Elektrickú prípojku riešte skôr, než začnete stavať 

Ak začínate stavať rodinný dom, je najvyšší čas riešiť jeho pripojenie na elektrickú rozvodnú sieť. Elektrinu totiž budete potrebovať už počas stavby na pohon miešačky a iného náradia. V stručnom návode vám ozrejmíme, aké kroky na to budete musieť vykonať a aké dokumenty či povolenia budete potrebovať.

Distribučná spoločnosť nie je dodávateľom elektriny

Pri zriaďovaní elektrickej prípojky musíte rozlišovať dve firmy, s ktorými budete komunikovať:

  • Distribučná spoločnosť – má na starosti dopravu elektriny z elektrární k vám, zabezpečuje údržbu jednotlivých prvkov (stĺpy, trafostanice atď.). Priamo u vás bude realizovať pripojenie vami zriadenej prípojky na elektrickú rozvodnú sieť. Na Slovensku máme tri distribučné spoločnosti – Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská distribučná, a. s., ktoré majú pole pôsobnosti vo svojich regiónoch.
  • Dodávateľ elektrickej energie – ide o firmu, ktorej budete mesačne platiť za dodanú elektrickú energiu. Dodávateľov je mnoho a každý z nich má trochu iné podmienky (nemusíte sa však báť, dodávateľa môžete neskôr zmeniť). Na úvod musíme podotknúť, že konkrétne kroky pri pripojovaní do rozvodnej siete sa môžu u jednotlivých distribučných spoločností líšiť v malých detailoch.

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu

Prvým kontaktom s distribučnou spoločnosťou elektrickej energie bude žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii domu, ktorá je nevyhnutná na získanie stavebného povolenia. Vyjadrenia musíte získať aj od dodávateľa vody, kanalizácie a zemného plynu. Vo vyjadrení distribútor špecifikuje, či a akým spôsobom môžete svoj dom v danej lokalite pripojiť na rozvodnú sústavu elektriny a či stavba nebude zasahovať do distribučnej siete.

Avšak napríklad Západoslovenská distribučná, a. s., vám vyjadrenie neposkytne, pokým s ňou neuzavriete zmluvu o pripojení, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Tento postup nie je na prvý pohľad logický, no zmluvu budete musieť aj tak uzavrieť neskôr. Dôležité však je, že špecifikácia prípojky sa bude nachádzať v stavebnom povolení pre dom, pre samotnú prípojku teda nemusíte žiadať o dodatočné stavebné povolenie ani o ohlásenie drobnej stavby.

Žiadosť o pripojenie a zmluva o pripojení

Podávate ju svojej distribučnej spoločnosti a budete v nej musieť okrem základných údajov špecifikovať aj hodnotu hlavného ističa a prípadnú požiadavku na dvojtarifné meranie. Požiadavky na prípojku sú individuálne a závisia od toho, aké spotrebiče budete v dome používať, a najmä od toho, či budete elektrinu využívať aj na vykurovanie.

K žiadosti budete musieť pripojiť aj situačný plán oblasti okolo objektu spolu s vyznačenou polohou a číslom parcely. Tento plán si viete ľahko vytvoriť na stránke Kasterportal.sk. Distribučná spoločnosť vám do 30 dní zašle návrh zmluvy o pripojení, ktorá bude obsahovať špecifikáciu elektrickej prípojky. Zmluvu musíte podpísať, zaslať späť distribučnej spoločnosti a následne zaplatiť poplatok za pripojenie (obvykle vyše 200 eur).

Vedeli ste, že…?

Ak staviate v novej lokalite, ktorú vybudoval developer, rozvodná sieť môže byť naprojektovaná, no nemusí byť dokončená a skolaudovaná. Túto skutočnosť si teda pred podaním žiadosti o pripojenie preverte u samotného developera, pretože distribučná spoločnosť vás pripojí len do skolaudovanej rozvodnej siete.

Príprava odberného miesta

V tejto fáze si musíte nájsť kvalifikovaného elektrikára, ktorý pripraví vaše odberné miesto presne podľa špecifikácie v zmluve o pripojení, v ktorej vám distribučná spoločnosť predpisuje typ hlavného ističa, vedenie prípojky v zemi či vzduchom atď. Elektrikár osadí elektromerový rozvádzač a príslušnú kabeláž vedúcu k nemu od prípojky a od neho do domu. Ak musíte pri realizácii prípojky rozkopať mestský pozemok alebo cestu, potrebujete tzv. rozkopávkové povolenie, ktoré vám vydá miestny stavebný úrad.

Náš tip:  Nezabudnite na stavebný rozvádzač

Väčšinou potrebujete elektrinu ešte pred samotným zahájením stavebných prác na pohon miešačky a stavebnej mechanizácie. V takom prípade nezabudnite požiadať elektrikára o vyvedenie trojfázovej zásuvky na pripojenie dočasného stavebného rozvádzača. Dodávateľ elektrickej energie vám potom môže poskytnúť špeciálnu lacnejšiu odbernú tarifu (tzv. stavebný prúd). 

Po realizácii prípojky vykoná revízny technik odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (tzv. revízia). Taktiež vypracuje revíznu správu, ktorú odošlete distribučnej spoločnosti s ďalšími požadovanými dokladmi. Po úspešnom získaní a schválení dokladov zo strany distribučne spoločnosti vám prídu technici nainštalovať ich časť prípojky. Potom vám distribučná spoločnosť zašle oznámenie o splnení podmienok pripojenia.

Dodávateľa vyberajte starostlivo

Teraz nastal čas, aby ste si vybrali vhodného dodávateľa elektrickej energie. Výber však nepodceňte, pretože niektorí dodávatelia ponúkajú na prvý pohľad nízke ceny, no ich komunikácia so zákazníkmi môže mať, slušne povedané, medzery. Dodávateľ, len čo s ním uzatvoríte zmluvu, upovedomí o tejto skutočnosti distribučnú spoločnosť a tá k vám následne opäť vyšle technikov, ktorí vám namontujú elektromer. S namontovaným elektromerom vám už nič nebráni stavať váš vysnívaný domov.

Nezabúdajte, že po dokončení elektroinštalácie domu bude musieť revízny technik vykonať ešte aj jej odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu), ktorá je nevyhnutná na úspešnú kolaudáciu stavby.

Zapamätajte si:

  • najprv prekonzultujte s projektantom, akú silnú prípojku potrebujete,
  • k stavebnému povoleniu budete potrebovať vyjadrenie distribučnej spoločnosti, v ktorom sa okrem iného dozviete, za akých podmienok vás na rozvodnú sieť pripoja,
  • potom požiadate distribučnú spoločnosť o návrh zmluvy o pripojení,
  • prípojku musí realizovať kvalifikovaný elektrikár a revíznu správu k nej vypracovať revízny technik,
  • ak budete pri realizácii prípojky rozkopávať mestský pozemok alebo cestu, nezabudnite na rozkopávkové povolenie,
  • dodávateľa elektriny môžete po čase zmeniť, no aj tak si prvého dodávateľa vyberajte obozretne a nenechajte sa zlákať nízkou cenou,
  • nezabudnite, že na úspešnú kolaudáciu domu budete potrebovať projektovú dokumentáciu i revízne správy ako k prípojke, tak i k samotnej elektroinštalácii domu,
  • najbežnejšia elektrická prípojka s trojfázovým 25 A ističom vás bude stáť cca 700 eur vrátane pripojovacieho poplatku a jej realizácia bude trvať približne 3 – 4 mesiac.

Komentovať

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najčítanejšie články