PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Nárast trhu dátových centier o 70%

Očakáva sa 70%-ný nárast trhu dátových centier do roku 2017

 

Koncom novembra publikovala konzultingová spoločnosť BoardGroup svoju prvú správu o trhu dátových centier v Strednej a Východnej Európe.  Táto správa obsahuje detailnú analýzu 4 najväčších trhov v tejto oblasti: Česká Republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Autori štúdie očakávajú, že plocha dátových centier sa zvýši o 70% do roku 2017. Na rozvíjajúcich trhoch dátových centier v Strednej a Východnej Európe dochádza podľa autorov v súčasnosti k výrazným zmenám, pričom za hlavné hnacie motory považujú outsourcing a cloudové služby. I dve najrozvinutejšie krajiny (ČR a Poľsko) však výrazne zaostávajú za Západnou Európou, a to najmä v oblasti komerčných (tzv. kolokačných) dátových centier. Na druhú stranu, autori pozitívne hodnotia odbornosť určitých dodávateľov a pôsobivo realizované projekty v štandarde Tier III.

 

Prečítajte si celú štúdiu tu: http://www.broad-group.com/report/cee 

Lukáš Ondroušek, CDCDP
 

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

Czech and Slovak Republic