Výmena starej elektroinštalácie – všetko, čo by ste mali vedieť

Výmenu starej elektroinštalácie by ste nemali brať na ľahkú váhu. Prvoradá je vždy bezpečnosť, no netreba zanedbať ani ďalšie faktory. Ktoré to sú?

Na začiatku je projekt

Prvým krokom k novej elektroinštalácii je príprava projektu. Na jeho vypracovanie budete potrebovať kvalifikovaného elektrotechnika s osvedčením, respektíve elektroprojektanta. Projekt musí obsahovať celú rozvodnú sieť, rozmiestnenie a počet výstupov.

Vedeli ste, že…?
Pri návrhu elektroinštalácie a jej špecifikácií je vhodné premýšľať aj o spotrebičoch, ktoré v jednotlivých miestnostiach budete používať. V kuchyni by ste možno radi mali indukčnú varnú dosku alebo umývačku riadu. Tieto spotrebiče sa nezaobídu bez vlastného prívodu energie a chráneného elektrického obvodu. Na tieto veci je najlepšie myslieť už vo fáze plánovania.

Dôležitý je tiež výber vhodných materiálov a správne dimenzovanie prierezu káblov. Zabudnúť nemožno ani na ochranu elektroinštalácie proti prepätiu.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pred začatím akýchkoľvek prác na elektroinštalácii je nutné zabezpečiť beznapäťový stav. Tento krok neradno podceňovať. Prípadná chyba by totiž mohla mať fatálne následky.

Ak si myslíte, že stačí vypnúť vypínač, ste na omyle. Nemáte totiž istotu, že bola elektroinštalácia správne zapojená. V starších objektoch na elektroinštaláciách často pracovali nekompetentní ľudia. Výsledkom ich nekorektnej práce môže byť aj prerušenie N, resp. PEN vodiča vo vypínači namiesto fázového. Áno, aj takéto veci sa stávajú. Nič preto netreba nechávať na náhodu.

Pred začatím práce je kľúčové vypnúť istič alebo vybrať poistku na danom okruhu. Poruke by ste mali mať aj elektrikársku skúšačku, ktorá je pri takýchto prácach nenahraditeľná. Pomocou nej viete overiť beznapäťový stav.

Pri práci pod napätím v dvojvodičových sieťach sa vystavujete aj ďalšiemu nebezpečnému javu. Je ním vytvorenie potenciálne smrtiaceho napätia na vodivej kostre spotrebiča. Tento jav môže nastať pri odpojení PEN vodiča. Pri práci je preto potrebné vždy dbať na bezpečnosť.

Bez kvalifikovaného elektrikára to nepôjde

Na vyhradených technických zariadeniach VTZ-E, medzi ktoré sa zaraďuje aj elektroinštalácia s nízkym napätím, smie pracovať len kvalifikovaný elektrikár. Ten musí disponovať minimálne osvedčením podľa §21 vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR.

Amatérsky zásah do elektroinštalácie by totiž mohol vyústiť až k požiaru alebo nebezpečnému úrazu. Okrem toho by kompetentné úrady a poisťovňa mohli vyvodzovať trestnoprávne a tiež ekonomické dôsledky.

V prípade škody vplyvom nekompetentného zásahu do elektroinštalácie vám poisťovňa nemusí poskytnúť plnenie týkajúce sa poistnej udalosti.

Svojpomocne nezasahujte ani do novej elektroinštalácie. Môžete totiž stratiť záruku na dielo, ktorá vám bola poskytnutá elektroinštalačnou firmou.

Vyčnievajúce vodiče zaizolujte

Pri rozoberaní zásuviek a vypínačov môžu predstavovať riziko vyčnievajúce vodiče. V ideálnom prípade sa napoja na novú zásuvku alebo vypínač. Ak to však nie je možné, bude potrebné ich zaizolovať. Takýmto spôsobom sa zabezpečí ochrana pred potenciálnym elektrickým úrazom a pred skratom fázového vodiča.

Použiť je možné izolačnú pásku. Príliš ňou netreba šetriť, vhodných je hneď niekoľko vrstiev. Lepšou alternatívou k izolačnej páske sú bezskrutkové svorky na spojenie vodičov. Ich výhoda je v kvalitnej izolácii a tiež v možnosti odpojenia. Dajú sa tak použiť viackrát.

Vedeli ste, že…?
V ponuke výrobcu elektrických zásuviek a komponentov Legrand sú aj plastové ochranné kryty. Tie sú veľmi užitočné, pretože sa dajú namontovať na prístroj, zásuvku, vypínač atď. bez ochranného rámika.

Banner zásuvky a vypínače

V kontexte izolácie musíme spomenúť ešte aj staršie hliníkové vodiče. Pri práci s nimi je nutné zachovať maximálnu opatrnosť. Prílišné ohýbanie môže byť rizikové. Tento typ izolácie totiž časom stráca flexibilitu a môže prasknúť a lámať sa. Z tohto dôvodu hliníkové káble nie sú povolené podľa súčasných STN noriem v zásuvkových a svetelných rozvodoch.

Ochrana elektroinštalácie

Ochranné prvky tvoria základ každej elektroinštalácie. Technické normy STN EN 33 2000 presne definujú výstavbu elektrických obvodov. Je nutné držať sa pravidiel a správne vyberať ističe, prúdové chrániče a prepäťové ochrany.

Vedeli ste, že…?
Energetická náročnosť domácností neustále rastie a s ňou aj citlivosť na nezrovnalosti v elektrickej sieti. So správnym návrhom ochrany proti prepätiu dokážete predísť poškodeniu elektrických zariadení vo vašej domácnosti. Vždy však musíte dodržiavať jednotlivé stupne prepäťových ochrán.

Nezabúdajte tiež, že zásuvkové a svetelné body je potrebné chrániť pomocou prúdových chráničov so správnymi vypínacími charakteristikami. Vypínací čas musí byť konkrétne definovaný.

Čas na novú elektroinštaláciu

Po demontáži prvkov starej elektroinštalácie je potrebné pripraviť objekt na inštaláciu novej. Konkrétne kroky budú závisieť od projektu, no vo všeobecnosti je potrebné vysekanie priestorov pre nové vývody, zásuvky a osvetlenie. Finalizácia projektu elektrotechnikovi zaberie spravidla niekoľko dní.

Odporúčanie na záver

Pri výmene starej elektroinštalácie sa neoplatí šetriť. Služby lacného pracovníka bez kvalifikácie síce môžu byť z ekonomického hľadiska lákavé, no nemusia sa vyplatiť. Radšej si vyberte kvalifikovaného odborníka s množstvom pozitívnych referencií. Lacná práca by sa totiž mohla ukázať na vyššej spotrebe energie a poruchovosti – a dokonca by mohla vyústiť až k zdravotnému riziku. A tomu sa radšej všetci chceme jednoznačne vyhnúť.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.