Prúdové chrániče – prečo by u vás doma nemali chýbať? 

Prúdové chrániče sú jedným z najdôležitejších prvkov ochrany pred úrazom či požiarom spôsobeným elektrickým prúdom. V súčasnosti je ich používanie povinné takmer vo všetkých el. okruhoch v domácnosti. V článku vám opíšeme, ako fungujú, prečo sú nenahraditeľné a prečo jeden chránič na celý príbytok nemusí stačiť.

Podobá sa na istič

S prúdovým chráničom sa najčastejšie stretnete v rozvodnej skrinke, kde na prvý pohľad pripomína istič. Existujú však aj chrániče, ktoré majú formu adaptéra do zásuvky, prípadne sú integrované priamo v zásuvke.

Základom prúdového chrániča je tzv. súčtový transformátor. Vďaka nemu chránič vie, aké množstvo el. prúdu tečie cez fázový vodič do konkrétneho svetelného alebo zásuvkového okruhu (a tým aj do spotrebiča) a aké množstvo sa mu vracia cez neutrálny pracovný vodič („nulák“) späť. Ak chránič nameria medzi týmito prúdmi veľký rozdiel, znamená to, že nastala jedna z týchto situácií:

Dotýkate sa živej časti el. zariadenia – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo od miesta dotyku živej časti do zeme. Ide o tzv. jednopólový priamy dotyk. Živou časťou môže byť zdierka v zásuvke, súčiastka v spotrebiči s poškodeným ochranným krytom a pod.

Dotýkate sa časti pod napätím a súčasne ochranného vodiča – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo z prvého miesta dotyku na druhé. Pod ochranným vodičom si môžete predstaviť napr. ochranný kolík v zásuvke alebo vodivú kostru elektrospotrebiča, ktorá je s ochranným vodičom spravidla spojená. Ak sa však dotýkate druhou časťou tela neutrálneho pracovného vodiča („nuláka“), chránič nezareaguje, pretože týmto smerom tečie prúd aj pri bežnej prevádzke elektrospotrebičov.

Nastala porucha na zariadení – prúd tečie vplyvom poruchy cez kostru spotrebiča spojenú s ochranným vodičom a nevracia sa cez neutrálny pracovný vodič („nulák“).

Na uvedené situácie zareaguje prúdový chránič prerušením obvodu v prípade, že rozdiel medzi prúdom, ktorý posiela cez fázový vodič a ktorý sa mu vracia cez „nulák“, presiahne jeho menovitú hodnotu.

Na ochranu pred úrazom sa používajú prúdové chrániče s menovitou hodnotou rozdielového prúdu 30 mA a menšie. Ide totiž o hodnoty, ktoré neohrozia život človeka.

Vedeli ste, že…?

Prúdový chránič vás ochráni aj pred vznikom požiaru v dôsledku pôsobenia el. prúdu. Dokáže totiž prerušiť dodávku prúdu na miesto poruchy alebo skratu fázového vodiča na ochranný vodič či na kostru zariadenia ešte predtým, než vznikne veľké množstvo tepla potrebné k vznieteniu okolitých predmetov.

Pre všetky zásuvky aj svetlá

Prúdovými chráničmi musíte podľa aktuálne platných STN (november 2019) ochrániť všetky zásuvky do 32 A a všetky svetelné obvody (teda nielen tie v kúpeľni, ako to platilo kedysi). To platí pre nové aj rekonštruované elektroinštalácie.

Ak máte v rozvodnej skrinke málo miesta, môžete použiť prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou. Pod týmto zložitým názvom sa skrýva jednoduchá kombinácia ističa a prúdového chrániča v jedinom puzdre.

Ak chcete o chrániče rozšíriť pôvodnú dvojvodičovú elektroinštaláciu typu TN-C, prúdový chránič v rozvádzači vám nebude fungovať. Môžete však použiť už spomínané adaptéry do zásuviek alebo priamo zásuvky so zabudovaným chráničom.

Prúdové chrániče sú povinné aj v niektorých špeciálnych priestoroch a tiež v drevodomoch. Celú elektroinštaláciu v drevodome musíte ochrániť hlavným prúdovým chráničom s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom najviac 300 mA, v špecifikovaných prípadoch nebezpečenstva požiaru najviac 30 mA.

Vedeli ste, že…?

Správnu funkciu každého prúdového chrániča by ste mali aspoň raz mesačne odskúšať. Slúži na to tlačidlo priamo na chrániči. Ak sa ovládacia páčka chrániča po stlačení tlačidla prepne smerom nadol a el. obvod sa preruší, chránič je funkčný.

Investícia, ktorú by ste nemali podceniť

Ceny prúdových chráničov začínajú na cca 25 eurách, chrániče s nadprúdovou ochranou (vstavaným ističom) sú zväčša o niečo drahšie. Keďže ide o spoľahlivú ochranu zdravia a majetku vás i vašich blízkych, nemá zmysel na nich šetriť.

Niektorí ľudia v snahe ušetriť použijú v elektroinštalácii iba jediný prúdový chránič pre celý byt, resp. dom. Ak to urobíte tiež, pri poruche elektrospotrebiča alebo svietidla nastane tma v celom vašom príbytku, až pokým neodhalíte príčinu.

Zhrnutie:

  • prúdový chránič môže vyzerať podobne ako istič, prípadne môže byť integrovaný priamo v zásuvke alebo mať formu adaptéra do zásuvky,
  • chránič sleduje množstvo prúdu, ktoré posiela do obvodu, resp. spotrebiča, a aké sa mu vracia späť cez neutrálny vodič,
  • ak zistí rozdiel, znamená to, že prúd tečie tam, kam nemá a príslušný el. obvod preruší,
  • pre všetky zásuvkové a svetelné obvody v bytoch i domoch sú povinné prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom max. 30 mA,
  • drevodom musíte ochrániť aj hlavným prúd. chráničom s menovitým prúdom max. 300 mA,
  • správnu funkciu prúd. chrániča by ste mali raz mesačne testovať stlačením testovacieho tlačidla na chrániči,
  • na prúd. chráničoch sa neoplatí šetriť, ak pripojíte celý príbytok na jediný chránič, čaká vás v prípade poruchy zariadenia alebo elektroinštalácie tma v celom príbytku.

4 KOMENTÁRE

    • Ďakujeme za pozitívnu odozvu. Sme úprimne radi, že sa vám článok páči. Nech sa vám darí. S pozdravom redakcia portálu Electrend.

  1. DOBRÝ DEN PRÚDOVÉ CHRÁNIČE SOM NAINŠTALOVAL PRI REKONŠTRUKCII DOMU NA KAŽDÝ OKRUH ODDELENE ĽUDIA TO PODCENUJU NEROZUMEJÚ TOMU ALEBO ŠETRIA. A NESPRÁVNOM MIESTE AZ KEĎ SA STANE NEŠŤASTIE TAK PLAČU PEKNE STE IM TO VYSVETLILI HÁDAM SA POUČIA

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články