plynmi.

Sekať drážku, či použiť lištu?

Ako sme už spomenuli, vonkajšia jednotka je s vnútornou vždy prepojená dvoma medenými rúrkami. Tie sú obalené pomerne hrubou vrstvou tepelnej izolácie – ich celkový priemer tak môže dosiahnuť až 3 cm. Vo väčšine prípadov je súbežne s rúrkami a káblom vedená aj plastová rúrka na odvod kondenzátu z vnútornej jednotky, ktorá ústi pri vonkajšej jednotke (v niektorých prípadoch môže ústiť aj do kanalizácie).

To je dôvod, prečo na prepojenie jednotiek musíte vysekať do muriva veľmi širokú a zároveň hlbokú drážku. Ak nechcete alebo nemôžete do steny sekať, môžete použiť plastovú lištu, ktorá však tiež musí byť široká a hlboká, v niektorých interiéroch teda môže pôsobiť ako päsť na oko.

V snahe vyhnúť sa sekaniu teda mnoho ľudí montuje nástennú vnútornú jednotku max. niekoľko desiatok cm od steny, na ktorej je umiestnená vonkajšia jednotka. V prípade split klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou myslite aj na to, aby bola v blízkosti el. zásuvka, resp. aby ste mali možnosť priviesť k zariadeniu napájací kábel.

Kabeláž a istenie

Na napájanie klimatizácie i prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky by ste mali použiť kábel špecifikovaný výrobcom. Ak robíte prípravu pre budúcu montáž klimatizácie, poraďte sa s montážnym technikom.

Ak káble výrobca ku klimatizácii nepribalil ani ich nešpecifikuje, môžete vo väčšine prípadov použiť štandardné silové káble. Pod omietku alebo do inštalačnej lišty sú vhodné káble typu CYKY alebo NYM. V prípade, že chcete klimatizáciu napájať zo zásuvky (a potrebujete napájací kábel predĺžiť), použite kábel CYSY určený na pohyblivé prívody.

Prierez vodičov a vhodné istenie zvyknú výrobcovia tiež špecifikovať. Ak tieto parametre špecifikované nie sú, môžete ich odhadnúť podľa elektrického príkonu klimatizácie. Pozor – nezamieňajte si ho s chladiacim alebo tepelným výkonom, tie sú vždy vyššie.

Väčšina klimatizácií pre stredne veľké miestnosti má el. príkon okolo 1 500 W, v tom prípade vyhovie kábel 3 × 1,5 mm2 a 10 A istič. Pre príkony nad 2 000 W a do 3 500 W je vhodný kábel 3 × 2,5 mm2 a 16 A istič. Výkonné vonkajšie jednotky pre multisplit klimatizácie môžu vyžadovať aj hrubší prierez vodičov alebo trojfázové napájanie (kábel 5 × 1,5 mm2 alebo 5 × 2,5 mm2).

Ideálne sú ističe s charakteristikou C, ktoré majú na rozdiel od bežných ističov s charakteristikou B dlhší reakčný čas a nezareagujú na krátkodobé zvýšenie prúdu pri rozbehu kompresora v klimatizácii (týmto spôsobom eliminujete nežiaduce vypínanie ističa). Mnoho moderných klimatizácií však má zabudované soft štart obvody pre obmedzenie rozbehového prúdu, s nimi môžete použiť aj ističe charakteristiky B. Pre viac informácií si prečítajte náš článok o charakteristikách ističov.

Uvedené hodnoty sú však len orientačné a nemusia platiť za každých okolností. Typ kábla, jeho uloženie, prierez vodičov a istenie preto vždy vopred konzultujte s montážnym technikom klimatizácie alebo elektrikárom.

Vedeli ste, že…?

Ak je pre vás prúd studeného vzduchu vytváraný klimatizáciou nepríjemný, môžete siahnuť po tepelnom čerpadle. To môže váš príbytok vykurovať pomocou podlahového kúrenia, ale aj chladiť bez prievanu prostredníctvom stropných chladiacich panelov.

Údržba

Údržby klimatizácie sa nemusíte báť, na väčšinu modelov známych značiek sú ľahko dostupné náhradné diely. Preventívnu údržbu by ste mali nechať vykonávať každý rok pred sezónou. Medzi najčastejšie servisné úkony patrí čistenie filtrov a plastových častí klimatizácie a tiež dezinfekcia vnútornej jednotky. Nahromadené baktérie totiž môžu po čase spôsobovať nepríjemný zápach.

Okrem toho sa servisní technici zameriavajú aj na čistenie chladiča vonkajšej jednotky, ktorý by pri zanesení prachom či nečistotami mohol znižovať výkon zariadenia. Skontrolovať by mali aj pripojenie napájacích vodičov a množstvo chladiva v systéme – jeho nedostatok sa tiež môže prejaviť znížením výkonu.

Zhrnutie:

  • klimatizáciu môže nainštalovať iba človek s osvedčením a certifikátom na túto činnosť,
  • klimatizácia sa obvykle skladá z 1 vonkajšej a 1 alebo viacerých vnútorných jednotiek,
  • vonkajšia jednotka je s vnútornými prepojená pomocou izolovaných medených rúrok a kábla,
  • keďže sú rúrky pomerne hrubé, musíte vysekať širokú a hlbokú drážku alebo použiť širokú a hlbokú lištu,
  • kábel a istenie by ste mali voliť podľa špecifikácie výrobcu klimatizácie, ak chýba, poraďte sa s montážnym technikom klimatizácií alebo elektrikárom,
  • nezabudnite na preventívnu údržbu aspoň raz za rok, najčastejšími úkonmi sú čistenie filtrov a dezinfekcia klimatizácie.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články