5 mýtov o elektroinštaláciách, ktorým by ste mali prestať veriť

Tak ako v iných odvetviach, aj pri elektroinštaláciách sa stretnete s mnohými mýtmi. V tomto prípade však môžu mať nepríjemné následky. Vybrali sme pre vás 5 takých, ktoré medzi stavebníkmi počúvame najčastejšie, a pokúsime sa ich vyvrátiť.

1. „Elektroinštaláciu v dome či byte zvládnem aj sám“

Áno, zvládnete. Ak však nemáte s elektroinštaláciami skúsenosti a potrebnú kvalifikáciu, nebude vaša elektroinštalácia bezpečná. Elektromontéri totiž poznajú správne postupy elektroinštalačných prác, vedia, na čo si majú dávať pozor a kde číhajú potenciálne problémy.

Elektroinštalačné práce by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý má osvedčenie, resp. oprávnenie podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z.Ak tieto práce vykonáte svojpomocne, vystavujete sa niekoľkým rizikám:

  • môžete ohroziť majetok, zdravie či dokonca život vás, vašich blízkych či osôb žijúcich v danom objekte,
  • z vyššie uvedeného vám vyplýva aj trestnoprávna zodpovednosť,
  • poisťovňa vám nemusí poskytnúť plnenie v prípade poistnej udalosti.

V prípade svojvoľných zásahov do novej elektroinštalácie môžete stratiť záruku na dielo, ktorú vám poskytla elektroinštalačná firma. Ak chcete ušetriť, môžete sa s elektromontérom, resp. firmou dohodnúť, že im pomôžete vysekať drážky na káble (samozrejme, podľa ich pokynov).

2. „Keď to prešlo revíziou, musí to byť v poriadku“

Na revízneho technika radi hádžu zodpovednosť najmä menej skúsení elektromontéri, ktorí sem-tam zvyknú nejaký detail svojej práce zanedbať. Revízny technik však nebude rozoberať každú zásuvku či vypínač a kontrolovať, či je dobre zapojený. Podiel zodpovednosti totiž vždy nesie aj montážna firma – rovnako, ako by ho mal niesť každý remeselník za svoje vykonané dielo.

Pre realizáciu alebo rekonštrukciu elektroinštalácie si teda nájdite preverenú montážnu firmu s dobrými referenciami. V prípade, že sa po dokončení prác objavia nedostatky, nebojte sa vykonané práce reklamovať. Záručnú dobu by ste si mali so zhotoviteľom dohodnúť vopred v zmluve o dielo.

3. „Jeden prúdový chránič na dom/byt stačí“

Podľa aktuálne platných slovenských technických noriem pre obytné priestory (február 2020, ďalej ako STN) musíte prúdovými chráničmi ochrániť všetky zásuvky do 32 A a všetky svetelné obvody (teda nielen tie v kúpeľni ako to platilo kedysi). To platí pre nové aj rekonštruované elektroinštalácie.

V praxi sa však stáva, že niektorí ľudia v snahe ušetriť pri stavbe alebo rekonštrukcii vybavia celú elektroinštaláciu jediným prúdovým chráničom.

Takýto postup je v rozpore STN, no problém nastáva aj v prípade poruchy, ktorá spôsobí výpadok elektriny, a tým aj tmu v celom vašom príbytku. Tento stav môže trvať, až pokým nenájdete vy alebo privolaný elektrikár v inštalácii poruchu – často aj niekoľko hodín. Rozumným minimom je teda aspoň 1 samostatný prúdový chránič na osvetlenie.

4. „2,5-ka a 16 A istič na zásuvky, 1,5-ka a 10 A istič na svetlá“

Kábel s prierezom vodičov 2,5 mm2 a 16 A istič je najčastejšie používanou kombináciou pri realizácii zásuvkových okruhov v domácnosti. Pre osvetlenie je to zase kábel s prierezom vodičov 1,5 mm2 a 10 A istič. Použitá kabeláž a istenie by mali byť špecifikované v projektovej dokumentácii k elektroinštalácii. Projektanti si ich presne vypočítajú, berúc do úvahy nielen typ obvodu, ale tiež spôsob uloženia vodičov (v stene, v chráničkách na povrchu), dĺžku vedenia, teplotu okolitého prostredia atď.

V niektorých prípadoch sa teda môže stať, že zvolia pre daný prierez vodičov slabšie istenie. Pri príliš dlhých vedeniach totiž narastá impedancia (odpor kladený striedavému prúdu) vodičov a nesprávne zvolený istič nemusí obvod prerušiť včas – následkom toho môže byť prehriatie vodiča a následný požiar. Správnosť použitého istenia kontroluje revízny technik pri prvej odbornej obhliadke a odbornej skúške elektroinštalácie pomocou tzv. merania impedancie vypínacieho okruhu alebo impedančnej slučky.

5. „Dve zásuvky mi stačia, rozbočím ich predlžovačkou“

Predstavte si takú obývačku – televízor, AV receiver k domácemu kinu, Blu-ray prehrávač, WiFi router, externý pevný disk na filmy atď. Všetky tieto spotrebiče potrebujú na napájanie el. zásuvku, pričom s podobnou situáciou sa stretnete aj v pracovni či v detskej izbe. Časy, keď v obývačke stačila jedna dvojzásuvka, sú teda nenávratne preč.

Väčšina ľudí zvyšuje počet zásuviek použitím predlžovačiek. Tento postup však nie je správny, pretože predlžovacie prívody by ste mali využívať iba na dočasný rozvod elektriny. Máloktorý z nich má dostatočný prierez vodičov na napájanie veľkého množstva spotrebičov a z dôvodu, že nie sú pevne ukotvené, hrozí tiež ich mechanické poškodenie a z toho vyplývajúce riziko úrazu el. prúdom.

Výrobcovia elektroinštalačného materiálu, ako napr. Legrand, na túto situáciu myslia a v ponuke majú viacnásobné elektroinštalačné rámiky, do ktorých môžete umiestniť až 5 zásuviek.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články