Spoločenská zodpovednosť podniku

 

     
PONÚKNUŤ ZÁKAZNÍKOM TRVALO UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA   ETICKÉ SPRÁVANIE SA VOČI SPOLOČNOSTI   STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV   ZNIŽOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Spotrebiteľ a potreby užívateľov sú stredobodnom záujmu skupiny Legrand.
Každý deň skupina Legrand sa spolieha na inovácie, aby bola schopná poskytnúť udržateľné riešenia a tak dosiahla pokrok v elektrotechnickom sektore.
  Zodpovednosť firmy Legrand sa opiera o najvyššie rešpektované pravidlá etiky a týka sa všetkých partnerov a dodávateľov.
Skupina Legrand sa zaoberá aj možnosťami ako získať trvalý prístup k zásobovaniu elektrinou pre čo možno najväčší počet ľudí.
  Skupina Legrand má v úmysle zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Tiež sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pre všetkých a je rozhodnutá rozvíjať schopnosti a podporovať rozmanitosť.  

Prístup firmy Legrand k ochrane životného prostredia sa zameriava na prevádzku priemyselných areálov ako aj na spôsob, akým navrhuje svoje produkty.
Výzvou je inovovať obmedzovanie dopadov činnosti spoločnosti Legrand na životné prostredie, a to najmä tým, že zvýhodňuje implementáciu cirkulujúcej ekonomiky.

 

ÚLOHY   ÚLOHY   ÚLOHY   ÚLOHY
POSKYTNÚŤ UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA   ETICKÉ SPRÁVANIE   REŠPEKTOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV   ZNÍŽENIE EKOLOGICKÝCH STÔP
ZOHRÁVAŤ VEDÚCU ÚLOHU V ELEKTROTECHNICKOM SEKTORE   ZABEZPEČENIE ZODPOVEDNÉHO NÁKUPU   ZABEZPEČENIE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI   INOVÁCIA PRE CIRKULUJÚCU EKONOMIKU
    UMOŽNIŤ PRÍSTUP K ELEKTRICKEJ ENERGII PRE VŠETKÝCH   ROZVOJ ZRUČNOSTÍ A PODPORA ROZMANITOSTI    

 

 

 

 

Spoločenská zodpovednosť podniku

2014 - 2018 Plán_EN

 

 

 

 

Viac informácií

Viac informácií o LEGRAND CSR stratégii sa dozviete tu:

Kliknutím na odkaz prejdete na stránku.