PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

DX³ STOP ARC


Oblúková ochrana pre zvýšenie bezpečnosti

 
 

Oblúková ochrana AFDD pre zvýšenie ochrany pred vznikom požiaru

 
Produkty STOP ARC z radu DX3 sú modulárne prístroje typu AFDD v norme STN EN 62606 zadefinované ako prístroje detegujúce poruchu s oblúkom. 

Použitie AFDD v elektrických inštaláciách je popísané v IEC 60364-4-42, ktorá je zapracovaná v norme STN 33 2000-4-42/A1 pojednávajúcej o elektrických inštaláciách nízkeho napätia so zameraním na zaistenie bezpečnosti a ochranu pred účinkami tepla. 

Táto norma odporúča použitie prístrojov AFDD za účelom zníženia rizika vzniku požiaru spôsobeného poruchovým elektrickým oblúkom v objektoch ako napr. školy a materské škôlky, nemocnice, sociálne zariadenia, bezbariérové byty, spálne a detské izby, verejné budovy, drevostavby, múzeá a priemyselné objekty v ktorých sa manipuluje s horľavými materiálmi.
 
Stiahnite si katalóg  
 

Príčiny vzniku poruchových elektrických oblúkov

 
Káble poškodené
prílišným ohybom
 
Káble poškodené
prílišným opotrebovaním
 
Vodiče poškodené pri neodbornej montáži
 
Náhodne poškodené
vodiče
 
Poškodená zásuvka Káble poškodené nesprávnym uložením
 
Slabý kontakt spôsobený nedostatočným
utiahnutím svorky
Káble poškodené
externými faktormi: UV, vibrácie, hlodavce


 
Oblúková ochrana s ističom

Dve funkcie v jednom kompaktnom prístroji:
Istič a oblúková ochrana AFDD
 • Vypínacia charakteristika ističa B, C podľa STN EN 60898-1
 • Skratová vypínacia schopnosť 6000A podľa STN EN 60898-1
 • Menovité prúdy 10 - 20A
 • Počet pólov 1+N
 • integrovaný denný automatický test funkcionality AFDD jednotky
 
Oblúková ochrana s prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou

Tri funkcie v jednom kompaktnom prístroji:
Prúdový chránič, Istič a oblúková ochrana AFDD
 • Vypínacia charakteristika ističa B, C podľa STN EN 60898-1
 • Skratová vypínacia schopnosť 10000A podľa STN EN 61009-1
 • Menovité prúdy 10 - 20A
 • Počet pólov 1+N
 • Prúdový chránič typ A
 • Reziduálny prúd 30mA
 • integrovaný denný automatický test funkcionality AFDD jednotky
 
 

Výhody oblúkových ochrán DX3 STOp ARC

 
Kompaktné prevedenie
Oblúková ochrana v kombinácii s ističom v 2 modulovom prevedení, alebo v kombinácii s chráničom s nadprúdovou ochranou v 3 modulovom prevedení
Jasné označenie na čelnej strane
Rýchla vizuálna identifikácia prístroja AFDD
 
 
LED-indikátor
Pre jasné rozpoznanie prevádzkového stavu
zelená = prístroj je funkčný
červená blikajúca = interná chyba prístroja
bezfarebná = prístroj bez napájania

Mechanický indikátor
červená = zaznamenaný poruchový elektrický oblúk
Ovládacia páčka
Označená ovládacia páčka Zeleno/červená (Off/On) na jasné rozpoznanie stavu prístroja
 
 
Držiak popisného štítku
Pre profesionálne a trvácne označenie prístrojov

Ukazovateľ chybového stavu
Modulu prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou
žlté = chyba

Testovacie tlačidlo
Kontrola funkcionality prúdového chrániča


 
Spoločné príslušenstvo
Príslušenstvo kompatibilné pre radu DX3
 
 
Pripojenie
AFDD v kombinácii s ističom kompatibilné s kolíkovými prepojovacími lištami

AFDD v kombinácii s chráničom s nadprúdovou ochranou kompatibilné s kolíkovými aj vidlicovými prepojovacími lištami