Seriál: Záhradný domček, altánok a letná kuchynka

Hoci záhradný domček, letná kuchynka či záhradný altánok plnia na pozemku rodinného domu iba doplnkové funkcie, elektrina sa v nich vždy zíde. Tieto stavby však majú svoje špecifiká a elektroinštalácia v nich sa musí v niektorých prípadoch riadiť prísnejšími pravidlami než v dome. Poradíme vám, ako na elektroinštaláciu v záhradnom domčeku, altánku či letnej kuchynke bezpečne.

Na odpočinok aj ako skladisko

Zatiaľ čo altánok využíva väčšina ľudí na oddych, letná kuchynka či záhradný domček môže slúžiť aj ako skladisko náradia či priestor pre umiestnenie čerpadla, zavlažovacieho systému, technológie bazéna a pod. V závislosti od využitia teda myslite na zásuvky a vývody pre:

 • Náradie a stroje – Pre klasické ručné náradie postačí 230 V zásuvka, pre stroje, ako napr. okružná píla, miešačka či silnejšia zváračka, sa vám bude hodiť 400 V zásuvka. Tak či onak by ste ju mali napojiť na samostatný obvod istený ističom s charakteristikou C, ktorý odolá aj vysokým rozbehovým prúdom. Pre 230 V zásuvku vyhovie 16 A istič, pre 400 V zásuvku závisí voľba menovitého prúdu ističa od typu zásuvky a prívodného kábla.
 • Osvetlenie – Okrem osvetlenia samotného interiéru domčeka, letnej kuchynky či altánku nezabudnite ani na reflektory, ktoré osvetlia jeho okolie (ideálne sú úsporné LED reflektory so senzorom pohybu). Na osvetlenie postačí jeden spoločný obvod s 10 A ističom.
 • Elektrický ohrievač – Môže ísť o teplovzdušný ohrievač, resp. konvektor do interiéru. Tie majú často termostat s ochranou proti mrazu, ktorý sa aktivuje pri teplote blízkej nule. Zabráni tak zamrznutiu interiéru a ochráni napr. vodovodné potrubie alebo teplomilné rastliny. Takéto ohrievače môžu mať príkon vyše 2 000 W a pripájajú sa do bežnej 230 V zásuvky istenej 16 A ističom.
 • Infražiarič – Ide o ohrievač, ktorý neohrieva okolitý vzduch, ale priamo okolité objekty pomocou infračerveného žiarenia. Okamžite po jeho zapnutí budete cítiť príjemné teplo. Infražiariče sa vyrábajú v nástennom prevedení, ale aj v prevedení pripomínajúcom luster, takže ich môžete zavesiť priamo do stredu altánku alebo nad stôl v záhradnom domčeku. Týmto spôsobom si môžete predĺžiť sezónu a zorganizovať posedenie s priateľmi aj v zime. Infražiariče môžu mať príkon aj vyše 3 000 W a môžu sa pripájať buď do 230 V zásuvky, prípadne k el. obvodu napevno pomocou inštalačnej krabice. V každom prípade si pripravte samostatný okruh so 16 A ističom.
 • Čerpadlo, závlahový systém – Menším systémom stačí jednofázový 230 V okruh, mnohé z nich sa dokonca pripájajú do 230 V zásuvky. Silnejšie čerpadlá môžu vyžadovať trojfázovú prípojku. V každom prípade sa vždy riaďte pokynmi výrobcu konkrétneho motora či zavlažovacieho systému, ktorý v návode na inštaláciu väčšinou špecifikuje spôsob pripojenia systému do elektrickej siete.
 • Technológiu bazéna – Na ňu sú kladené špecifické požiadavky. Pri jej umiestňovaní sa teda riaďte pokynmi výrobcu.
 • Elektrický gril, výčapné zariadenie, ozvučenie – Všetky tieto zariadenia sa pripájajú do klasickej 230 V zásuvky. Ich príkon iba zriedka presiahne 3 600 W (gril vyše 2 000 W, výčap max. 500 W a ozvučenie max. pár stoviek W). Môžete pre ne teda pripraviť viacero zásuviek pripojených na jeden spoločný okruh, ktorý bude istený 16 A ističom.

Vedeli ste, že…?

Predlžovacie prívody (predlžovačky) by mali slúžiť iba ako dočasný prívod elektriny. Ich izolácia sa totiž môže ľahko poškodiť a úraz el. prúdom je na svete. Obzvlášť nebezpečné je to práve v exteriéri, kde je často zvýšená vlhkosť. Myslite na to pri plánovaní elektroinštalácie.

Pozor na vlhkosť, prach a hlodavce

Pri plánovaní elektroinštalácie v altánku, ale aj v záhradnom domčeku nezabúdajte na to, že okolité prostredie je tu úplne iné ako v interiéri domu. Teploty sa často menia, čo zvyšuje aj vlhkosť vzduchu. Vypínače a zásuvky budete obsluhovať vlhkými rukami a nechtiac ich môžete aj mechanicky poškodiť (napr. pri prácach okolo domu či ukladaní náradia). Určité riziko predstavujú aj hlodavce, ktoré si rady pochutnávajú na elektrických kábloch.

V týchto priestoroch by ste teda mali použiť zásuvky, vypínače, svietidlá, krabice a ďalšie elektroinštalačné prvky so zvýšenou odolnosťou. Dostatočnú odolnosť voči vniknutiu cudzích predmetov, prachu a vlhkosti poskytnú zariadenia s krytím aspoň IP44, ktoré sú rezistentné voči striekajúcej vode. Takéto prvky môžete nainštalovať aj do exteriéru, napriek tomu je však lepšie, ak budú pod strieškou a nie na priamom daždi.

Mechanickú ochranu zabezpečíte inštaláciou káblových rozvodov do plastových či pancierových chráničiek (pokiaľ budú inštalované na povrchu). Na rozdiel od domu je v záhradnom domčeku vhodné, ak zásuvky umiestnite o niečo vyššie, pokojne aj na úroveň vypínačov (na rozdiel od domu nebudú tak často na očiach). Znížite tým riziko zatopenia v prípade prívalových dažďov či povodní.

Vedeli ste, že…?

Pre niektoré elektroinštalačné prvky výrobcovia udávajú aj stupeň mechanickej odolnosti IK. Tak ako pri čísle IP tu platí, že čím vyššia hodnota, tým je prvok odolnejší (v tomto prípade voči mechanickému poškodeniu). Hodnoty mechanickej odolnosti IK sa pohybujú od IK 00 do IK 10.

Bezpečnosť nadovšetko

Čo sa týka pripojenia elektroinštalácie, všetky elektroinštalačné obvody v záhradnom domčeku či altánku môžete pripojiť priamo k hlavnému rozvádzaču domu, prípadne k podružnému rozvádzaču napr. v garáži. V rozvádzači potom budú umiestnené aj ističe pre tieto obvody. Ak v rozvádzači nebudete mať dostatok priestoru, môžete z neho vyviesť káblový prívod pre malý podružný rozvádzač, ktorý zriadite priamo v domčeku.

Kabeláž môžete uložiť do zeme (podrobnosti nájde v našom článku o elektroinštaláciách v záhrade) alebo v prípade potreby aj do betónu. V betóne však káble nemôžu byť umiestnené priamo, ale vždy v chráničke, aby boli chránené pred mechanickým poškodením pri pnutiach v betóne.

Záhradné domčeky či altánky bývajú často vyhotovené z dreva, ktoré je z hľadiska elektroinštalácií považované za horľavý materiál. Elektroinštalácia v drevostavbách sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré sme opísali v článku Ako na elektroinštaláciu v drevodome a montovanom dome.

Samozrejmosťou pre bezpečnú elektroinštaláciu by v každom prípade mali byť prúdové chrániče, ktoré vás a vašich blízkych ochránia pred úrazom el. prúdom. Slovenské technické normy ich od roku 2020 predpisujú pre všetky zásuvkové i svetelné okruhy v domových elektroinštaláciách.

Pri altánkoch alebo elektrických prvkoch v blízkosti bazénov, víriviek či jazierok sa riziko úrazu el. prúdom zvyšuje. Dajte si teda pozor, aby ste dodržali príslušné bezpečnostné predpisy.

Osobitnú ochranu pred bleskom väčšina altánkov, záhradných domčekov či letných kuchyniek nepotrebuje, keďže sú často chránené bleskozvodom na samotnom dome. V každom prípade by mal prípadnú potrebu bleskozvodu, ako aj kompletnú elektroinštaláciu navrhnúť projektant.

Zhrnutie:

 • hoci záhradný domček, letná kuchynka či altánok plnia iba doplnkové funkcie, elektrina sa v nich vždy zíde,
 • myslieť by ste mali na zásuvky a prívody pre el. náradie a stroje, ohrievače, osvetlenie, el. gril, čerpadlo, závlahový systém, prípadne bazénovú technológiu,
 • el. zariadenia v týchto miestach by mali mať krytie aspoň IP44, zásuvky umiestnite vyššie než v dome – zabránite tým prípadnému zatopeniu,
 • ak budete rozvody inštalovať na povrch, použite plastové alebo pancierové chráničky, ak je domček či kuchynka z dreva, platia prísnejšie predpisy ako pre murované stavby,
 • všetky zásuvkové i svetelné obvody v domových inštaláciách musia byť chránené prúdovými chráničmi,
 • osobitnú ochranu pred bleskom záhradný domček zväčša nepotrebuje, o tom by však mal rozhodnúť projektant.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články