Seriál: Sauna doma

O tom, že sauna je vynikajúcim prostriedkom na otužovanie a posilnenie kondície organizmu, ste už určite počuli. Z hľadiska elektroinštalácie však sauna patrí medzi osobitné priestory, v ktorých sú súčasti elektroinštalácie nadmerne namáhané, a je tu tiež zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. Na čo pri zriaďovaní sauny z hľadiska elektroinštalácie myslieť a ako si to zbytočne neskomplikovať?

Suchý vzduch, no vysoká teplota

Elektrické zariadenia v saune sú vystavené zvýšenému namáhaniu, ktoré spôsobuje predovšetkým vysoká teplota prostredia. Vzduch je väčšinu času suchý, jeho požadovaná vlhkosť pri saunovaní je 20 %. Vlhkosť sa dočasne zvyšuje pri polievaní horúcich kameňov na cca 60 %, neskôr by ste však saunu mali vyvetrať, aby vlhkosť opäť klesla.

Tak ako napr. kúpeľne, aj sauny sú teda podľa technických noriem osobitným priestorom a elektroinštaláciami v nich sa zaoberá osobitná technická norma. V tomto prípade je to STN 33 2000-7-703:2006, časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie a priestory, oddiel 703: Priestory so saunovými ohrievačmi.

Za saunu sa z hľadiska STN považuje celý priestor, resp. miestnosť, ktorá je vybavená saunovým vyhrievacím spotrebičom určeným na ohrievanie vzduchu na potrebnú teplotu. Uvedená norma sa nevzťahuje na prefabrikované kabíny, ktoré kúpite už vopred osadené spotrebičmi a elektroinštaláciou. Samozrejme, aj tie musia byť vyrobené v súlade s technickými normami. Lepšie teda bude, ak si kúpite výrobok od osvedčeného výrobcu – na bezpečnosti sa šetriť neoplatí.

Ak budete mať v miestnosti so saunou aj sprchu, bazénik či vaňu na ochladenie, musíte pri elektroinštalácii dodržať STN 33 2000-7-701, časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory – priestory s vaňou alebo sprchou.

Čo hovoria normy

Za vonkajšie hranice priestoru sauny sa považujú steny s tepelnou izoláciou. Sauna môže mať obdĺžnikový, zaoblený alebo nepravidelný pôdorys. Pre všetky platí, že v ich vnútri (na teplej strane) sa priestor delí podobne ako napr. v kúpeľni na 3 zóny:

  • Zóna 1 – Je vymedzená vo zvislom smere podlahou a stropom. Vo vodorovnom smere je vymedzená priestorom vo vzdialenosti 0,5 m okolo ohrievača. Ak je ohrievač umiestnený bližšie k stene, je zóna v tomto smere vymedzená príslušnou stenou. Do tejto zóny môžete inštalovať iba zariadenia, ktoré sú súčasťou saunových ohrievačov.
  • Zóna 2 – Ide o priestor ohraničený vonkajšou hranicnou zóny 1 a stenami sauny vo vodorovnom smere. V zvislom smere siaha od podlahy po horizontálnu rovinu vo výške 1 m nad jej úrovňou. Na zariadenia v tejto zóne nie sú kladené zvýšené požiadavky na tepelnú odolnosť.
  • Zóna 3 – Je vymedzená vonkajšou hranicou zóny 1 a stenami sauny vo vodorovnom smere. V zvislom smere je vymedzená horizontálnou rovinou vo výške 1 m nad úrovňou podlahy a stropom. Ide o priestor, kde sa koncentruje horúci vzduch. Zariadenia inštalované v tejto zóne teda musia zniesť teplotu aspoň 125 °C, izolácia vodičov aspoň 170 °C. Kovové plášte a kovové inštalačné rúrky nesmú byť pri bežnom používaní prístupné dotyku.

Obr. 1 – Elektroinštalačné zóny v saune. Zdroj: Legrand.sk

Elektrické zariadenia v saune musia mať krytie aspoň IP24, v prípade, že budete priestor čistiť prúdom vody, musí byť krytie aspoň IPX5. Aj v objekte sauny, podobne ako napr. v kúpeľni, musíte zabezpečiť doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým prúdom max. 30 mA.

Spínacie a riadiace zariadenia vrátane el. rozvodov by ste mali inštalovať prednostne mimo priestoru kabíny sauny, t. j. na studenú stranu tepelnej izolácie. V opačnom prípade musia byť odolné voči teplu. Do miestnosti sauny, resp. saunovej kabíny môžete inštalovať iba spínače a ovládače, ktoré sú súčasťou saunového ohrievača alebo iných pevne pripojených spotrebičov v zóne 2. Zásuvky do priestoru sauny inštalovať nemôžete (do žiadnej z troch zón).

Náš tip:

Nezabudnite, že saunový ohrievač vrátane jeho spínacích a riadiacich zariadení musíte nainštalovať v súlade s pokynmi výrobcu.

Celá miestnosť, alebo malá kabína?

Saunu si u vás doma môžete zriadiť pomocou prefabrikovanej saunovej kabíny umiestnenej v interiéri či v exteriéri, prípadne si ju nechať zhotoviť na mieru v kúpeľni alebo inej vhodnej miestnosti.

Infrasauny používajú ako zdroj tepla infračervené žiariče, ktoré ohrievajú priamo vaše telo a okolité materiály. Z toho dôvodu je ich výkon nižší než pri fínskych saunách a pohybuje sa v rozsahu od 1 kW pre 1 osobu až po cca 3 kW v saunách pre 4 osoby. Na napájanie týchto sáun vám postačí jednofázový (230 V) elektrický okruh. Prefabrikované saunové kabíny majú vopred pripravené el. obvody a sú často napájané priamo z 230 V zásuvky, ktorú by ste mali vopred pripraviť na predpokladanom mieste inštalácie sauny.

Na vykurovanie fínskej sauny sa používa elektrická piecka, ktorá ohrieva okolitý vzduch. Tieto piecky sú väčšinou predávané samostatne. Ich výkon začína na 3,6 kW v najmenších saunách, na ich napájanie postačí jednofázový (230 V) elektrický okruh.Vo fínskych saunách pre viac osôb sa používa trojfázový (400 V) el. okruh. Piecky vo fínskych saunách sa nepripájajú do zásuvky, ale k el. okruhu, napevno cez vypínač – zapojiť ich teda môže iba kvalifikovaný elektrotechnik. Nezabudnite teda na mieste predpokladanej inštalácie sauny vyviesť napájací kábel príslušného okruhu.

Na napájanie saunových piecok sa väčšinou používa tepelne odolný (najčastejšie silikónový) kábel. Jednotlivé modely sáun sa však môžu z konštrukčného hľadiska líšiť. Vždy sa preto riaďte pokynmi výrobcu na umiestnenie, pripojenie do siete a používanie sauny.

Zhrnutie:

  • elektroinštaláciu v saune neohrozuje ani tak vlhký vzduch, ako skôr vysoká teplota,
  • saunami sa zaoberá STN 33 2000-7-703:2006, časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie a priestory, oddiel 703: Priestory so saunovými ohrievačmi,
  • ak budete mať v blízkosti sauny sprchu, bazén či vaňu, nezabudnite dodržať STN platné pre tieto priestory,
  • priestor vo vnútri sauny sa delí na 3 elektroinštalačné zóny,
  • el. rozvody, spínacie a riadiace zariadenia by ste mali prednostne inštalovať na vonkajšiu (studenú) stranu sauny, zásuvky dovnútra nainštalovať nemôžete,
  • infračervené sauny majú obvykle vstavané ohrievače s nízkym výkonom, pripájajú sa do bežnej 230 V zásuvky,
  • fínske sauny majú samostatné piecky s výkonom od 3,6 kW, pripájajú sa napevno k 230 V alebo 400 V el. okruhu.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články