Kontrolujte zásuvky, vypínače a krabice pravidelne – predídete požiaru

V starších elektroinštaláciách sa z času na čas vyskytne problém s iskrením zásuviek či vypínačov, čo vedie k ich nespoľahlivosti a v niektorých prípadoch dokonca k požiaru časti elektroinštalácie. Poradíme vám, ako tieto problémy identifikovať, ako ich odstrániť a ako im v dostatočnom predstihu predísť.

Prečo je iskrenie nebezpečné

Iskrenie je v podstate elektrický oblúk vznikajúci pri rozpojení dvoch kontaktov, ktorými prechádza el. prúd. Problémom je, že el. oblúk vytvára intenzívne teplo (preto sa využíva napr. pri zváraní kovov), ktoré opotrebúva el. kontakty. Dlhodobým pôsobením tepla môže dokonca roztaviť izoláciu vodiča či okolité materiály a spôsobiť tak požiar.

Ešte horšie je, že teplom sa opaľujú kontakty, na ktorých vzniká zle vodivá vrstva oxidu. Vďaka tomu sa zvyšuje prechodový odpor kontaktu, čo následne vedie k ďalšej nadmernej tvorbe tepla. El. oblúk vzniká napr. aj pri vypínaní svetla klasickým vypínačom, kde ale pôsobí len krátku chvíľu, takže nie je nebezpečný.

Oblúk v zásuvke, vypínači či krabici

El. oblúk môže vznikať aj na miestach, kde nie je žiaduci. Najčastejšie je to na zle dotiahnutých alebo uvoľnených svorkách v zásuvkách, vypínačoch či v elektroinštalačných krabiciach.

Problémy spôsobujú najmä staršie elektroinštalácie s hliníkovými vodičmi. Tieto vodiče časom skrehnú a lámu sa. Navyše, hliník má na rozdiel od medi tú vlastnosť, že „tečie“, teda deformuje sa pod tlakom napr. utiahnutého skrutkového spoja. Zdeformovaný vodič sa spod skrutky uvoľní a na takomto spoji potom vzniká už spomínaný el. oblúk so všetkými uvedenými dôsledkami.

Pri starších dvojvodičových elektroinštaláciách v sústave TN-C je situácia o to vážnejšia, že pri prerušení PEN vodiča na jeho svorke v zásuvke či v rozbočovacej krabici sa na kostre spotrebiča môže objaviť životu nebezpečné napätie.

Z uvedených dôvodov sa hliníkové vodiče smú používať už iba vo veľkých prierezoch (najčastejšie v el. prípojkách a v rozvodoch distribučnej siete) a sústava TN-C sa v domových elektroinštaláciách nesmie používať vôbec.

Odhaľte oblúk včas

Povolenú svorku môžete identifikovať niekoľkými metódami:

  • Meranie impedančnej slučky – Ide o meranie impedancie (odporu, ktorý je kladený striedavému prúdu) vedenia od konkrétneho miesta v domácej elektroinštalácii až po trafostanicu a späť. Najčastejšie sa vykonáva medzi zdierkami zásuvky L a PE v sieti TN-S a L a PEN v sieti TN-C. Toto meranie spravidla vykonáva revízny technik špeciálnym kalibrovaným meracím prístrojom, aby posúdil, či elektroinštalácia spĺňa normu a či zvolené nadprúdové istenie zodpovedá miestnym podmienkam. Vďaka tomuto meraniu však odhalíte aj prípadné prechodové odpory, ktoré vznikajú na uvoľnených svorkách.
  • Sledovanie teploty termokamerou – Termokamera produkuje obraz, na ktorom vidíte rozdiely medzi teplotou konkrétneho objektu a okolia. S väčšinou termokamier môžete teplotu aj zmerať. Tieto nástroje sa v elektrotechnike používajú napr. na bezdotykovú identifikáciu slabo dotiahnutých svoriek na jednotlivých prvkoch inštalácie (napr. v rozvádzačoch) či na identifikáciu chybných komponentov. Ide ale o pomerne drahé prístroje, ktoré si môžu dovoliť iba profesionálni elektrikári.
  • Bezkontaktným teplomerom – Funguje podobne ako termokamera, no ukazuje iba číselnú hodnotu teploty miesta, na ktoré teplomer namierite. Na presné zacielenie bývajú tieto nástroje vybavené laserovým zameriavačom. Ich lacnejšie verzie nie sú príliš presné, na tieto účely ale ich presnosť postačuje.

Vedeli ste, že?

El. oblúk má zaujímavú vlastnosť, že ruší rozhlasové vysielanie typickým chrčaním (všimnite si to, keď budete vypínať svetlo v blízkosti rádioprijímača). Ak teda nemáte k dispozícii bezkontaktný teplomer ani termokameru, môžete priblížením rádioprijímača k podozrivej zásuvke, vypínaču či inštalačnej krabici vznik el. oblúka zachytiť.

Predíďte problémom včasnou prevenciou

Základom je nepoužívať hliníkové vodiče, čo pri dnešných cenách medených káblov nie je problém. Staré hliníkové rozvody by ste mali pri najbližšej príležitosti vymeniť za medené.

zdroj: Legrand

Svorky na vodičoch doťahujte pevne, ale s citom, aby ste vodič nezdeformovali. Čas od času by ste mali svorky v zásuvkách, vypínačoch či inštalačných krabiciach skontrolovať a podoťahovať (samozrejme, pri vypnutom ističi). Pri hliníkových elektroinštaláciách by ste to mali robiť pravidelne.

Za posledné roky sa dosť rozšírilo používanie tzv. bezskrutkových svoriek, do ktorých vodič iba nasuniete. Tieto svorky sú k dispozícii pre použitie v inštalačných krabiciach, no často sú nimi vybavené aj zásuvky či vypínače. Bezskrutkové svorky môžu časom stratiť svoj prítlak, preto by ste ich mali občas kontrolovať tiež.

V mieste priameho spojenia hliníkového a medeného vodiča vzniká tzv. elektrolytická korózia, ktorá narúša povrch týchto vodičov. Na ich spájanie preto vždy používajte špeciálne svorky (tzv. CupAl svorky).

Zhrnutie:

  • iskrenie je v podstate el. oblúk, ktorý vzniká prerušením el. kontaktov pri prechode prúdu,
  • oblúk pôsobením tepla znižuje životnosť kontaktov,
  • pri dlhodobom intenzívnom pôsobení oblúka môže teplo roztaviť izoláciu vodičov či okolité komponenty a spôsobiť tak požiar,
  • problematické sú najmä staršie elektroinštalácie s hliníkovými vodičmi – hliník pod tlakom „tečie“ a uvoľňuje sa zo spoja,
  • iskrenie odhalíte meraním impedančnej slučky, termokamerou, bezkontaktným teplomerom či rozhlasovým prijímačom priloženým k podozrivému vypínaču, zásuvke či krabici,
  • prevenciou je pravidelná kontrola a doťahovanie svoriek s hliníkovými vodičmi, prípadne ich výmena za medené.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.