PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Legrand – Váš technologický partner

Referenčné projekty Slovenská a Česká Republika

 

Radi by sme sa s Vami podelili o ukážku 4 technologických projektov, ktoré sme za posledné obdobie realizovali na území Slovenskej a Českej republiky. Okrem dodávky vybraných technológií sme sa spolu s vo väčšine prípadov podieľali aj na tvorbe samotnej koncepcie riešenia a v niektorých prípadoch aj inštalácie.


1. Separácia chladného vzduchu v dátovom centre pomocou studených uličiek
2. Optické a metalické prepoje v dátovom centre riešené predkonektorovanými MPO a kazetovými linkami
3. Centralizovaný monitoring prostredia a ďalších technológií v dátovom centre
4. Zálohovanie nepretržitej výrobnej prevádzky s parametrami zdroja 600 kVA / 10 min

 

Uzavreté studené uličky

Dátové centrum
 


 

V dátovom centre s očakávanou IT záťažou 120 kW bol navrhnutý koncept 2 studených uličiek s medzirackovými chladiacimi jednotkami. Navrhnuté boli uzavreté uličky na systéme Minkels, ktorá je značkou skupiny Legrand. Minkelsom vyvinutý systém Cold CorridorTM garantuje skoro vzduchotesné uzavretie všetkých otvorov, aby sa zamedzilo nežiadúcemu úniku chladného vzduchu. Zabraňuje známym problémom ako bypass racku či uličky, alebo recirkulácia.

Studené uličky boli tvorené spolu 30 serverovými rozvádzačmi (hĺbka 1200mm, perforované predné a zadné dvere, nosnosť 1500 kg), anistatickými strešný panelmi s vysokou priepustnosťou svetla, strešnými panelmi pre integráciu SHZ a monitoring a závesnými dvojkrídlovými dverami.Viac o studených uličkách Minkels


Ďalšie realizované technológie:

 • Metalické prepoje Cat.6A STP s 25-ročnou systémovou zárukou
 • Optické prepoje SM OS2 a MM OM4 s 25-ročnou systémovou zárukou
 • Vertikálne PDU s rôznymi kombináciami zásuviek presne podľa želaní zákazníka
 • Drôtené žľaby Cablofil s patentovanou T-hranou
 • Hlavné rozvádzače, rozvádzače UPS a sálové rozvádzače s Modbus komunikáciou

Galéria:
 
 


 

Predkonetorované linky MPO a Cat.6A

Dátové centrum a športový komplex 

Súčastou rozsiahleho športovo-relaxačného komplexu je aj menšie dátové centrum. Z dôvodu požiadaviek na najvyššiu kvalitu bolo v dátovom centre realizovaných 28 predkonektorovaných optických a metalických prepojov LCS2 rôznych dĺžok. Súčasťou balenia každej predkonektorovanej linky je merací protocol z výrobného závodu. Pre optické prepoje boli použité singlemode mikrokáble ukončené MPO konektormi. Prepoje boli ukončené v MPO/LC kazetách osadených v High Density optických vaniach. V týcho vaniach je možné dosiahnuť hustotu až 288 LC vo výške 2U. Tienené metalické trunkové prepoje Cat.6A boli ukočené kazetami osadenými v High Density metalických patch paneloch.

Celý system kabeláže v objekte dátového centra, ako aj všetkých ostatných objektoch je pokrýva 25-ročná systémová záruka od Legrand.Viac o predkonektorovaných prepojoch


Ďalšie realizované technológie:

 • Metalické prepoje Cat.6A STP pre LAN s 25-ročnou systémovou zárukou
 • Optické ukončenia SM OS2 pre LAN s 25-ročnou systémovou zárukou
 • Spínačové rady – Valena, Mosaic, Bticino Light Tech
 • Pohybové senzory
 • Podlahové krabice, podparapetné kanály
 • Drôtené žľaby Cablofil s patentovanou T-hranou
 • Hlavné rozvádzače s istením, bytové rozvodnice s istením
 

Galéria:
 

  

Monitoring prostredia a ďalších technológií

Dátové centrum a administratívne priestory


Požiadavkou užívateľa bol monitoring a obsluha svojho záložného dátového centra pomocou vzdialeného prístupu. Okrem sledovania enviromentálnych podmienok v serverovni, chcel poznať aj stavy jednotlivých technológií – UPS, medzirackové chladiace jednotky, napájanie a spotreba elektrickej energie. Nasadený bol monitorovací systém Varicontrol-C našej značky Minkels. Plug-and-play senzory sa na riadiace jednotky pripájali klasickými patch káblami RJ 45. Použité boli senzory pre monitoring vlkosti, prúdenia vzduchu, teploty, zadymenia a zatopenia. Na pripojenie ostatných technológií na riadiace jednotky bol použitý Modbus.

Integrácia správy elektrického napájania si vyžadovala pokročilé skriptovanie. Okrem merania a vyhodnocovania spotreby elektrickej energie a stavov ističov má správca dátového centra prehľad aj o jednotlivých elektrických veličinách na hlavných istiacich prvkoch – napätie, prúd, činný a jalový výkon, účinník a ďalšie.
Samozrejmosťou je záznam všetkých udalostí a upozornenie správcu pomocou alarmov, ak namerané hodnoty prekročia definované bezpečné limity.


Viac o monitoringu


Ďalšie realizované technológie:
 • Sálové rozvádzače s Modbus komunikáciou
 • Podlahové krabice

Galéria:

 
 


 

UPS 600 kVA

Výrobný závod


Pri rozšírení výrobného závodu s nepretržitou prevádzkou vznikla požiadavka na navýšenie kapacity už existujúcich záložných zdrojov. Požadovaná bola ďalšia UPS s kapacitou 600 kVA s dobou zálohy 10 minút. Adektátnou odpoveďou na všetky požiadavky bola UPS typu Keor HP od Legrandu. Jedná sa o 3-fázovú UPS s online-double conversion technológiou s vysokou účinnosťou (až 95%) a nízkym harmonickým skreslením (iTHD <3%). Dodaná UPS pozostávala zo samotného záložného zdroja s interným servisným a automatickým bypassom a dodatočným externým bypassom a 2 batériových skríň obsahujúcich prémiové high-rate batérie. Riadenie a komunikácia s ostanými systémami bola zabezpečná pomocou Modbus-over-IP.


Viac o UPS
 

Ďalšie realizované technológie:
 • Štruktúrovaná kabeláž (metalika, optika, racky)
 • Prípojnicové rozvody
 • Spínačový rad Mosaic
 • Podlahové krabice
 

Galéria:
 

 


 

Lukáš Ondroušek, CDCDP
 

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

Czech and Slovak Republic