PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Classe 300X Wi-Fi - Technická podpora

 

 

 

ODSTRÁNENIE PORÚCH


Postup pre odstránenie bežných závad pri komunikácii Classe 300X Wi-Fi → smartphone.
 

1. Registrácia zlyhala

1.1. Skontrolujte, či je Váš telefón pripojený k internetu, stlačte OK a skúste znova

 • Skontrolujte, či je váš smartphone pripojený k internetu.

1.2. Operácia neprebehla úspešne - opakujte neskôr

 • Cloud server nie je dostupný, opakujte akciu neskôr.

1.3. Operácie neprebehla úspešne, e-mail už použitý

 • Používate e-mail ktorý je už registrovaný. Zvoľte iný e-mail.

2. Registrácia prebehla, ale nedostal som e-mail s dočasným heslom

 1. Počkajte chvíľu, v závislosti na e-mailovom serveri môže doručenie správy trvať až 15 minút.
 2. Opakujte registráciu znova a skontrolujte, že ste zadali správnu e-mailovú adresu.

3. Prihlásenie do aplikácie zlyhalo

3.1. Skontrolujte, či je Váš telefón pripojený k internetu, stlačte OK a skúste znova

 • Skontrolujte, či je váš smartphone pripojený k internetu.

3.2. „Chyba komunikácie - opakujte neskôr“

 • Cloud server nie je dostupný, opakujte akciu neskôr.

3.3. „E-mail alebo heslo chybné“

 • Overte, či používate správny e-mail a heslo. Overte na video telefóne Classe 300X Wi-Fi či je účet priradený: "Nastavenia → Všeobecné → Účet priradených". Ak áno môžete resetovať heslo kliknutím na "Zabudli ste svoje heslo?". Ak sa po opakovanom pokuse o odoslanie žiadosti o obnovu hesla objavuje hláška "Operácia neprebehla úspešne. Došlo k chybe počas procedúry. Svetiel stlačte OK a skúste znova "tak bol už účet zmazaný niekým iným. V tomto prípade resetujte Classe 300X Wi-Fi do továrenského nastavenia ("Nastavenia → Všeobecné → Konfigurácia → Reset zariadenia") a znovu účet zaregistrovať. POZNÁMKA: Po resete video telefónu z neho budú odstránené všetky prepojenia s účtami a spárované prístroje.

 4. Nie je možné dokončiť spárovanie

4.1. Chyba komunikácie: nedá dokončiť spárovanie

 • Na domovskej stránke telefónu Classe 300X Wi-Fi (hore uprostred) skontrolujte či je nastavené aktuálny dátum a prípadne v menu "Nastavenia → Všeobecné → Čas a dátum" prípadne & nbsp; aktivujte automatickú aktualizáciu dátumu a času prepnutím prepínača "Auto Dátum-čas" do polohy zapnuté.
  Poznámka: u starších verzií firmvéru nie je táto funkcia dostupná - aktualizujte firmware pomocou softvéru "MyHOME suite" (odporúčané - kontaktujte Legrand) alebo dátum a čas nastavte manuálne.
 • Skontrolujte, či je váš smartphone pripojený k internetu načítaním internetovej stránky a kliknutím na niektorý z odkazov.
 • Skontrolujte, či sú smartphone aj Classe 300X Wi-Fi pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. SSID (názov siete) musí byť zhodné. U smartphonu sa táto informácia nachádza v menu "Nastavenie / settings" a pri telefóne Classe 300X Wi-Fi postupne z domovskej stránky stlačte ikony "Nastavenia → Všeobecné → Wi-Fi"
 • Na domovskej obrazovke Classe 300X Wi-Fi kontrolujte, či je sila Wi-Fi signálu dostatočná. Ikona Wi-Fi v pravom hornom rohu musí mať aspoň dve čiarky ( ).
 • Ak je signál slabý tak presuňte Wi-Fi router bližšie k telefónu Classe 300X Wi-Fi alebo použite Wi-Fi extender (pozor: nižšia rýchlosť dátového prenosu).

4.2 „Nedá sa pripojiť k domovému video telefónu - požiadajte už priradeného používateľa o pozvanie alebo resetujte svoj video telefón.“

 • Video telefón je už spárovaný s iným účtom. Pre pridanie ďalšieho prístroja je nutné poznať a použiť prihlasovacie údaje k spárovanému účtu. Ak chcete pridať ďalší účet, požiadajte majiteľa už priradeného účtu o "pozvanie" pozri aplikácie Door entry v "Nastavenia → Používatelia“.

4.3. Chyba komunikácie: opakujte neskôr

 • Cloud server nie je dostupný, skúste znova neskôr
 • Skontrolujte, či sú smartphone aj Classe 300X Wi-Fi pripojené k rovnakej wi-fi sieti. SSID (názov siete) musí byť zhodné. U smartphonu sa táto informácia nachádza v menu "Nastavenie / settings" a pri telefóne Classe 300X Wi-Fi postupne z domovskej stránky stlačte ikony "Nastavenia → Všeobecné → Wi-Fi".
 • Ak áno tak na domovskej stránke Classe 300X Wi-Fi stlačte postupne ikony "Nastavenia → Všeobecné → Wi-Fi", ďalej potom "i" a skontrolujte pole  „Adresa IP“.
 • Uvedenú IP adresu vložte do príslušného riadku v aplikácii na vašom smartphonu.

4.4. Dva telefóny Classe 300X Wi-Fi na rovnakej wi-fi sieti

 • Skontrolujte, či je vo vašej Wi-Fi sieti pripojený iba jeden telefón Classe 300X Wi-Fi. Ak je ich viac tak ostané odstráňte a nahraďte inými 2vodičovými telefóny (Classe 300 Standard / Memory, Classe 100, Sprint ...).
 • Skontrolujte nastavenie Wi-Fi siete.

4.5. Obecná chyba

 • Reštartujte všetky zariadenia (Wi-Fi router, Classe 300X Wi-Fi, smartphone) a akciu zopakujte

4.6. Classe 300X Wi-Fi  je už spárovaný so smartphonom

 • K telefónu Classe 300X Wi-Fi je nutné pre spárovanie ďalších smartphonov pridať ďalší účet. Pre pridanie konta požiadajte užívateľa užívateľa už spárovaného smartphonu o tzv. "Pozvanie". Túto voľbu nájde v nastavení aplikácie vľavo hore vo voľbe "Užívatelia".
 • Ďalšou možnosťou je:
  a) odobratie niektorého zo spárovaných smartphonov z telefónu Classe 300X Wi-Fi v menu "nastavenie → generálny → pridanej účty"
  b) resetovanie Classe 300X Wi-Fi v menu "nastavenia → konfigurácie → resetovať zariadenie". Tento krok odstráni iba priradené účty a spárované smartphony. Ostatné nastavenia ako interkomy alebo aktivácia zostanú zachované.

   

 5. Nefunguje ovládanie pomocou aplikácie po pridaní prvého účtu a spárovanie smartphonu

 • Po pridaní účtu (prvého účtu alebo na základe pozvania) je nutné počkať cca 30 sekúnd, než dáta prenesú do Classe 300X Wi-Fi a na cloud server.
 • Skontrolujte, či je smartphone uvedený v zozname spárovaných zariadení v telefóne Classe 300X Wi-Fi: „nastavenie → všeobecné → účty“ .

 6. V oznamovacom riadku aplikácie je napísané "odpojené"

 1. Skontrolujte, či je Classe 300 Wi-Fi zapnutý a pripojenie k vašej domovej Wi-Fi sieti:
  „nastavenie → všeobecné → Wi-Fi“ .
 2. Skontrolujte, či je internetové pripojenie prostredníctvom vašej domovej Wi-Fi siete funkčné: na niektorom počítači / smartphonu pripojenom k Wi-Fi sieti načítajte webovú stránku a kliknite na niekoľko odkazov
 3. Skontrolujte funkčnosť mobilného dátového pripojenia vášho smartphonu: vypnite Wi-Fi adaptér na vašom smartphonu a zapnite dátové pripojenie (mobilné dáta), načítajte ľubovoľnú internetovú stránku a náhodne kliknite na niektoré odkazy.

 7. Volanie z vonkajšieho vstupného panelu sa neprepojí na smartphone

 1. Skontrolujte, či je Classe 300X Wi-Fi zapnutý a pripojenie k vašej domovej Wi-Fi sieti:
  „nastavenia→všeobecné→Wi-Fi“ a či je funkčné internetové pripojenie (na niektorom počítači / smartphonu pripojenom k Wi-Fi sieti načítajte webovú stránku a kliknite na niekoľko odkazov).
 2. Skontrolujte, či je aplikácia Door entry na smartphonu spustená a používateľ je prihlásený (v oznamovacom riadku musí byť „připojen“ ).
 3. Skontrolujte či je smartphone pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Classe 300X Wi-Fi (rovnaké SSID siete - jej názov) a alebo, či je zapnuté mobilné dátové pripojenie (v prehliadači načítajte ľubovoľnú webovú stránku a kliknite na pár odkazov).
 4. Skontrolujte, či je na Classe 300X Wi-Fi povolené presmerovanie hovorov - ikona v pravom hornom rohu obrazovky:

 8. Wi-Fi LED na telefóne Classe 300X Wi-Fi bliká na červeno

 • Skontrolujte, či je váš Wi-Fi router zapnutý.
 • Na Classe 300X Wi-Fi kliknite na „nastavenie→všeobecné→Wi-Fi“ a skúste dotykom vybrať vašu domácu Wi-Fi a pripojiť sa k nej.
 • Ak nevidíte vašu sieť alebo dokonca žiadnu inú Wi-Fi sieť tak zakážte Wi-Fi, počkajte cca 3 sekundy a znovu ju povoľte.

 9. Z môjho smartphonu nemôžem zapnúť kameru vo vstupnom paneli alebo sa nedá "volať domov".

 • Skontrolujte, či je Classe 300X Wi-Fi zapnutý a pripojený k vašej domácej Wi-Fi sieti.
 • Ak váš smartphone nie je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Classe 300X Wi-Fi a pre spojenie používa mobilného dátového pripojenia, skontrolujte či je vaša domáca Wi-Fi sieť pripojená na internet .
 • Ak počujete obsadzovací tón tak na vašom vstupnom systéme prebieha iný hovor. Počkajte cca 30 sekúnd a skúste znova.

 10. Nemôžem otvoriť dverový zámok zo svojho smartphonu.

 • Skontrolujte, či je Classe 300X Wi-Fi zapnutý a pripojený k vašej domácej Wi-Fi sieti.
 • Ak váš smartphone nie je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Classe 300X Wi-Fi a pre spojenie používa mobilného dátového pripojenia, skontrolujte či je vaša domáca Wi-Fi sieť pripojená na internet .
 • Skontrolujte či, je aplikácia "Door entry" spustená a používateľ prihlásený (na oznamovacom riadku aplikácie musí byť napísané „prihlásený“ ).
 • Vyskúšajte či "Preťahovacie tlačítko" pri otvorení zámku zozelenie.

 11. Nie je možné zapnúť obrazovku Classe 300X Wi-Fi, nezobrazí sa domovská obrazovka.

 • Skontrolujte či indikačná LED dióda pre Wi-Fi svieti na zeleno. Ak tak Classe 300X Wi-Fi komunikuje s iným zariadením. Počkajte, kým komunikácia neskončí.
 • Skontrolujte či je vstupný systém funkčný .

12. Keď zo smartphonu zapnem kameru tak ma nie je počuť na vonkajšom vstupnom paneli.

 • Pri manuálnej aktivácii kamery je mikrofón automaticky vypnutý. Pre jeho zapnutie otočte smartphone do horizontálnej polohy, objaví sa ikona prečiarknutého mikrofónu . Po kliknutí na túto ikonu sa mikrofón aktivuje.

 13. Audio / video signál má počas komunikácie nízku kvalitu (pri volaní z vonkajšieho vstupného panelu alebo pri zapnutí kamery pomocou aplikácie na smartphonu).

 • Skontrolujte ukazovateľ kvality na video obrazovke aplikácie - musí byť biely.
 • Skontrolujte prenosovú rýchlosť siete / pripojenie pomocou softvéru ako je "Speedtest.net" (tvorca aplikácie - Ookla). Či už je smartphone pripojený pomocou mobilného dátového pripojenia alebo je na rovnakej Wi-Fi sieti ako Classe 300X Wi-Fi, musí mať pripojenie nasledujúce parametre:
  - minimálne 300 kbs download
  - minimálne 100 kbs upload
 • Skontrolujte, či nie je v okolí smartphonu alebo Classe 300X Wi-Fi príliš hlučné, nevytvára ozvenu pod.

 14. Audio signál má nízku kvalitu pri "Volaní domov"

 • Skontrolujte prenosovú rýchlosť siete / pripojenie pomocou softvéru ako je "Speedtest.net" (tvorca aplikácie - Ookla). Pre kvalitný audio prenos musí mať nasledovné vlastnosti:
  - minimálne 100 kbs download
  - minimálne 100 kbs upload
 • Skontrolujte, či nie je v okolí smartphonu alebo Classe 300X Wi-Fi príliš hlučné, nevytvára ozvenu pod.

 15. Aplikácia sa pri volaní zo vstupného systému sama nezapne.

 • Telefóny Samsung: vypnite optimalizáciu všetkých aplikácií:
  - v aplikacii „Smart manager“,  vo voľbe "Batérie → Detail" vypnite optimalizáciu všetkých aplikácií pomocou prepínača v hornej časti obrazovky.
  Taktiež prístupné cez "Nastavenie → Batérie → Detail".

   

   
   
 • Ostatné telefóny - povoliť "Automatické spustenie" aplikácie Door entry:
  "Nastavenie → Správca napájania → Správa aplikácií na pozadí".

   


   
 • Deaktivujte úsporný režim batérie - rôzne postupy (pozri nižšie):

   

  Lenovo K5 Note LG G2 Samsung Galaxy

Kontakt

Tel.: +421 2 3215 3601
E-mail:
kontakt.bratislava@legrand.sk