Demontujete elektroinštaláciu? A viete ako na to? 

Ak ste sa rozhodli vymeniť či z iného dôvodu demontovať zásuvku, vypínač, inštalačnú krabicu či rozvodnú skrinku, myslite v prvom rade na vašu bezpečnosť. Prinášame vám presný postup, aby ste nič nezanedbali.

Aj vypnuté môže byť pod napätím

Pri akejkoľvek práci na elektroinštalácii je vždy prvoradé zaistiť beznapäťový stav. Aj najskúsenejší elektrikári sa vyhýbajú práci pod napätím, pretože vedia, že urobiť chybu je v tomto prípade veľmi ľahké, no odstrániť prípadné následky môže byť omnoho náročnejšie.

Pri svietidlách nestačí iba vypnúť vypínač – nikdy totiž neviete, kto elektroinštaláciu zapájal. Najmä na starších elektroinštaláciách pracovali rôzni „majstri“ a kto ich diela opravoval, vie, že ani také „chuťovky“ ako prerušenie nulového vodiča namiesto fázového vo vypínači nie sú výnimkou.

Vždy preto vypnite aj istič či vyberte poistku príslušného okruhu, na ktorom idete prácu vykonávať. O tom, že zariadenie je bez napätia sa presvedčte elektrikárskou skúšačkou – to, či skúšačka funguje si najprv overte na zásuvke pod napätím. Beznapäťový stav overujte vždy dvojpólovo – tj. s prvým skúšobným hrotom na fázovom a druhým na neutrálnom vodiči (nuláku).

Ak nemáte skúšačku, beznapäťový stav môžete preveriť pripojením prenosného spotrebiča (stolná lampa, rýchlovarná kanvica a pod.). Ten ale taktiež najprv preskúšajte na funkčnej zásuvke.

Vedeli ste, že?

Pracovať na vyhradených technických zariadeniach elektrických (medzi ktoré patrí aj elektroinštalácia s nízkym napätím) môže iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý má osvedčenie min. podľa §21 vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR. V prípade problémov (požiar, úraz) a ich vyšetrovania zo strany kompetentných orgánov či poisťovne môžete za zásah niesť trestnoprávne i ekonomické dôsledky (poisťovňa nepreplatí škodu).

V dvojvodičových sieťach pri práci pod napätím sa môžete stretnúť aj s jedným nepríjemným javom. Pri odpojení nulového vodiča pod napätím sa na vodivej kostre každého elektrospotrebiča, napájaného z daného bodu objaví životu nebezpečné napätie, ktoré môže vám alebo vašim blízkym spôsobiť úraz. O dôvod viac, prečo nepracovať pod napätím.

So staršími hliníkovými vodičmi pracujte opatrne, snažte sa ich zbytočne neohýbať do príliš ostrých uhlov. Po čase totiž skrehnú a majú tendenciu sa lámať, pričom ich izolácia zvykne praskať a opadávať.

Prečnievajúce vodiče zabezpečte

Čo s vyčnievajúcimi vodičmi, ak ste rozobrali zásuvku či vypínač a nemáte práve po ruke nový? Jednoznačne by ste ich mali zabezpečiť zaizolovaním. Jednak tým predídete možnému úrazu el. prúdom a tiež prípadnému skratu fázového vodiča na neutrálny (nulák) alebo ochranný vodič.

Môžete to urobiť omotaním niekoľkých vrstiev lepiacej izolačnej pásky. Lepšie riešenie je ale na vodiče navliecť tzv. bezskrutkové svorky, ktoré sa používajú na spájanie vodičov. Tie poskytnú vodičom dostatočnú izoláciu (to je v podstate aj ich účel), no zároveň ich môžete neskôr odpojiť a použiť tam, kde to budete potrebovať.

Pri maliarskych prácach by ste mali vodiče chrániť. Niektorí ľudia ich stočia do krabice a tú následne upchajú kusom novinového papiera. Nie je to ale najlepší nápad, tento postup je totiž dosť prácny a v prípade nedokonalej izolácie vodičov a skratu sa zvyšuje riziko požiaru. Ak papier navlhne (napr. pri maľovaní), takisto nezabúdajte na riziko úrazu el. prúdom.

V sortimente výrobcov el. zásuviek a vypínačov, akým je napr. Legrand, nájdete aj špeciálne plastové ochranné kryty, ktoré sa inštalujú na namontovaný prístroj (zásuvku alebo vypínač) bez ochranného rámika.

Zapamätajte si:

  • pracovať na elektroinštalácii môže iba kvalifikovaný elektrikár (pozri vyhl. 508/2009 Z. z.),
  • nevypínajte iba vypínač, vždy vypnite aj istič, resp. vyberte poistku príslušného el. okruhu,
  • o beznapäťovom stave sa presvedčte elektrikárskou skúšačkou, a to dvojpólovo,
  • nikdy nepracujte pod napätím,
  • pozor na staré hliníkové vodiče – lámu sa a ich izolácia praská a opadáva,
  • prečnievajúce vodiče zaizolujte izolačnou páskou alebo zapojením do bezskrutkovej svorky,
  • na ochranu pri maľovaní môžete použiť špeciálne plastové ochranné kryty na prístroje od výrobcov vypínačov a zásuviek.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články