Bude sa v roku 2020 meniť stavebná legislatíva? 

Aké sú aktuálne a očakávané zmeny stavebných zákonov a noriem? Budeme stavať a rekonštruovať jednoduchšie alebo drahšie? Tu je ultimatívny sprievodca najdôležitejšími zmenami. Budeme radi, ak budete informovaní a počas stavby či rekonštrukcie vás zaskočí čo najmenej nepríjemností.

V prvom rade: stavebná legislatíva sa aj u nás postupne mení v súlade s tou európskou. A v nej je okrem iného zásadnou prioritou ekológia a trvalo udržateľný rozvoj. V legislatívnom procese je ďalšia novela zákona o odpadoch. Od 1. júla 2020 má priniesť zmeny v nakladaní so stavebným odpadom aj z drobných a jednoduchých stavieb.

Prelomové budú nasledujúce dva roky

Rok 2020 považujeme za prechodný, bez zásadnejších zmien. Od 1.1.2021 príde kľúčová zmena. Všetky novo skolaudované budovy budú musieť mať maximálnu energetickú úroveň. Bude daná hornou hranicou triedy A0. Toto platí od začiatku minulého roka pre všetky nové verejné budovy. Od roku 2016 staviame na Slovensku budovy v triede A1.

Aké boli zmeny v roku 2019?

Za zmienku stoja tieto, platné doteraz:

 • novela zákona o odpadoch od 1.1. zrušila povinnosť žiadať od orgánu odpadového hospodárstva štátnej správy vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb,
 • novela zákona o energetickej hospodárnosti budov od 1.5. rieši najmä energetické triedy nových budov,
 • novela stavebného zákona od 1.7. v súvislosti so zavedením „zákona proti byrokracii“ má zjednodušiť stavebnú administratívu,
 • novela stavebného zákona od 1.9. v súvislosti so zavedením „atómového zákona“ rieši najmä zmeny územného rozhodnutia líniových stavieb, ale aj kolaudácie a predčasné užívanie stavieb,
 • novela zákona o stavebnom sporení opäť „skresala“ podmienky poskytovania štátnej prémie na stavebné sporenie.

Očakávanie zásadnej zmeny

Odborníci a stavebníci očakávajú naozaj zásadnú zmenu stavebného zákona. Už 44-ročný stavebný zákon by mali legislatívci rozdeliť na dva. Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Medzirezortné pripomienkové konanie je ukončené, riešilo sa celkom 2708 pripomienok. Na rade je nová vláda a nový parlament. Nové zákony by mali platiť zrejme od 1.1.2022.

V čom je náš stavebný zákon zastaraný?

Od roku 1976 len prechádza novelizáciami bez zásadnejších štrukturálnych zmien. V zákone sú spolu zviazané územné plánovanie a výstavba. Okrem Slovenska majú tieto dve odlišné oblasti stavebníctva v jednom zákone len Česi. Ide o československý legislatívny paradox a relikt. Výstavbu a územné plánovanie v ostatných krajinách riešia samostatné zákony.

Aké zásadné zmeny budú v nových zákonoch?

 • všetky obce budú musieť mať územný plán
 • územné plánovanie sa zjednoduší a sprofesionalizuje
 • podkladom stavebného rozhodnutia bude stavebný zámer
 • obec bude vydávať územné stanovisko k stavebnému zámeru
 • zavedenie zásady „jedna stavba – jedno konanie“
 • prenesený výkon štátnej správy by sa mal z obcí vrátiť na štát
 • zmení sa kategorizácia stavieb na: drobné, jednoduché a ostatné vrátane vyhradených – napr. mostov, diaľnic a pod.
 • nelegálne stavby nebude možné spätne legalizovať

Vedeli ste, že…?

Priemerná dĺžka stavebného konania je na Slovensku až 286 dní? V Európskej únii je to len 165 dní. Aj toto je jeden z dôvodov na zmeny stavebnej legislatívy.

Normy sa opravujú a upravujú každý mesiac

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje mesačné zoznamy opráv a zmien noriem. Marcový zoznam má 150 položiek. Sú v ňom aj opravy a zmeny šiestich noriem týkajúcich sa bývania, stavieb a stavebníctva. Ide napríklad o normu pre bytové a domové elektronické, automatizačné a riadiace systémy. Ale aj o normy stanovujúce jemnosť mletia cementu. Alebo pevnosť zatvrdnutej malty v ťahu pri ohybe a v tlaku. Mení sa aj norma požiadaviek na zasklievanie pri stavebných prácach.

4 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň,

  Hovorí sa, že sa bude stavebný zákon vo veľkom novelizovať aby sa mohlo viac stavať. Bol stavebný zákon v porovnaním s rokom 2008 v niečom zásadne iný?

  • Dobrý deň, pán Jakub

   Stavebný zákon, ktorý je dodnes platný je z roku 1976 a bol veľakrát novelizovaný a nie vždy šťastne upravovaný. Pripravovaný stavebný zákon by mal uľahčiť a skrátiť vybavenie stavebného povolenia, aby sa pomohlo rýchlejšej výstavbe. Mal by obmedziť dobu výstavby, aby sa niektoré povolenia nepredlžovali do nekonečna. Už sa nebude dať dodatočne zlegalizovať stavbu, keď by niekto najskôr postavil čiernu stavbu a potom by ju zlegalizoval ako sa to dnes bežne robí. Čiže čierne stavby postavené po prijatí nového zákona sa nebudú dať dodatočne vybaviť – ani stavebné a ani kolaudačné.
   Pri menších stavbách sa uvažuje o tom, že sa upustí od stavebného povolenia.
   To by boli také najdôležitejšie zmeny.

   Želáme vám všetko dobré,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

 2. Dobrý deň,snažím sa vybaviť stavebné povolenie pre stavbu rodinného domu do konca roka no keďže pracujem v zahraničí pandemicka situácia mi to komplikuje, je možnosť že sa datum kedy sa má bude týkať nový stavebny zákon predĺži ???

  • Dobrý deň, pán Lukáš,

   To či sa bude termín platnosti nového stavebného zákona posúvať, to teraz nevieme, pretože stanovy prídu až v decembri. V každom prípade by stačilo, keby podáte žiadosť s projektami a ostatné papierovačky by ste doložili po výzve. Akonáhle začne stavebné konanie, stavebný úrad sa bude aj neskôr riadiť stanovami v čase podania. Ale nesmie byť konanie prerušené.

   Držíme palce,
   s pozdravom redakcia portálu Electrend

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články

Pripojte sa k prúdu portálu Electrend

Pre odberateľov nášho newslettera pravidelne pripravujeme súbor praktických rád, návodov a noviniek zo sveta domových elektroinštalácií, smart bývania a bezpečnosti.